Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska"— Presentationens avskrift:

1 Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska
Infektionsklinikensmottagning UMAS

2 Blodsmitta HIV Hepatit B Hepatit C

3 HIV – humant immunbrist virus
1980 1982 1985 1987 1959

4 HIV Sjukdomen AIDS Smittvägar Smittskyddslagen Förekomst

5 Hepatit A via mat (fekal-oral) vaccinering läker ut
B blod sexuell smitta vaccinering läker ut/kronisk C blodsmitta läker ut/kronisk D måste ha Hepatit B kronisk E liknar Hepatit A läker ut G

6 Hepatit C Upptäckt Smittvägar Utläkning Smittskyddslag Behandling
Förekomst

7 Hepatit B Smittvägar Utläkning Vaccination Smittskyddslag Behandling
Förekomst

8

9 Kunskap och erfarenhet
Bakgrund VÅRDPERSONALS ATTITYDER GENTEMOT PATIENTER MED HEPATIT C Litteraturstudie Kunskap och erfarenhet

10

11 Tabell 3. Svarsfrekvens Utdelade Besvarade Ofullständiga Obesvarade Summa bortfall Svars- frekvens Enkäter 167 162 (97 %) 1 5 6 ( 4 %) n=161(96 %)

12 Diagram 1. Utbildningsinriktning beskrivet i procent.

13 Diagram 2. Åldersfördelning (n=157)
Diagram 2. Åldersfördelning (n=157). X axel = enkätnummer, Y axel =ålder

14 Diagram 4. Erfarenhet av personer med Hepatit C, fördelat mellan
studiegrupperna sjuksköterskor och socionomer (n=161).

15 Diagram 5. Antalet studenter som angett korrekta smittvägar

16 Besvara frågorna, utifrån hur de stämmer för dig som person, genom att ringa in den siffra som överensstämmer med ditt svar. håller starkt med tar starkt avstånd 1. De flesta människor som har Hepatit C får skylla sig själva 2. De flesta människor som har Hepatit C förtjänar det 3. Om jag tog hand om en patient/klient med Hepatit C skulle jag oroa mig för att utsätta min familj och vänner för att bli smittade 4. Jag tycker att patienter/klienter med Hepatit C har rätt till samma kvalitet på vården/omsorgen som alla andra 5. Jag anser att människor som är intravenösa missbrukare förtjänar att få Hepatit C 6. Jag känner mer sympati för människor som fått Hepatit C genom blodtransfusioner än för dem som fått smittan genom intravenöst missbruk 7. En drogmissbrukare ska bli bemött med samma respekt och värdighet som alla andra blir bemötta med 8. Om jag upptäckte att någon av mina vänner var Hepatit C smittad skulle jag säga upp bekantskapen 9. Jag oroar mig för att få Hepatit C genom social kontakt med någon 10. Jag känner medlidande för det elände som Hepatit C smittade kan erfara 11. Jag skulle vilja göra något för att göra livet lättare för människor med Hepatit C 12. Jag skulle göra allt jag kunde för att ge den bäst möjliga. omvårdnaden till patienter/klienter smittade med Hepatit C

17 Summa/enkät Attityd poäng Starkt negativ attityd poäng Negativ attityd poäng Svagt negativ attityd poäng Svagt positiv attityd poäng Positiv attityd poäng Starkt positiv attityd

18 Diagram 6. Studenters attitydgruppering angivet i procent

19 Diagram 7. Sjuksköterskestudenternas medelpoäng samt median uppdelat
för varje påstående.

20 Diagram 8. Socionomstudenternas medelpoäng samt median uppdelat
1 2 3 4 5 6 påstående 9 12 medel median Diagram 8. Socionomstudenternas medelpoäng samt median uppdelat för varje påstående.

21 Besvara frågorna, utifrån hur de stämmer för dig som person, genom att ringa in den siffra som överensstämmer med ditt svar. håller starkt med tar starkt avstånd 1. De flesta människor som har Hepatit C får skylla sig själva 2. De flesta människor som har Hepatit C förtjänar det 3. Om jag tog hand om en patient/klient med Hepatit C skulle jag oroa mig för att utsätta min familj och vänner för att bli smittade 4. Jag tycker att patienter/klienter med Hepatit C har rätt till samma kvalitet på vården/omsorgen som alla andra 5. Jag anser att människor som är intravenösa missbrukare förtjänar att få Hepatit C 6. Jag känner mer sympati för människor som fått Hepatit C genom blodtransfusioner än för dem som fått smittan genom intravenöst missbruk 7. En drogmissbrukare ska bli bemött med samma respekt och värdighet som alla andra blir bemötta med 8. Om jag upptäckte att någon av mina vänner var Hepatit C smittad skulle jag säga upp bekantskapen 9. Jag oroar mig för att få Hepatit C genom social kontakt med någon 10. Jag känner medlidande för det elände som Hepatit C smittade kan erfara 11. Jag skulle vilja göra något för att göra livet lättare för människor med Hepatit C 12. Jag skulle göra allt jag kunde för att ge den bäst möjliga. omvårdnaden till patienter/klienter smittade med Hepatit C

22


Ladda ner ppt "Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska"

Liknande presentationer


Google-annonser