Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berth Danermark, Örebro 2007-04-12. Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berth Danermark, Örebro 2007-04-12. Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)"— Presentationens avskrift:

1 Berth Danermark, Örebro

2

3 Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)

4 Berth Danermark, Örebro Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för IPK Skapa respekt och förståelse

5 Berth Danermark, Örebro Från helhet till del Ontologisk Kunskapsmässig Administrativ MänniskanSocial Fragmenterad som en helhetPsykologisk hälso- och Biologisk sjukvård

6 Berth Danermark, Örebro Hälsobetingelse (Störning/sjukdom) Kroppsfunktion och Struktur AktivitetDelaktighet Omgivnings- faktorer Personliga faktorer

7 Berth Danermark, Örebro IPK ett samspel mellan olika dimensioner diskursiv (kunskap- och förklaringsmodell) organisatorisk/juridisk psykologisk

8 Berth Danermark, Örebro Ideal vs verklighet? Klientens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar

9 Berth Danermark, Örebro Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

10 Berth Danermark, Örebro Sociala representationer

11 Berth Danermark, Örebro Socio-centrerad kunskap Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

12 Berth Danermark, Örebro Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

13 Berth Danermark, Örebro Det demokratiska samtalet Olika synsätt ställs mot varandra Utrymme ges för argumentering Tolerans och respekt (lyssna på argumenten) Vilja att komma överens

14 Berth Danermark, Örebro Underlätta kontakter Hantera konflikter Skapa förtroende Underlätta arbete

15 Berth Danermark, Örebro Underlätta kontakter Involvera ledningsnivåer Skapa mötesplatser Säkerställ informationsflödet Identifiera potentiella problem Upprätta ”handlingsplaner”

16 Berth Danermark, Örebro Hantera konflikter Administrativa Ekonomiska Juridiska Diskursiva Psykologiska

17 Berth Danermark, Örebro Skapa förtroende Ömsesidigt förtroende ”Genomskinlighet” Jämn maktfördelning Rättvist belöningssystem

18 Berth Danermark, Örebro Underlätta arbetet Fortsatt förtroendeskapande arbete Följsamhet Ge erforderliga resurser Ge andra access till den egna organisationens resurser

19 Berth Danermark, Örebro Tänk på att IPK förutsätter En tydlig och klar ledning Ett klart uttalat mål Tillräckligt med resurser Att skillnader identifieras och respekteras

20 Berth Danermark, Örebro Till sist … Identifiera problemgenererande faktorer och undanröj (t.ex. okunskap), parera (t.ex. tydliga instruktioner) eller lev med dem (t.ex. respektera olika ”bilder”)

21 Berth Danermark, Örebro TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Berth Danermark, Örebro 2007-04-12. Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)"

Liknande presentationer


Google-annonser