Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Critical Illness Neuropathy and Myopathy

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Critical Illness Neuropathy and Myopathy"— Presentationens avskrift:

1 Critical Illness Neuropathy and Myopathy
- Hur undviker, diagnosticerar och behandlar man det? NIVAklubben Dr Karsten Ahlbeck Anestesi- Operations- och Intensivvårdskliniken KUS Solna

2 Upplägg Right on target Kort om egna forskningsresultat

3 Historik 1892: Osler ”rapid loss of flesh”
1983: Bolton et al ”respiratory paralysis” Rivner et al ”generalized paresis” Roelofs et al ”acute motor NP” Från ovanligt till ”vanligt” tillstånd

4 Definition ”Critical Ill”
SIRS (två av följande): Temperatur, hjärtfrekvens, tachypné, LPK Sepsis CIP CIM CIPNM

5 Klinisk bild Nedsatta reflexer
Svårt att träna ur respirator (AF > 35/min Tidalvolymer < 5ml/kg Respiratorisk acidos) Bevarad ansiktsmimik

6 Undersökningsfynd EnEG EMG Muskelbiopsi Labprover

7 Diagnos CIP SIRS, MODS, Sepsis
Svårt avveckla respirator exkl annan orsak Svaghet i extremiteter axonal polyneuropati (motor + sens)

8 Diagnos CIM ENeG SNAP > 80% normalvärde Små MUP på EMG
Frånvaro minskat svar vid rNS Muskelbiopsi myosinförlust CMAP < 80% ökat CK

9 Praktisk diagnostik Svårighet att få ur respirator
Svårmobiliserbar / svag muskulatur Uteslutande annan orsak Remiss Klinisk Neurofyslab för elfys Fortsatt utredning med muskelbiopsi

10 Uppkomst? Tidiga fallstudier av astmapatienter Muskelrelaxantia
Antibiotika (aminoglykosider) Steroider Infektionsagens

11 Uppkomst! SIRS / Sepsis som en del i en multiorgansvikt
Muskelrelaxantia / Steroider

12 Konsekvenser Längre tid intuberad Risk för associerad morbiditet
Längre tid på intensivvårdsavdelning Längre rehabiliteringsperiod

13 Hur undvika ? Optimering av organsystem (enteral nutrition, njurfunktion, blodglukos etc) Muskelrelaxantia inget kliniskt problem Steroider inget (troligt) kliniskt problem

14 Hur behandla ? Behandla grundorsaken Avvägning mobilisering
Uthållighetsträning alt styrka?

15 What´s the use ? Information tillstånd, symtom, prognos
Planering rehabilitering (AT, SG) Framtida riktade behandlingar

16 Intensivvårdsstudie Prospektiv, 10 patienter
Elektrofysiologi, muskelbiopsi, klinik, lab Dag 4, 14, 28

17 Intensivvårdsstudie 5 patienter med sepsis, 5 icke-sepsis
samtliga IVA-pat har patologisk elfys sepsis: patologisk elfys samtliga tillfällen icke-sepsis: ingen samtidig per/med sepsis: samtliga med+per

18 Intensivvårdsstudie Mitokondriella enzymer patologiska
Oxidativ stress (mSOD) ökar 10% hos icke-sepsispat, 150% sepsispat

19 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Critical Illness Neuropathy and Myopathy"

Liknande presentationer


Google-annonser