Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NUTIDA KONST KUHI1205 50p.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NUTIDA KONST KUHI1205 50p."— Presentationens avskrift:

1 NUTIDA KONST KUHI1205 50p

2 Kursplan Mål för kursen
Kursen skall orientera om nutida uttryck inom olika konstarter. Kursen skall också klargöra nutida konstarters beroende av historien. Kursen skall även ge perspektiv på sambanden mellan konstnärliga uttryck, publik, samhälle och kulturpolitik. Därutöver skall kursen ge kunskaper om nationella och internationella strömningar och aktuella begrepp i konstdiskussionen.

3 Kursplan Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs
Eleven skall kunna orientera sig i några väsentliga nutida konstarter samt ha kännedom om beröringspunkter mellan dem kunna relatera estetiska begrepp och resonemang till olika konstområden och konstarter kunna analysera olika nutida konstnärliga uttryck och relatera dem till kulturhistorien ha utvecklat förståelsen av konstarternas roll och villkor i dagens samhälle.

4 Betygskriterier Kriterier för betyget Godkänd
Eleven beskriver några av de nutida konstarternas grundläggande teorier och grunddragen i den samtida konst- och kulturdebatten. Eleven ger exempel på samband mellan konst, publik och samhälle. Eleven beskriver och ger exempel på samband mellan nutida konstnärliga uttryck och kulturhistoria. Kriterier för betyget Väl godkänd  Eleven beskriver och diskuterar konstnärliga uttryck i dagens samhälle. Eleven diskuterar den nutida konsten i ett kulturhistoriskt perspektiv. Eleven genomför olika arbetsuppgifter och tillämpar sina kunskaper om nutida konst på ett relevant sätt.  Kriterier för betyget Mycket väl godkänd  Eleven analyserar och tolkar några samtida konstarters olika uttryck, tankeriktningar och fenomen. Eleven framför egna tankar och använder relevanta begrepp i diskussioner om nutida konstarter.

5 Kursens innehåll Att tillsammans skapa en tidslinje från 1800-talet fram till idag, där relationerna mellan historia, samhälle och musik kopplas samman. Läsa en biografi om ngn betydelsefull musiker samt redovisa den. Ett fördjupat arbete om…

6 Kursens plattformar Facebook, Group; Nutida konst ES09
Wikispaces, es09nutidakonst.wikispaces.com

7 Gospel, Blues & Jazz Amerika & 1900-talet

8 Slaveri Europeisk musik Afrikansk musik Latinamerika

9 Minstrel-shows De första nordamerikanska musikformerna skapades

10 Gospel Väckelserörelser - religiösa massrörelser som kännetecknas av omvändelse, förändring av livsmönster. NE De sånger som infördes (spirituals) blev grunden för gospel. Call and Respons Slavsång; cries, shouts, hollers, mouns Väckelserörelsen fokuserade på att stoppa slaveriet

11 The Civil War 1861-1865 1865 avskaffas slaveriet i USA Segregering
Ku Klux Klan Folk flyttar norrut (Atalanta, Chicago)

12 Fria till sist!? Frikyrkor Utbildningar Harmony singing/barbershop

13 Ragtime Stil: Komponerad pianomusik utvecklad främst av svarta pianister i amerikanska södern. Oftast i 2/4 takt. Högerhanden spelar en synkoperad melodi medan vänsterhanden håller rytmen beatet "oom-pah". Maple Leaf Rag och The Entertainer

14 Irving Berlin

15 Country Blues/ Delta Blues
Ackustisk, främst gitarrbaserad Landet Dockery Plantation, Mississippi Charlie Patton

16 City Blues Gjordes för stadsbor Svarta sångerskor/sångare
Kompades av pianister, stringbands större jazz- och jug-band

17 Blues Arbetssånger, spirituals 1877, akustisk inspelningsteknik.
Bluesen som form utkristalliserades ca 1910 W.C Handy "the Father of the Blues" Memphis Blues och St Louis Blues

18 Bessie Smith 1894-1937 Den mest kända bluessångerskan på 20-talet
Race Records

19 Blues 12:an 1920

20 Jazz 1913 New Orleans Vita, Kreoler, Svarta
Marscherande Brassband, Ragtime, dansband, marscher. Musiken och instrumenten, Vta & Kreolerna Svarta, friare spelsätt pga. Att de inte kunde läsa noter. Instrumental spelstil. Från fiol till kornet Spelsättet gjorde banden till Jazzband

21 Första jazzbandet som spelades in!
Musikerna var vita och spelade genomarrangerad musik!

22 Jazz-piano Fullständigt Bygger på Ragtime Skolade

23 Tin Pan Alley

24 Framtidstron är stark. Lönerna höjs och medelklassen växer.
Förbudstiden i Amerika ( ) föder organiserad brottslighet.

25 The Great Depression 30-talet

26 Gospel Präglades mer och mer av blues och jazz.
Thomas A. Dorsey ( ), arkitekten bakom modern gospel. The Mills Brothers

27 Blues Inspelningstekniken
Radio & grammofon gjorde att musikstilar blandades. Country Blues; Blind Lemon Jefferson, Robert Johnsson City Blues; Mamie Smith, Bessie Smith

28 Jazz Jazzens guldålder 1920- Dixieland (New Orleans Jazz).
Louis Armstrong ( ); stilbildande solist och sångare. Anses ha format jazzimprovisation..

29 Jazz Paul Whiteman "Symfoniska storband". Kombinerade jazz och klassisk musik för vit medelklass. Lade grunden för storbandsjazz.

30 Cotton Club Duke Ellington Cab Calloway

31 Jazz Swing Benny Goodman "King of Swing"
Count Basie, utgick från blues, arrangemangen innehöll riff som blev hörnstenar i R&B Storbanden spelade mest swing - dansband

32 Jazz i Europa 20-talet Quintette du Hot Club de France, 3 gitarrer, bas, och fiol. Gypsy- jazz, den första europeiska jazzen.

33 Jazzpiano Fats Waller, den första stora jazzpianisten
Art Tatum, jazzhistoriens kanske mest beundrade pianister.

34 Jazzsång Billie Holiday Ella Fitzgerald

35 Viktiga faktorer Elektrisk inspelningsteknik Radio Ljudfilm (1927)
De svartas självförtroende växte av framgångarna inom musik...


Ladda ner ppt "NUTIDA KONST KUHI1205 50p."

Liknande presentationer


Google-annonser