Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IT INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD VAD ÄR IT Information/Kommuni kation Styrning/Effektivitet Tillgänglighet/Distans arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IT INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD VAD ÄR IT Information/Kommuni kation Styrning/Effektivitet Tillgänglighet/Distans arbete."— Presentationens avskrift:

1

2 IT INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD

3 VAD ÄR IT Information/Kommuni kation Styrning/Effektivitet Tillgänglighet/Distans arbete

4 Med hjälp av ny teknik kan vården och omsorgen förbättras och effektiviseras

5 DATASKYDDET TRYGGAR DINA RÄTTIGHETER DATASKYDDET TRYGGAR DINA RÄTTIGHETER I den här broschyren berättas om varje människas rätt till sina egna personuppgifter I den här broschyren berättas om varje människas rätt till sina egna personuppgifter

6 DATASKYDDHANDBOK Vem får samla uppgifter om dig? Hur används dina uppgifter? Hur bevaras de? Vart överlåts dina uppgifter? Bevaka dina intressen TILLGÄNGLIG PÅ ADRESSEN [Tietosuoja] http://www.tietosuoja.fi/1610 1.htm http://www.tietosuoja.fi/1610 1.htm http://www.tietosuoja.fi/1610 1.htm

7 PERSONUPPGIFTSLAGENS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR Personuppgiftslagen (523/1999) har stiftats i syfte att förverkliga grundläggande rättigheter till skydd för privatlivet samt annat integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter, samt för att främja utvecklandet och iakttagandet av god databehandlingssed.

8 PERSONUPPGIFTSLAGEN SOM GUIDE Brochyr för registeransvariga finns tillgänglig på adress: [tietosuoja] http://www.tietos uoja.fi/16101.htm http://www.tietos uoja.fi/16101.htm http://www.tietos uoja.fi/16101.htm

9 SKYDDA DIN DATOR HANDBOK Som tur är kan din dator skyddas mot anfallen. Den här guiden talar om hur du ska göra. Skydda din datorhandbok finns tillgänglig på adressen här : [Tietoturvaopas] http://www.tietoturv aopas.fi/pdf/Skydda DinDator_Handbok. pdf [Tietoturvaopas] http://www.tietoturv aopas.fi/pdf/Skydda DinDator_Handbok. pdf http://www.tietoturv aopas.fi/pdf/Skydda DinDator_Handbok. pdf http://www.tietoturv aopas.fi/pdf/Skydda DinDator_Handbok. pdf

10 Handbokens innehåll Hur används Internet? Risker med nätanvändning Tre steg mot informationssäkerhet Säker användning av e-post Hur tar man bort virus? Skräpposten till soporna När du tar en ny dator i bruk

11 ELEKTRONISKA SJUKJOURNALER TAS I BRUK I HELA LANDET FINLAND FÖRE UTGÅNGEN AV 2007.

12 MODELL TILL SEKRETESS- OCH ANVÄNDARFÖRBINDELSE VID VERKSAMHETSENHET FÖR HÄLSOVÅRDEN 1.8.2001 MODELL TILL SEKRETESS- OCH ANVÄNDARFÖRBINDELSE VID VERKSAMHETSENHET FÖR HÄLSOVÅRDEN 1.8.2001 Denna modell har utarbetats för att användas vid uppgörande av sådan sekretess- och användarförbindelse som förutsätts av personalen vid verksamhetsenhet för hälsovården Finns tillgänglig adressen: [google]http://www.google.fi/search?q=++MODELL +TILL+SEKRETESS- +OCH+ANV%C3%84ND ARF%C3%96RBINDELS E+VID+++++++&ie=UTF- 8&oe=UTF- 8&hl=sv&btnG=Google- s%C3%B6kning&lr Finns tillgänglig adressen: [google]http://www.google.fi/search?q=++MODELL +TILL+SEKRETESS- +OCH+ANV%C3%84ND ARF%C3%96RBINDELS E+VID+++++++&ie=UTF- 8&oe=UTF- 8&hl=sv&btnG=Google- s%C3%B6kning&lrhttp://www.google.fi/search?q=++MODELL +TILL+SEKRETESS- +OCH+ANV%C3%84ND ARF%C3%96RBINDELS E+VID+++++++&ie=UTF- 8&oe=UTF- 8&hl=sv&btnG=Google- s%C3%B6kning&lrhttp://www.google.fi/search?q=++MODELL +TILL+SEKRETESS- +OCH+ANV%C3%84ND ARF%C3%96RBINDELS E+VID+++++++&ie=UTF- 8&oe=UTF- 8&hl=sv&btnG=Google- s%C3%B6kning&lr

13 STORA FÖRÄNDRINGAR ATT VÄNTA INOM SOCIAL –OCH HÄLSOVÅRD Användning av informationsteknologi i hälsovården Höghastighetsdataförbindelser gör det möjligt att skapa nätverk av yrkesutövare inom hälsovården i hela EU och att ge patienter tillgång till specialister som befinner sig på långt avstånd. Framtida möjligheter på hälsoområdet är en hälsoportal för EU och EU-sponsrade kvalitetskriterier för webbplatser med hälsoinformation.

