Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mångfald & naturbruk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mångfald & naturbruk."— Presentationens avskrift:

1 Mångfald & naturbruk

2 Naturvård vs. Naturbruk
Naturvård innebär åtgärder för bevarandet av den biologiska mångfald Syftar till att bevara populationer av olika arter för naturens skull

3 Naturvård vs. Naturbruk
Naturbruk innebär att man brukar naturens resurser i form utav jakt, fiske, jordbruk etc. Naturbrukare vill ofta gynna enskilda arter för att nå så hög avkastning som möjligt

4 Varför mångfald? Många växter innehåller ämnen som används som mediciner Arter påverkar varandra – näringskedja Etiska & estetiska – vems rätt är det att bestämma vilka arter som skall leva & inte leva?

5 Noshörning Utrotningshotad p.g.a. dess horn som påstås ha potenshöjande egenskaper…. Vad skulle kunna hända ifall denna art utrotades?

6 Populationsstorlek Vad påverkar antalet individer inom en population?
Födelse & immigration = + Död & emmigration = -

7 Populationsstorlek Vad bestämmer detta?
Den abiotiska miljön – genom t.ex. temperatur, vattentillgång Den biotiska miljön – genom t.ex. konkurrens, predation & mutualism

8 Populationsstorlek Konkurrens
Kamp om resurser som behövs för att leva & fortplanta sig Resurser är allt som oftast ändliga d.v.s. kan ta slut vilket innebär att tillgången blir mindre ju fler som nyttjar Kan vara allt från solljus till föda & fortplantning

9 Populationsstorlek Bärkraft
Bärkraft = den nivå av antalet individer som miljön klarar av att försörja Gott om resurser = ökad population

10 Populationsstorlek Predation
Innebär att en organism av en art äter upp en annan art. Gäller både rovdjur & växtätare En predator ökar antalet dödsfall eller minskar antalet födda T.ex. så hålls populationer av växtätande insekter nere av rovinsekter

11 Populationsstorlek Mutualism Innebär att två arter gynnar varandra
Trädet får kväve från svampen & svampen får kolhydrater från trädet Kan påverka antalet arter. För mkt kväve i marken så är det tack & adjö med svampen

12 Succession & Störning Ett samhälle förändras ständigt t ex genom landhöjning, skogsbränder, kalhygge, rotvälta m.m. Detta kallas inom ekologin för störning En störning åtföljs alltid av en succession vilket innebär en förändring av ett ekosystem där nytt växt- och djursamhälle uppkommer eller ersätter det tidigare i en viss ordning

13

14 Tyresta nationalpark Efter Före


Ladda ner ppt "Mångfald & naturbruk."

Liknande presentationer


Google-annonser