Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sekreterarrollen i förändring

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sekreterarrollen i förändring"— Presentationens avskrift:

1 Sekreterarrollen i förändring
Åsa Dufva Enhetschef Medicinkliniken ViN

2 Landstinget i Östergötland
Östergötland är det fjärde största landstinget i Sverige, sett till antal invånare Det finns cirka invånare i länet I Östergötland finns det tretton kommuner

3 Yrkesrollen i förändring
2008 -Datajournalen infördes -Vårdadministratör 2013 -Kompetensutveckling -Moduler -Kodutbildning 2015 -Nya arbetsuppgifter

4 Vision Möjlighet att växla över till fler vårdadministratörer med huvuduppgift att lyfta av verksamhetsadministrativa arbetsuppgifter som idag ligger på chefer eller andra yrkesgrupper inom vården.

5 Utvecklingsflöde Patientadministration Sekreterarfokus
Verksamhetsadministration Vårdadminstratörfokus Utvecklingsadministration Ledarfokus HÄR UT Personal administration Info Material Ekonomi Utrustning Policies Riktlinjer IT Förbättring Kvalitet Forskning

6 7 kompetensområden Vårdadministratör ska ha kompetens inom följande 7
1:Kvalitetsförbättringar 2:IT-kunskap 3:Statistik och analys 4:Logistik och process 5:Utbildning/handledning 6:Ekonomi/personaladministration 7:Juridik

7 Nuläge - augusti 2014 2010 inventerades behovet av kompetens-utveckling tom 2011 utifrån behov av formell kompetenshöjning. Moduler I augusti 2014 har 343 deltagit i modulutbildningarna (logistik 109, statistik 96, kommunikation 67, ekonomi 71) Kodningsutbildning I aug 2014 har 349 deltagit i kodningsutbildningen Antal Idag har vi 449 läkarsekreterare, 254 vårdadministratörer, övriga 37 stycken

8 Resultat – Vilka resultat kan ses?
Enkätresultat Utbildningen har medfört att 21 % har bytt arbete från läkarsekreterare till vårdadministratör 17 % har fått nya/andra/förändrade arbetsuppgifter efter utbildningen 51 % upplever att nya kunskaper efter utbildningen tas tillvara på arbetsplatsen 51 % upplever att arbetet är mer intressant efter utbildningen

9 RAK- projekt RAK = Rätt använd kompetens
Syfte: Överföra administrativa arbetsuppgifter till läkarsekreterare och vårdadministratörer för att frigöra tid för vårdpersonal. Uppdrag: Kartläggning av arbetsuppgifter. Jag berättar om projektet

10 Vem gör vad inom vården? Utförs alla arbetsuppgifter på samma sätt, överallt? Vet alla vad som förväntas av Dig? Vet våra patienter vem som gör vad? Kan våra patienter lita på vår säkerhet?

11 Kan vi jämföra oss med andra?

12 Service Säkerhet Patient kontakt

13 Kundkontakt Service Säkerhet

14 Sammanfattningsvis Yrkesrollen har genomgått en stor förändring de senaste åren. Vi ser att den kommer fortsätta att utvecklas ytterligare i framtiden.


Ladda ner ppt "Sekreterarrollen i förändring"

Liknande presentationer


Google-annonser