14 STAKES HAR INLETT ETT PROJEKT TIVA Stakes har inlett ett projekt som syftar till att stöda social- och hälsovårdspersonalens kunnande i datateknik genom en utveckling av arbetsmetoderna

15 Följande regionala pilotprojekt medverkar i projektet

16 Pilotprojektet Pirke-Tiva Pilotprojektet IT- kunnande Tiva – Satakunta Uuma-Tiva Varttua-Tiva projektet

17 HURDAN INFORMATION OM HÄLSA VILL DU HA PÅ INTERNET? Är Internet ett bra forum för information om hälsa? Är Internet ett bra forum för information om hälsa? Finns det redan tillräckligt med sådan information? Litar du på hälsoupplysningar via Internet? Vilka hälsofrågor vill du läsa om på webben?

18 HAR IT MEDFÖRT MAKTFÖRSKJUTNING INOM SJUKVÅRDEN HITILLS Nej, inte hittills. ……… Det har saknats en vision, en strategi för vad vi vill med tekniken. Det har saknats en vision, en strategi för vad vi vill med tekniken. IT måste vara en ledningsfråga nu styrs utvecklingen ofta av tekniker IT måste vara en ledningsfråga nu styrs utvecklingen ofta av tekniker

19 Sjukvården ska vara tillgänglig både via telefon och elektroniskt, och patienten ska kunna boka in sina besök själv säger, Eva Fernvall. [dagens medicin.se2004-03-31 10:00] Sjukvården ska vara tillgänglig både via telefon och elektroniskt, och patienten ska kunna boka in sina besök själv säger, Eva Fernvall. [dagens medicin.se2004-03-31 10:00]

20 MIN EGEN VISION FÖR FRAMTIDEN IT I SJUKVÅRDEN Jag för min del skulle gärna vilja se ett bra program i framtiden för läkarna och övrig vårdpersonal som kunde underlätta deras arbete

21 Det skulle det finnas program där man kan kryssa i sina symptom via datorn hemma och programmet skulle färdigt ge ut en undersökningsplan till läkaren, när patienten kommer på besök. Efter undersökningsplanen genomförts och svaren inkommit så skulle programmet slå fram den egentliga diagnosen och behandlingsplanen färdigt uträknat. Där så behövs ge varningar om skrivs ut fel medicin till patienten som våran föreläsare Patrik Eklund sa på en föreläsning till oss. Jag själv har blivit fel medicinerat så jag hamnat in till akuten och fick dropp i flera timmar på grund av felmedicineringen. Läkaren kan följa med hela proceduren och granska så det går rätt till. Läkaren kan följa med hela proceduren och granska så det går rätt till.

22 Jag tycker det skulle leda till: - snabbare hitta rätt diagnoser - snabbare hitta rätt diagnoser - färre besök hos läkaren - färre besök hos läkaren - mera tid för patienterna - mera tid för patienterna - mera betrodda och nöjda - mera betrodda och nöjda patienter med. patienter med. Säger: Britt Lind Säger: Britt Lind

23 Med TIETO ENATOR kan vårdprocessen få ett dramatiskt tillfrisknande -mer tid för patienterna och högre vårdkvalitet -mer tid för patienterna och högre vårdkvalitet -bättre arbetssituation för personalen -bättre arbetssituation för personalen -kontroll över det dagliga arbetet -kontroll över det dagliga arbetet -bättre planering -bättre planering -kommunikation med -kommunikation med patienterna patienterna

24 VÅRDA VÅRDEN BROSCHYR Kort sagt, IT är en av de enskilt viktigaste medicinerna för att "vårda" vården. Vårda Vården broschyr finns tillgänglig på adressen:[tietoenator.se] http://www.tietoenator.se/ default.asp?path=485,49 3,1138 http://www.tietoenator.se/ default.asp?path=485,49 3,1138 http://www.tietoenator.se/ default.asp?path=485,49 3,1138

25 PERSONCENTRERAD VÅRD OCH STÖD VIA IT 2002-2005 ETT EXEMPEL AV ETT PROJEKT INOM ”IT” ”ACTION ”

26 AVSLUTNING Som avslutning vill jag visa en film av ett projekt som pågår i Sverige som bäst, Som avslutning vill jag visa en film av ett projekt som pågår i Sverige som bäst, Actionfilmen tillgänglig på adressen:[action] http://www.action.hb.se/ http://www.action.hb.se/

27 SEMINARIEARBETE ”IT” INOM ”IT” INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD” LEDARSKAPSUTBILDNINGEN I KRISTINESTAD/NÄRPES SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN VÅREN 2004 BRITT LIND http://www.action.hb.se/


Ladda ner ppt "IT INOM SOCIAL OCH HÄLSOVÅRD VAD ÄR IT Information/Kommuni kation Styrning/Effektivitet Tillgänglighet/Distans arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser