Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bussplan Stockholm - vad är syftet? -Att på tio år byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar och erbjuda stockholmarna en busstrafik som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bussplan Stockholm - vad är syftet? -Att på tio år byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar och erbjuda stockholmarna en busstrafik som."— Presentationens avskrift:

1 Bussplan Stockholm - vad är syftet? -Att på tio år byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar och erbjuda stockholmarna en busstrafik som är ren och tyst

2 Varför eldrivna bussar? -Energiförbrukningen minskar med mer än 60 procent, vilket innebär att eldrivna bussar ger två-tre gånger så lång körsträcka för samma mängd energi -Utsläppen minskar med mer än 90 procent -Bullret försvinner -Samhällskostnaderna för miljö minskar vid omställning till elbussar

3 Från demolinje till Bussplan Stockholm -Stockholm är pionjär med en komplett elbusslinje, linje 73, som använder ”opportunity charging” -Nästa steg bör vara en plan för att på tio år med start 2016 ställa om hela innerstadstrafiken till tysta och rena bussar

4 Bussplan Stockholm – hur genomförs den? -Linje för linje med början på de miljömässigt hårdast belastade gatorna, enligt Miljöförvaltningen -Omställning inom ramen för existerande busslinje och tidtabeller -Förnyelse på grundval av gällande upphandling, inköp av bussar och laddutrustning i konkurrens

5 Bussplan Stockholm i praktiken: Hornsgatan Hornsgatan på Söder har linje 43, 55 och 66 Bussar passerar från 04.58 till 00.31 Från sommaren 2016 kan elbussar införas Då byts nuvarande bussar ut mot 25 tysta och rena bussar Ljudet stör lika lite som ett vanligt samtal Inga partiklar från bromsning

6 Bussplan Stockholm: smart biogas -Övergången från diesel till biogas var ett stort miljömässigt framsteg -Övergången till eldrift är ett nytt stort steg -Biogasen bör komma till användning för elproduktion; biogas till el ger två-tre gånger så hög effektivitet som konventionell drift

7 Infrastruktur Laddning

8 Making public transport attractive ”We started by introducing biofuels, ethanol and biodiesel, in conventional buses. But nobody noticed or cared. … Then we changed tack and decided to go electric. And suddenly the public took notice! We improved the image of public transport, made it more attractive for the passengers and drivers, and our planners started to replan the routes and bring stops closer to dense areas, inside hospitals and shopping centres.” Andrew Gibbons, Head of Nottingham Public Transport, 2014.

9 Bussplan Stockholm – för hållbar stad -Ekonomisk hållbarhet; mer värden för samma pris -Miljöfördelar; kraftig reduktion av utsläpp, partiklar och buller -Social hållbarhet; mer attraktiv kollektivtrafik, mark blir tillgänglig för bostäder, bättre stadsplanering, större flexibilitet

10 Men: det behövs en ny organisation för genomförande SLL och dess operatör har fokus på att få ekonomi i nuvarande verksamhet - klarar inte att samtidigt förbereda den stora omställningen Det behövs en ny oberoende aktör, som kan fokusera på introduktionen av elbussar - 330 bussar och 80-talet laddstationer i Stockholm En motsvarighet till vad Hertz är för personbilarna, ett företag som äger och hyr ut bussar; en brygga mellan långsiktiga investerare, offentlig sektor och andra intressenter. Kan genom beställning för serieproduktion uppnå bättre villkor än vad någon annan kan göra Ska kunna leverera trafik till samma kapital- och driftkostnader som i dag - och samtidigt skapa radikalt bättre miljövärden och attrahera fler resenärer Ett projekt för investerare som vill främja hållbarhet

11 Bussplan Norden -för tyst och ren trafik i våra storstäder?


Ladda ner ppt "Bussplan Stockholm - vad är syftet? -Att på tio år byta ut alla bussar i innerstadstrafik mot eldrivna bussar och erbjuda stockholmarna en busstrafik som."

Liknande presentationer


Google-annonser