Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska Tel: 040 – 34 70 39 E-post;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska Tel: 040 – 34 70 39 E-post;"— Presentationens avskrift:

1 Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska Tel: 040 – 34 70 39 E-post; anita.ohlsson@malmo.se

2 En hälsoekonomisk resa utvärdering av särskilda team i hemtjänsten Bakgrund Syfte Utvärdering -- Urval -- Metoder -- Resultat Framtiden

3 Bakgrund Västra Innerstaden Kraftig ökning av äldre Många demenssjuka Demensteam – 2001 Tidigare mätning - FoU rapport Särskilda team i hemtjänsten Demenskunskap Förändrat arbetssätt

4 Bakgrund Kostnader demenssjukdomar Ca 135 000 med en demenssjukdom - år 2005 Ca 200 000 med en demenssjukdom - år 2030 Demensteam 2000 SEK/ mer per vårdtagare jmfr SHT ca 140 500/ SEK/ år Ersättningsnivå 4 ca 306 500 SEK/år Boende ca 400 000 SEK/år

5 Syfte Utvärdering av demensteamen Resursutnyttjande, kostnader och utfall Konsekvenser för patienter och anhöriga Bästa värdet för satsade resurser Effektivitet Livskvalitet Läkemedel Demensteam Anhörigstöd

6 Metoder Urval 60 vårdtagare -30 fall -30 kontrollgrupp – annan stadsdel 1.Diagnostiserad demenssjukdom 2.Kommunal hemtjänst 3.Anhörig eller personal med god kännedom om patienten kan identifieras

7 Tidsplanering /datainsamling-tre tillfälle Intervju 1 ; September – december 2005 Intervju 2 ; April – juni 2006 Intervju 3 ; oktober – december 2006 strukturerade intervjuer utföres av tränade sjuksköterskor inom området

8 Mätmetoder -MMT – kognitiva funktionsförmågan (vårdtagarna) -DAD – vårdtagarnas funktionsförmåga beskrivet av anhöriga -RUD Lite – anhörigas resursanvändning -Caregiver burden scale ( anhörigas belastning ) -QOL- AD – mäter vårdtagarens livskvalitet, sjukdomsspecifikt, 13 domäner ( båda ) -EQ-5D – mäter – mäter vårdtagarens livskvalitet och svaren viktas mot varandra ( båda ) -Vas skalan – kardinalskala mellan 0 och 1 (båda )

9 Kostnader/ Resultat (statistiskt ) Fallgrupp Kontrollgrupp 44 tim – 3 277 kr/ månad Informell vård 110 tim - 5 482 kr/ månad Informell vård 61.26 tim – 16 678 kr/ månad Omsorgsvård 58.56 tim – 17 137 kr/ månad Omsorgsvård

10 Behövs demensteam ?

11 Vad händer nu ? När finns behov av demensteam för vårdtagaren med en demensdiagnos ? Hur kan anhöriga och demensteam samarbeta ? Hur utvärderar vi demensteam ? Orsakar förlängt hemmaboende svårigheter för särskilda boende; BPSD ?


Ladda ner ppt "Västra Innerstaden ANITA OHLSSON Demenssjuksköterska Tel: 040 – 34 70 39 E-post;"

Liknande presentationer


Google-annonser