Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Berth Danermark, Örebro 2007-04-12. Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Berth Danermark, Örebro 2007-04-12. Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)"— Presentationens avskrift:

1 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12

2

3 Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)

4 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Huvudbudskap Skapa strukturella betingelser för IPK Skapa respekt och förståelse

5 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Från helhet till del Ontologisk Kunskapsmässig Administrativ MänniskanSocial Fragmenterad som en helhetPsykologisk hälso- och Biologisk sjukvård

6 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Hälsobetingelse (Störning/sjukdom) Kroppsfunktion och Struktur AktivitetDelaktighet Omgivnings- faktorer Personliga faktorer

7 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 IPK ett samspel mellan olika dimensioner diskursiv (kunskap- och förklaringsmodell) organisatorisk/juridisk psykologisk

8 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Ideal vs verklighet? Klientens bästa Konsensus Jämlikhet Delat ansvar Professionalism Utveckling Ökad effektivitet Organisationens intresse Personliga intressen Maktförhållanden Prestigehierarkier Motverkande belöningssystem Gruppmotsättningar

9 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Skilda synsätt (olika diskurser) Människan är en helhet (ett bio-psyko-socialt synsätt) Olika kunskapsområden möts Oenighet om vad som är ”sanning” Skillnader i makt (vem definierar problemet?) Skillnader i språk

10 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Sociala representationer

11 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Socio-centrerad kunskap Piaget: Vår kunskap betingas av våra behov, begär och intressen Kunskapen är ändamålsenlig

12 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Ändamålsenligheten Förvanskning Tillägg Utelämning

13 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Det demokratiska samtalet Olika synsätt ställs mot varandra Utrymme ges för argumentering Tolerans och respekt (lyssna på argumenten) Vilja att komma överens

14 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Underlätta kontakter Hantera konflikter Skapa förtroende Underlätta arbete

15 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Underlätta kontakter Involvera ledningsnivåer Skapa mötesplatser Säkerställ informationsflödet Identifiera potentiella problem Upprätta ”handlingsplaner”

16 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Hantera konflikter Administrativa Ekonomiska Juridiska Diskursiva Psykologiska

17 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Skapa förtroende Ömsesidigt förtroende ”Genomskinlighet” Jämn maktfördelning Rättvist belöningssystem

18 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Underlätta arbetet Fortsatt förtroendeskapande arbete Följsamhet Ge erforderliga resurser Ge andra access till den egna organisationens resurser

19 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Tänk på att IPK förutsätter En tydlig och klar ledning Ett klart uttalat mål Tillräckligt med resurser Att skillnader identifieras och respekteras

20 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 Till sist … Identifiera problemgenererande faktorer och undanröj (t.ex. okunskap), parera (t.ex. tydliga instruktioner) eller lev med dem (t.ex. respektera olika ”bilder”)

21 Berth Danermark, Örebro 2007-04-12 TACK FÖR UPPMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Berth Danermark, Örebro 2007-04-12. Helhetssyn och Interprofessionell kommunikation (IPK)"

Liknande presentationer


Google-annonser