Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Experimentella metoder i fysik 2010 Inledning Kerstin Jon-And.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Experimentella metoder i fysik 2010 Inledning Kerstin Jon-And."— Presentationens avskrift:

1 Experimentella metoder i fysik 2010 Inledning Kerstin Jon-And

2 Lärare för “Experimentella metoder i fysik” Kursansvarig: Kerstin Jon-And Föreläsningar: Klas Hultqvist Räkneövningar och lab-rättning: Tony Hansson, Sten Hellman, Ulf Sassenberg, Henning Schmidt, Christian Walck, Barbro Åsman Datorövningar: Johan Ahrens, Jakob Bengtsson, Erik Bäckström, Henrik Öberg Laborationer: Hatim Azzouz, Jörgen Gladh, Pernilla Wåhlin

3 Information om “Experimentella metoder i fysik” Kursfaktasidan http://www.physto.se/student/studentexpeditionen/kursfakta/kursf akta.php?kurs=FK3001 Kursens hemsida är Mondo-fliken ”ExpMetoder VT2010” i mitt.su.se, där ni finner t.ex.: Föreläsningsanteckningar Material till räkneövningarna och datorövningarna Laborationsinstruktioner Kursplan med lärandemål Betygskriterier Detaljer om redovisningsformer för laborationerna

4 Mondo-sidan används också till… Att lämna meddelanden på Anslagstavlan. Kolla ofta! Att anmäla sig till labgrupp, etc via ”Undervisningstillfällen” Anmäl er till labgrupp snarast, helst idag! D1 är L1+L2+L3; D2 är L4+L5+L6 Att lämna in laborationsrapporter i ”Inlämningsmapp”

5 Lärandemål “Experimentella metoder i fysik” (ur Kursplanen)

6 4 Laborationer (obligatoriska): Utförande Muntliga och skriftliga redovisningar 11 Föreläsningar (2 eller 3 lektionstimmar) 6 Räkneövningar 7 Datorövningar (1 obligatorisk redovisning) Tentamen Undervisningsformer “Experimentella metoder i fysik” Självständigt arbete (assistenter)

7 Välkomst - FIKA kl 16 högst upp i labhuset

8 Kursmaterial “Experimentella metoder i fysik” Från nätbokhandeln: John R. Taylor: "An introduction to Error analysis" Second edition (University Science Books 1997) Från studentexpeditionen: Loggbok Sten Hellman: ”ComsolScript 1.3 i kursen experimentella metoder", kompendium Klas Hultqvist: “Analys och presentation av Fysikexperiment”, kompendium Från mondo-sidan Föreläsningsplan med läsanvisningar Instruktioner till räkneövningar och datorövningar Instruktioner till laborationerna (publiceras minst en vecka före respektive laboration); tyngdaccelerationen finns utlagd

9 Redovisning av laborationerna 1(2) Laborationerna 1 "Tyngdaccelerationen” och 2 "Upptäck ett samband" : Skriftlig rapport (kort för lab 1), gemensam för lab-laget. Muntlig redovisning för L-grupp (kort för lab 1), gemensam för lab-laget. Bedömning: G eller Åter. Laboration 3 "Den absoluta nollpunkten": Redovisning av datoruppgift för assistent. Individuell skriftlig rapport. Individuell muntlig genomgång med lärare. Bedömning: 3 (Utmärkt), 2 (Bra), 1 (Godkänd) eller Åter (N) där N=1,2,3. Betyg sätts på första versionen av rapporten. Laboration 4 "Radioaktivt sönderfall": Individuell skriftlig rapport. Bedömning: 3 (Utmärkt), 2 (Bra), 1 (Godkänd) eller Åter (N).

10 Redovisning av laborationerna 2(2) Rapporter som lämnas in före tidsgränsen (se schemat, “inlämning”) återlämnas efter ca en vecka. En rapport som lämnas in för sent bedöms inte med "3 (Utmärkt)". Den rättas också med lägre prioritet, men alltid inom 4 arbetsveckor. Sista inlämningsdatum för rapporter är 11 juni 2010. Om ingen rapport lämnats före detta datum, måste laborationen göras om. En åter-rapport som lämnas in under kursen rättas i samband med kursen. Om den lämnas in efter kursen rättas den inom 4 arbetsveckor. Åter-rapporter måste lämnas in inom 6 terminsmånader efter kursens slut, dvs före 14 januari 2011. Har åter-rapporten inte lämnats in då måste laborationen göras om.

11 Betyg på kursen "Experimentella metoder i fysik" Kursen är uppdelad på två moment: teori, 6 hp, och experiment, 6 hp. Betyg på teori-momentet, A, B, C, D, E, Fx eller F, sätts enligt resultat på den skriftliga tentamen. Detaljer finns på kurshemsidan. För att få betyg på experiment-momentet krävs minst godkända redovisningar av laborationerna 1 till 4. Betyg sätts sedan beroende på summan av betygen på laborationerna 3 och 4: 6 - A, 5 - B, 4 - C, 3 - D och 2 – E Se vidare betygskriterier och redovisningsformer för laborationer på hemsidan.

12 Kursforum 1(2) Initiativ från ämnesrådet för fördjupat studentinflytande. Minst en lärare (men gärna flera) från kursen, lämpligen kursansvarig lärare som också fungerar som sammankallande. Cirka 2-5 studenter från kursen, beroende på kursstorlek och intresse. Lärarrepresentanter: Kerstin Jon-And, Klas Hultqvist, Erik Bäckström/Pernilla Wåhlin Studentrepresentanter … … ska ni utse! Förslag 4 studenter, 2 från varje D-grupp. Fyll i listan!!

13 Kursforum 2(2) Kursforum - Studentrepresentanterna Representerar studenterna på kursen rörande undervisningen samt examination. Assisterar kursansvarig lärare i utformningen av kursutvärderingen. Diskuterar skriftliga utvärderingar med lärare. Tar hjälp av Fysikums Ämnesråd (FÄR) om så krävs och hjälper andra studenter att komma i kontakt med FÄR. Har rätt att framföra anonyma synpunkter från kursens studenter. Första mötet Förslagsvis tisdag 23/3 kl 16, efter räkneövningen Minst ett möte under kursen och ett efter.

14 Uppdaterat schema finns här: http://www.astro.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d= 13785&a=74289 Information till astronomi-studenter En ändring i schemat för AS3001: F1, vecka 17, torsdagen 29/4 kl. 10:15-12:00 F2, vecka 18, tisdagen 4/5 kl. 10:15-12:00 Information till biofysik-studenter Laboration 4 kommer att genomföras i en förenklad version. Mer information kommer i labinstruktionen.


Ladda ner ppt "Experimentella metoder i fysik 2010 Inledning Kerstin Jon-And."

Liknande presentationer


Google-annonser