Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska"— Presentationens avskrift:

1 Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska
Tel: 040 – E-post;

2 En hälsoekonomisk resa utvärdering av särskilda team i hemtjänsten
Bakgrund Syfte Utvärdering -- Urval -- Metoder -- Resultat Framtiden

3 Bakgrund Västra Innerstaden
Kraftig ökning av äldre Många demenssjuka Demensteam – 2001 Tidigare mätning - FoU rapport Särskilda team i hemtjänsten Demenskunskap Förändrat arbetssätt

4 Bakgrund Kostnader demenssjukdomar
Ca med en demenssjukdom - år 2005 Ca med en demenssjukdom - år 2030 Demensteam 2000 SEK/ mer per vårdtagare jmfr SHT ca / SEK/ år Ersättningsnivå 4 ca SEK/år Boende ca SEK/år

5 Syfte Utvärdering av demensteamen
Resursutnyttjande, kostnader och utfall Konsekvenser för patienter och anhöriga Bästa värdet för satsade resurser Effektivitet Livskvalitet Läkemedel Demensteam Anhörigstöd

6 Metoder Urval 60 vårdtagare 30 fall 30 kontrollgrupp – annan stadsdel
Diagnostiserad demenssjukdom Kommunal hemtjänst Anhörig eller personal med god kännedom om patienten kan identifieras

7 Tidsplanering /datainsamling-tre tillfälle
Intervju 1 ; September – december 2005 Intervju 2 ; April – juni 2006 Intervju 3 ; oktober – december 2006 strukturerade intervjuer utföres av tränade sjuksköterskor inom området

8 Mätmetoder MMT – kognitiva funktionsförmågan (vårdtagarna)
DAD – vårdtagarnas funktionsförmåga beskrivet av anhöriga RUD Lite – anhörigas resursanvändning Caregiver burden scale ( anhörigas belastning ) QOL- AD – mäter vårdtagarens livskvalitet, sjukdomsspecifikt, 13 domäner ( båda ) EQ-5D – mäter – mäter vårdtagarens livskvalitet och svaren viktas mot varandra ( båda ) Vas skalan – kardinalskala mellan 0 och 1 (båda )

9 Kostnader/ Resultat (statistiskt ) Fallgrupp Kontrollgrupp
44 tim – kr/ månad Informell vård 110 tim kr/ månad 61.26 tim – kr/ månad Omsorgsvård 58.56 tim – kr/ månad

10 Behövs demensteam ?

11 Vad händer nu ? När finns behov av demensteam för vårdtagaren med en demensdiagnos ? Hur kan anhöriga och demensteam samarbeta ? Hur utvärderar vi demensteam ? Orsakar förlängt hemmaboende svårigheter för särskilda boende; BPSD ?


Ladda ner ppt "Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska"

Liknande presentationer


Google-annonser