Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presskonferens Lasarettet i Ystad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presskonferens Lasarettet i Ystad"— Presentationens avskrift:

1 Presskonferens Lasarettet i Ystad 2013-03-27
Rein Seensalu, projektsamordnare, Matz Widerström, sjukhuschef Ystad Johan Cosmo, sjukhuschef Kristianstad Eva Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsstrateg Hässleholm Ewald Ornstein, sjukhuschef Hässleholm

2 Ortopedi i östra Skåne Utveckla vården i östra Skåne för patienter med akuta ortopediska sjukdomstillstånd för att få ännu bättre kvalitet 2

3 Ortopedi i Ystad 9 500 ortopedpatienter i Ystad
Mindre än var tionde patient berörs Slutenvård Akuta operationer

4 Ortopedi i Ystad 9 500 ortopedpatienter i Ystad
Mindre än var tionde patient berörs Slutenvård Akuta operationer Ortopedjourlinjerna Planerad mottagning Planerade öppenvårdsoperationer

5 Positiva effekter i Ystad
Koncentration till huvudbyggnaden Strokevården Hjärtvården

6 CSK satsar på akut ortopedi för patienter i östra Skåne
6 6 CSK satsar på akut ortopedi för patienter i östra Skåne Koncentration av kompetens Satsning på ännu bättre kvalitet Satsning på rehabilitering möjliggör effektivisering

7 Akut ortopedi CSK Koncentration av kompetens
7 Akut ortopedi CSK Koncentration av kompetens Koncentration av akut ortopedi från tre till två sjukhus betyder också en koncentration av jourlinjer, fler tillgängliga människor och koncentration av kompetens dygnet runt och alla dagar i veckan. Kortare och snabbare vägar för samarbete mellan olika specialiteter vid vård av äldre multisjuka patienter med höftfrakturer, exempelvis vid komplicerande njursvikt

8 Akut ortopedi CSK Satsning på rehabilitering möjliggör effektivisering
8 Akut ortopedi CSK Satsning på rehabilitering möjliggör effektivisering Satsning på rehabiliteringen av äldre ortopedpatienter på sjukhuset i Hässleholm bra även för våra CSK patienter - resurser frigörs för effektivisering av vården av patienter som kräver operation

9 Akut ortopedi CSK Satsning på ännu bättre kvalitet
9 Akut ortopedi CSK Satsning på ännu bättre kvalitet Ökad satsning på tillgänglighet till operation framför allt på helger ökar förutsättningarna till att en större andel av höftfrakturpatienterna blir opererade inom 24 timmar från ankomsten. Idag är kravet att 80% av patienterna skall opereras inom den tidsgränsen, CSK siktar på operation av samtliga patienter (100%) inom 24 timmar.

10 Hässleholm – bakgrund Hässleholms sjukhusorganisation har med patienten och kvalité i centrum framgångsrikt utvecklat vården inom ortopedisk kirurgi och närsjukvård Koncentration av den planerade ortopedin till Hässleholms sjukhus i kombination med Kompetensutveckling Klinisk forskning Verksamhetsutveckling Idag Nordens största verksamhet inom knä- och höftplastiker med såväl nationellt som internationellt genomslag Nya rön och egna resultat från forskning utgör basen för nytt sk ”fast-track” koncept – på sikt kan knäplastikpatienter gå hem operationsdagen Den akuta ortopediska kirurgin har varit förlagd till CSK och Lasarettet i Ystad CSK – koncentration av kompetens och interdisciplinärt tänk i vårdprocesser möjliggör ytterligare förbättringar. 10

11 Hässleholm – bakgrund Närsjukvården har på motsvarande sätt utvecklat vården, inklusive rehabiliteringen, av patienter inom flera olika områden (exempelvis hjärtsjukvården, stroke, amputationer m fl) Strokeenheten på Hässleholms sjukhus blev 2012 utnämnd till ”Årets Strokeenhet 2011” i Sverige för utmärkt strokevård En viktig del i vården och prognosen på lång sikt för våra äldre patienter (t ex stokepatienter) är en väl utvecklad rehabilitering 11

12 Vad ska göras? Seniora ortopedpatienter är en stor grupp patienter, sex om dagen i östra Skåne behöver vård på sjukhus. Något mer än varannan senior ortopedpatient (ca patienter/år) behöver opereras och alla seniora ortopedpatienter (ca patienter/år) behöver rehabiliteras.  Det sker nu ytterligare en satsning för att förbättra vården för våra patienter i östra Skåne med ortopediska sjukdomstillstånd genom att akut ortopedi koncentreras till Centralsjukhuset Kristianstad och en satsning görs på rehabilitering av ortopediska seniora patienter (Senior Rehabilitering – Rörelseorganen SR-R).

13 Vision Vår vision för våra patienter med akuta ortopediska
sjukdomstillstånd är att utveckla vården i östra Skåne för att få ännu bättre kvalitet genom: Tidig och rätt triage som snabbt leder till rätt vård Optimalt interdisciplinärt omhändertagande Att utveckla ett framtidens ortopedisk medicinskt rehabiliteringskoncept Vidareutveckla samverkan med hemkommunen

14 En satsning på vården för patienter i östra Skåne med ortopediska sjukdomstillstånd görs nu för att:
Ge samtliga patienterna i östra Skåne en likvärdig, högkvalitativ vård inklusive rehabilitering.  Effektivisera vården för de cirka 600 höftoperationspatienterna i östra Skåne. Öka möjligheten för våra äldre ortopedpatienter att återfå samma livskvalitet som de hade före skadan.

15 Vad innebär förändringen?
Akuta ortopedpatienter som idag opereras och får slutenvård vid Lasarettet i Ystad kommer framöver att behandlas vid Centralsjukhuset Kristianstad. Patienter som inte ska opereras men har ett rehabiliteringsbehov kommer att behandlas på sjukhuset i Hässleholm.

16 Rein Seensalu, projektsamordnare, telefon 0451-29 88 45
Kontaktperson Rein Seensalu, projektsamordnare, telefon


Ladda ner ppt "Presskonferens Lasarettet i Ystad"

Liknande presentationer


Google-annonser