Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska Infektionsklinikensmottagning UMAS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska Infektionsklinikensmottagning UMAS."— Presentationens avskrift:

1 Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska Infektionsklinikensmottagning UMAS

2 Blodsmitta HIV Hepatit B Hepatit C

3 HIV – humant immunbrist virus 1980 1982 1985 1987 1959

4 HIV Sjukdomen AIDS Smittvägar Smittskyddslagen Förekomst

5 Hepatit A via mat (fekal-oral)vaccinering läker ut B blod sexuell smittavaccineringläker ut/kronisk C blodsmittaläker ut/kronisk D måste ha Hepatit Bkronisk E liknar Hepatit Aläker ut G

6 Hepatit C Upptäckt Smittvägar Utläkning Smittskyddslag Behandling Förekomst

7 Hepatit B Smittvägar Utläkning Vaccination Smittskyddslag Behandling Förekomst

8

9 Bakgrund VÅRDPERSONALS ATTITYDER GENTEMOT PATIENTER MED HEPATIT C Litteraturstudie Kunskap och erfarenhet

10

11 Tabell 3. Svarsfrekvens UtdeladeBesvaradeOfullständigaObesvarade Summa bortfall Svars- frekvens Enkäter167162 (97 %) 156 ( 4 %) n=161(96 %)

12 Diagram 1. Utbildningsinriktning beskrivet i procent.

13 Diagram 2. Åldersfördelning (n=157). X axel = enkätnummer, Y axel =ålder

14 Diagram 4. Erfarenhet av personer med Hepatit C, fördelat mellan studiegrupperna sjuksköterskor och socionomer (n=161).

15 Diagram 5. Antalet studenter som angett korrekta smittvägar

16 Besvara frågorna, utifrån hur de stämmer för dig som person, genom att ringa in den siffra som överensstämmer med ditt svar. 1 2 3 4 5 6 håller starkt med tar starkt avstånd 1. De flesta människor som har Hepatit C får skylla sig själva. 1 2 3 4 5 6 2. De flesta människor som har Hepatit C förtjänar det. 1 2 3 4 5 6 3. Om jag tog hand om en patient/klient med Hepatit C skulle jag oroa mig för att utsätta min familj och vänner för att bli smittade. 1 2 3 4 5 6 4. Jag tycker att patienter/klienter med Hepatit C har rätt till samma kvalitet på vården/omsorgen som alla andra. 1 2 3 4 5 6 5. Jag anser att människor som är intravenösa missbrukare förtjänar att få Hepatit C. 1 2 3 4 5 6 6. Jag känner mer sympati för människor som fått Hepatit C genom blodtransfusioner än för dem som fått smittan genom intravenöst missbruk. 1 2 3 4 5 6 7. En drogmissbrukare ska bli bemött med samma respekt och värdighet som alla andra blir bemötta med. 1 2 3 4 5 6 8. Om jag upptäckte att någon av mina vänner var Hepatit C smittad skulle jag säga upp bekantskapen. 1 2 3 4 5 6 9. Jag oroar mig för att få Hepatit C genom social kontakt med någon. 1 2 3 4 5 6 10. Jag känner medlidande för det elände som Hepatit C smittade kan erfara. 1 2 3 4 5 6 11. Jag skulle vilja göra något för att göra livet lättare för människor med Hepatit C. 1 2 3 4 5 6 12. Jag skulle göra allt jag kunde för att ge den bäst möjliga. omvårdnaden till patienter/klienter smittade med Hepatit C. 1 2 3 4 5 6

17 Summa/enkätAttityd 12 poäng Starkt negativ attityd 13 - 24 poäng Negativ attityd 25 - 36 poäng Svagt negativ attityd 37 - 48 poäng Svagt positiv attityd 49 - 60 poäng Positiv attityd 61 - 72 poäng Starkt positiv attityd

18 Diagram 6. Studenters attitydgruppering angivet i procent

19 Diagram 7. Sjuksköterskestudenternas medelpoäng samt median uppdelat för varje påstående.

20 Diagram 8. Socionomstudenternas medelpoäng samt median uppdelat för varje påstående. 0 1 2 3 4 5 6 påstående36912 medel median

21 Besvara frågorna, utifrån hur de stämmer för dig som person, genom att ringa in den siffra som överensstämmer med ditt svar. 1 2 3 4 5 6 håller starkt med tar starkt avstånd 1. De flesta människor som har Hepatit C får skylla sig själva. 1 2 3 4 5 6 2. De flesta människor som har Hepatit C förtjänar det. 1 2 3 4 5 6 3. Om jag tog hand om en patient/klient med Hepatit C skulle jag oroa mig för att utsätta min familj och vänner för att bli smittade. 1 2 3 4 5 6 4. Jag tycker att patienter/klienter med Hepatit C har rätt till samma kvalitet på vården/omsorgen som alla andra. 1 2 3 4 5 6 5. Jag anser att människor som är intravenösa missbrukare förtjänar att få Hepatit C. 1 2 3 4 5 6 6. Jag känner mer sympati för människor som fått Hepatit C genom blodtransfusioner än för dem som fått smittan genom intravenöst missbruk. 1 2 3 4 5 6 7. En drogmissbrukare ska bli bemött med samma respekt och värdighet som alla andra blir bemötta med. 1 2 3 4 5 6 8. Om jag upptäckte att någon av mina vänner var Hepatit C smittad skulle jag säga upp bekantskapen. 1 2 3 4 5 6 9. Jag oroar mig för att få Hepatit C genom social kontakt med någon. 1 2 3 4 5 6 10. Jag känner medlidande för det elände som Hepatit C smittade kan erfara. 1 2 3 4 5 6 11. Jag skulle vilja göra något för att göra livet lättare för människor med Hepatit C. 1 2 3 4 5 6 12. Jag skulle göra allt jag kunde för att ge den bäst möjliga. omvårdnaden till patienter/klienter smittade med Hepatit C. 1 2 3 4 5 6

22


Ladda ner ppt "Blodsmitta Anette Forsberg Sjuksköterska Infektionsklinikensmottagning UMAS."

Liknande presentationer


Google-annonser