Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."— Presentationens avskrift:

1 Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg

2 Antibiotikabehandling Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt Rätt indikation, dos, tid och kostnadseffektivt Antibiotikas verkningar och biverkningar Antibiotikas verkningar och biverkningar Patientens förutsättningar Patientens förutsättningar Infektionens orsak Infektionens orsak

3 Antibiotikabehandling Antibiotikaanvändning skapar resistens Antibiotikaanvändning skapar resistens Risker för framtida patienter Risker för framtida patienter Antibiotikas miljöpåverkan Antibiotikas miljöpåverkan Föreligger bakteriell infektion? Föreligger bakteriell infektion?

4 Våra källor Medline Medline Cochrane Cochrane SBU SBU Läkartidningen Läkartidningen Apoteksbolaget Apoteksbolaget SMI / Strama SMI / Strama

5 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2004 Antibiotika per åldersgrupp i öppenvård 1987 - 2004

6 Antibiotika till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

7 Pivmecillinam till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

8 Trimetoprim till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

9 Kinoloner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

10 Penicillin V till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

11 Tetracykliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

12 Penicillinasresistenta penicilliner till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

13 Klindamycin till äldre patienter i öppenvård 2000 - 2005

14 Antibiotikaresistens Flera mekanismer Flera mekanismer Sverige - Internationellt Sverige - Internationellt Kinoloner - Clostridium difficile Kinoloner - Clostridium difficile

15 Escherichia coli

16 Streptococcus pneumoniae

17 Staphylococcus aureus

18 Högre ålder betyder Ökande risk för sjukdom Ökande risk för sjukdom Mindre marginaler att klara sjukdom Mindre marginaler att klara sjukdom Mindre lokala och mer allmänna symtom Mindre lokala och mer allmänna symtom Mera förskrivning av antibiotika Mera förskrivning av antibiotika

19 Vården skapar risker Nedsatt autonomi Nedsatt autonomi Vårdpersonalens händer - handsprit! Vårdpersonalens händer - handsprit! Vårdsituationen Vårdsituationen Smittspridning Smittspridning Bärarskap - resistenta bakterier Bärarskap - resistenta bakterier

20 Urinvägsinfektioner är vanliga och inte farliga Hos män – avflödeshinder Hos män – avflödeshinder Exspectans vid tvekan Exspectans vid tvekan Stor risk för överbehandling Stor risk för överbehandling Behandla 5 dygn hos kvinnor Behandla 5 dygn hos kvinnor KAD KAD ABU ABU

21 Luftvägsinfektioner kan vara farliga Pneumoni: 10% mortalitet Pneumoni: 10% mortalitet Öli eller pneumoni? Öli eller pneumoni? CRP CRP Vaccinera! Vaccinera! Behandla 7 dagar Behandla 7 dagar

22 Hud- och mjukdelsinfektioner 5 % av sjukhemsklientel har sår 5 % av sjukhemsklientel har sår Etiologi till såret Etiologi till såret Revision och rätt förband Revision och rätt förband Kolonisering eller infektion? Kolonisering eller infektion? Odla med förstånd Odla med förstånd Korttidsbehandling med antibiotika Korttidsbehandling med antibiotika Utvärdera effekten av behandlingen Utvärdera effekten av behandlingen

23 Budskap Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner Minskad antibiotikaanvändning möjlig vid urinvägsinfektioner och mjukdelsinfektioner Följ nationella strategier för antibiotikaanvändning Följ nationella strategier för antibiotikaanvändning Behandla kort Behandla kort Förstärk vårdens hygieniska standard Förstärk vårdens hygieniska standard Använd handsprit! Använd handsprit!

24 Budskap Urinvägsinfektioner Antibiotika med liten risk för resistensutveckling Antibiotika med liten risk för resistensutveckling Undvik kinoloner Undvik kinoloner Skilj på ABU och urinvägsinfektion Skilj på ABU och urinvägsinfektion Behandla i 5 dygn Behandla i 5 dygn Undvik KAD Undvik KAD

25 Budskap Luftvägsinfektioner Vid misstanke om nedre luftvägsinfektion skall patienten läkarundersökas Sträva efter positiv diagnostik Behandla i 7 dygn

26 Budskap Mjukdelsinfektioner God profylax mot sår God profylax mot sår Revidera nekroser Revidera nekroser Antibiotika endast vid säkra tecken på infektion Antibiotika endast vid säkra tecken på infektion

27 Om vi glömmer det vi lärde oss först blir ny kunskap meningslös

28

29 God vård: Ingen vårdrelaterad smittöverföring!

30

31 Makrolider till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

32 Penicilliner med utvidgat spektrum till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

33 Cefalosporiner till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

34 Penicilliner med enzymhämmare till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

35 Nitrofurantoin till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

36 Trimetoprim + sulfa till äldre patienter i öppenvård i Sverige 2000 - 2005

37 Haemophilus influenzae


Ladda ner ppt "Infektioner, antibiotika och antibiotikaresistens i ett äldreperspektiv Bengt Hjelmqvist Distriktsläkare och kirurg."

Liknande presentationer


Google-annonser