Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Överläkare Marianne Bergström Hudkliniken Sundsvalls sjukhus

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Överläkare Marianne Bergström Hudkliniken Sundsvalls sjukhus"— Presentationens avskrift:

1 Överläkare Marianne Bergström Hudkliniken Sundsvalls sjukhus
Sårvård Överläkare Marianne Bergström Hudkliniken Sundsvalls sjukhus

2 DEFINITION AV SÅRVÅRD Sårvård innebär strävan efter permanent, funktionell och estetiskt läkning av patientens sår genom understödjande av fysiologisk läkning och prevention eller eliminering av faktorer – lokala, systemiska eller externa – som förhindrar läkning. God sårvård fokuserar inte bara på läkning av såret med metoder och förband, utan också på patientens mentala och fysiska välbefinnande under hela läkningsprocessen. Genererande av ny funktionell vävnad och förhindrande av utveckling av missprydande ärr och ärrkontraktur är också integrerade delar i behandlingen. Medlen för att uppnå läkning måste vara baserade på vetenskapligt dokumenterade procedurer och material. Dessa skall användas av ett välutbildat multidisciplinärt team. Det måste framhållas att det finns en grupp patienter med sår som ej kan fås att läka. Behandlingen av dessa patienter skall inriktas på smärtpalliation, åtgärdande av behandlingsbara komplikationer och förbättring av livskvaliteten. Källa: ICWMs konsensusuttalande 1992 (1).

3

4 SVÅRLÄKANDE BENSÅR Sår nedom knänivå som ej läker inom
6 veckor ( inkluderar även fot )

5 Generella behandlingsprinciper
tänk på hela patienten, inte enbart på såret patientens allmänna hälsotillstånd ex. aktivitet, övervikt, rökning, nutrition. bensvullnad blodtryck laboratorieprover Hb U-protein U-glukos S-albumin samt eventuellt S-Zn Målet är att läka bensåret och förhindra recidiv.

6 NORMAL SÅRLÄKNING Trauma frisättning av cytokiner och peptider bl.a. från nervändslut  aktivering av inflammatoriska försvaret med ökat blodflöde, ökad permeabilitet rodnad + ödem. INFLAMMATIONSFAS  3-4 DAGAR. Såret renas då. Leucocyter och monocyter omvandlas till vävnadsmakrofager  fagocytos och proteolys och produktion av tillväxtfaktorer. PROLIFERATIV LÄKNINGSFAS i 2-3 veckor. Fibroblaster producerar också tillväxtfaktorer som behövs för granulationen. Såret täcks av ytepitel samtidigt som sårkanterna kontraheras. MOGNADSFAS  1 år. Vävnader återfår sin ursprungliga kvalitet och slitstryka. Förutsättning för normal sårläkning. normal perifer nervfunktion adekvat cirkulation och inflammatorisk reaktion tillgång på tillväxtfaktorer och näringsämnen

7 Huvudprinciper för lokalbehandling är:
upprensning fuktig miljö att inte skada nybildad vävnad Infektionstecken är: rodnad, svullnad i omgivande hud värmeökning eventuell feber Ett smetigt sår är inte liktydigt med ett infekterat sår.

8 ÖDEMBEHANDLING Aktivera pat. Högläge i vila. Kompressionsförband.
Pumpstövelbehandling vid dålig rörlighet, immobilisering. Diuretica undantagsvis.


Ladda ner ppt "Överläkare Marianne Bergström Hudkliniken Sundsvalls sjukhus"

Liknande presentationer


Google-annonser