Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EUNOMIA ( European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practise) Bakgrund Psykiatrisk tvångsvård (tvångsintagning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EUNOMIA ( European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practise) Bakgrund Psykiatrisk tvångsvård (tvångsintagning,"— Presentationens avskrift:

1 EUNOMIA ( European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practise) Bakgrund Psykiatrisk tvångsvård (tvångsintagning, kvarhållning, isolering, fasthållning och tvångsmedicinering) varierar kraftigt mellan europeiska länder med avseende på frekvens, innehåll och lagreglering. Dessa variationer är ofta svåra att förklara, och det kan ifrågasättas om psykiatrisk intagning och behandling med tvång (a) innebär onödiga kränkningar av patienternas rättigheter och (b) har terapeutiskt negativa effekter. Studiekoordinator: PD Dr. habil. Thomas W. Kallert Dresden Technical University University Hospital Carl Gustav Carus Clinic of Psychiatry and Psychotherapy www.eunomia-study.net Målsättning Existerande variation i psykiatrisk tvångsvård analyseras med en naturalistisk ansats. Detta görs i tolv europeiska regioner av jämförbar storlek. Uppgifter om tvångsåtgärder, faktorer som påverkar dessa samt resultat av behandlingen samlas genom strukturerade intervjuer med patienter och från klinisk dokumentation. Genom att integrera denna internationella databas med kunskap från juridiska och etiska experter samt brukar- och anhörigorganisationer, kommer nationella och europeiska riktlinjer om “best clinical practise” när det gäller psykiatrisk tvångsvård att utarbetas och spridas. Örebro London Dresden Prague Wrocław Granada Naples Thessaloniki Tel Aviv Sofia Michalovce Vilnius Deltagande centra  Department of Psychiatry and Psychotherapy, Dresden Technical University, Dresden, Germany  Department of Psychiatry, Medical University of Sofia, Bulgaria  Department of Psychiatry, 1 st Medical School of Charles University, Prague, Czech Republic  Psychiatric Hospital of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece  School of Social Work, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel  Department of Psychiatry, Second University of Naples, Italy  Clinic of Psychiatry, Vilnius University, Vilnius, Lithuania  Department of Psychiatry, Wrocław Medical University, Wrocław, Poland  Psychiatric Hospital of Michalovce, Michalovce, Slovakia  Department of Legal Medicine and Psychiatry, University of Granada, Spain  Unit for Social and Community Psychiatry, Newham Centre for Mental Health, London, United Kingdom  Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro, Sverige Design Förberedelse (2002-12 – 2003-08): En engelsk referensversion av frågeformulären fastställdes, översattes till respektive språk, testades i klinisk praktik och återöversattes till engelska. En Internetbaserad databas med en central server i Dresden har inrättats. Nationella rapporter om den legala grunden för tvångsintagning och tvångsbehandling har upprättas. Upptagningsområdena för studien har beskrivits med strukturerade och internationellt validerade instrument med avseende på sociodemografiska förhållanden och psykiatriska resurser. Lokala expertgrupper med såväl professionella som brukar- och anhörigrepresentanter har bildats. Datainsamling (2003-09 – 2005-05): Vid samtliga deltagande kliniker inkluderas: a) N=250 legalt tvångsintagna patienter och b) N=75 legalt frivilligt intagna patienter som upplever att de tvingats till intagning. Intervjuer görs vid tre tillfällen: T1) inom de första tio dagarna efter intagning, T2) fyra veckor efter intagning och T3) tre månader efter intagning – oberoende av var patienten då befinner sig. Vid intervjuerna bedöms upplevt tvång vid intagning till och under vistelse på sjukhuset, aktuella symtom, tillfredsställelse med vården samt livskvalitet. Dataanalys i var och en av de två grupperna kommer att göras med deskriptiv statistik, regressionsmodeller och variansanalys.


Ladda ner ppt "EUNOMIA ( European Evaluation of Coercion in Psychiatry and Harmonisation of Best Clinical Practise) Bakgrund Psykiatrisk tvångsvård (tvångsintagning,"

Liknande presentationer


Google-annonser