Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUH PROJEKTET 1 HKU Handgriplig kvalitetsutveckling HKU-Verktygen Engagemang ger nöjda kunder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUH PROJEKTET 1 HKU Handgriplig kvalitetsutveckling HKU-Verktygen Engagemang ger nöjda kunder."— Presentationens avskrift:

1 HUH PROJEKTET 1 HKU Handgriplig kvalitetsutveckling HKU-Verktygen Engagemang ger nöjda kunder

2 2 Bygget Det är slutresultatet som räknas Utförandet ger betyget Vi på bygget sätter kronan på verket HUH PROJEKTET

3 3 Kvalitet Helt nödvändigt för gott resultat Kvalitet = fullgott arbete Handgriplig kvalitet = det som syns Yrkesmannen måste planera HUH PROJEKTET

4 4 Engagemang Slår igenom i alla sammanhang Det beror på mig Känn till förutsättningarna Skaffa information Diskutera arbetsmetod Det skall vara roligt. HUH PROJEKTET

5 5 Arbetsberedning Nyttig genomgång – i god tid före start Olycksfallsrisker, kritiska jobb, särskilda krav, nya material = exempel på risker Lär av erfarenheter Kvalitetsfel uppgår i genomsnitt till 6 % av produktionskostnaden Skärpning behövs HUH PROJEKTET

6 6 Egenkontroll Kontrollera innan Du går vidare HUH PROJEKTET

7 7 Samverkan Samarbete är en grundförutsättning HUH PROJEKTET

8 8 HKU-modellen Samlad struktur för hela projektet HKU Finns på SBUF:s hemsida Fem verktyg kan behövas Engagemang - Riskhantering - Arbetsberedning- Arbetsplatsrond - Praktiska internrevisioner HUH PROJEKTET

9 9 Verktyget Engagemang Hälften av alla fel beror på bristande engagemang Information genom etableringsträffar Arbetsplatsinformation, startmöten Planeringsmöten, samordningsmöten, arbetsberedningar Arbetsrotation, egenkontroll, utbildning HUH PROJEKTET

10 10 Verktyget Engagemang Uppföljningsmöten under produktionen Slutmöten Medarbetarsamtal, förslagsverksamhet Förbättringsgrupper HUH PROJEKTET

11 11 Verktyget Riskhantering Medvetenhet om behovet Osäkerheter innebär såväl risk som möjlighet och en väg att öka medvetenheten Systematiskt angreppssätt bör väljas Bygganpassat arbetssätt i SBUF 05:07 HUH PROJEKTET

12 12 Arbetsgång i riskhanteringsprocessen 1. Riskidentifiering Identifiering av risker och möjligheter 2. Riskvärdering Analys, klassificering och prioritering av risker 3. Riskbeslut Val av bästa beslut vid aktuell risknivå HUH PROJEKTET

13 13 Arbetsgång i riskhanteringsprocessen 4. Riskhantering Åtgärder för att påverka risker 5. Riskplanering Planering för risker i projektplanen 6. Riskstyrning Kontroll, uppföljning och styrning av risker HUH PROJEKTET

14 14 Verktyget Arbetsberedning Riskbedömning ger underlag för insatser Insatser görs i form av arbetsberedningar Bra sätt att informera alla medverkande HUH PROJEKTET

15 15 Vad skall beredas ? Kritiska och styrande aktiviteter Arbetsmoment som innebär risker Arbetsmoment där det finns hårda tolerans- och/eller kvalitetskrav Ofta återkommande aktiviteter Arbetsmoment med nya metoder HUH PROJEKTET

16 16 Vad skall beredas ? Arbetsmoment med nya material Arbetsmoment som organisationen inte har utfört tidigare Arbetsmoment där eventuellt tillrättande blir kostsamt HUH PROJEKTET

17 17 Verktyget Arbetsplatsrond Arbetsplats- och skyddsronder genomförs med jämna mellanrum Följ ordnings- och skyddsregler Beskriv rondsystemet för alla även UE Kontrollera personlig säkerhet, materialhantering, metoder, miljö med mera Skriv protokoll HUH PROJEKTET

18 18 Verktyget Praktiska internrevisioner Rutiner ska vara enkla och meningsfulla Upprätta egna projekt- och revisionsplaner Revisionsledaren ska vara utbildad i revisionsteknik En erfaren och engagerad platschef kan mycket väl fungera som revisionsledare Revisionsledaren upprättar en frågelista Vid öppningsmötet presenteras syfte HUH PROJEKTET

19 19 Verktyget Praktiska internrevisioner Revisionen ska omfatta revisionskriterier, frågelista, hur kontraktskraven uppfyllts och eventuella avvikelser Uppföljning av att noterade avvikelser blivit genomförda Allvarliga avvikelser ska omedelbart åtgärdas Informera om revisionsresultatet HUH PROJEKTET


Ladda ner ppt "HUH PROJEKTET 1 HKU Handgriplig kvalitetsutveckling HKU-Verktygen Engagemang ger nöjda kunder."

Liknande presentationer


Google-annonser