Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smittskyddsinstitutet har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av sin verksamhet inom biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik Uppdraget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smittskyddsinstitutet har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av sin verksamhet inom biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik Uppdraget."— Presentationens avskrift:

1 Smittskyddsinstitutet har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av sin verksamhet inom biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik Uppdraget skall redovisas 31 mars 2007

2 Uppdraget skall ske I samråd med –Socialstyrelsen I samarbete med –sjukvårdshuvudmännen –kommuner och landsting –smittskyddsläkarföreningen –KBM –SVA –ekonomistyrningsverket –övriga berörda aktörer

3 Uppdraget innebär att Utreda förutsättningar –för att effektivisera verksamheten genom nationellt och internationellt (främst Norden och EU) samarbete med laboratorier i Sverige och därvid även särskilt belysa de upphandlingsmässiga aspekterna på sådant samarbete –för att samarbeta med andra laboratorier i Sverige för att säkerställa kompetensförsörjningen vid myndigheten i fråga om biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik Konsekvenser för berörda inom smittskyddsområdet ska redovisas.

4 Uppdraget innebär att Kartlägga behoven –hos landstingen och andra beställare av diagnostik för diagnos av infektionssjukdomar den nationella epidemiologiska och immunologiska uppföljningen beredskap mot allvarliga kriser i fredstid och under höjd beredskap –som SMI har för att långsiktigt kunna säkerställa kompetensförsörjningen vid myndigheten i fråga om biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik

5 Uppdraget innebär att Redogöra för –hur den speciella diagnostiken förhåller sig till andra delar av SMI:s uppgifter rörande epidemiologisk övervakning samt kvalitetsstöd och metodutveckling –hur säkerställa speciell diagnostik vid ovanliga sjukdomar genom ökat internationellt samarbete, främst inom EU eller inom det nordiska samarbetet –hur SMIs speciella diagnostiken förhåller sig till den diagnostiska verksamhet som landstingen genomför till grund för klinisk behandling –konsekvenserna för landstingens diagnostiska verksamhet av att SMI, förutom speciell diagnostik, även i begränsad omfattning utför rutindiagnostik i syfte att upprätthålla sin diagnostiska kompetens.

6 Projektgrupp på SMI Ragnar Norrby Hans Ottosson Johan Lind Rigmor Thorstensson Med stöd från –Bakteriologen –Virologen –Kunskapcentrum för mikrobiologisk beredskap –Klinisk immunologi


Ladda ner ppt "Smittskyddsinstitutet har fått regeringens uppdrag att göra en översyn av sin verksamhet inom biomedicinsk och infektionsimmunologisk diagnostik Uppdraget."

Liknande presentationer


Google-annonser