Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RENHETSTEST FÖR DISKDESINFEKTOR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RENHETSTEST FÖR DISKDESINFEKTOR"— Presentationens avskrift:

1 RENHETSTEST FÖR DISKDESINFEKTOR
SIMICON

2 Simicon har som enda tillverkare utvecklat ett renhetstest enligt med möjlighet att kontrollera både homogena och ihåliga instrument. Simicon har använt sig av ett recept som finns beskrivet under annex G i ISO och därtill tillsatt komponenter som ger en hållbarhet på 12 månader. Simicon har genom sin produkt givit användare möjlighet att rutintesta sin utrustning på ett enkelt och överskådligt sätt där resultatet kan läsas av direkt efter avslutad process. Svårigheten hos renhetsindikatorn är justerad enligt ISO När parametrarna som tid, temperatur, vattentryck och diskmedelseffekt är optimalt kalibrerade, kommer indikatorns testpunkt helt att upplösas och inte efterlämna några kvarvarande rester på testindikatorn

3 SIMICON RI Simicon är en process ktr enligt ISO Det är ett stål bläck som är preparerat med får blod, lätt att använda, man behöver inte använda kassetten utan kan fästa bläcket med en peang och lägga den på brickan eller korgen. Det är ett pedagogiskt hjälpmedel för att kunna se om man packar rätt i maskinen så att godset blir rent

4 Man får med ett iinstruktionsblad

5 Och en mall så man kan kontrollera resultatet
Och en mall så man kan kontrollera resultatet. Om det inte är OK kontrollera hur du har lastat och om dosering av diskmedel fungerar och gör en ny test

6 Diskdesinfektor Varje vecka
Kontrollera disk och sköljmedels åtgång - markera nivåerna. Rengör silpaketet. 1 gång / månad Rengörings test med Simicon RI. Vid behov Rengöring av kammare, spolarmar och dysorna. 1 gång / år Funktionskontroll av dentaltekniker Markera med en tusch penna på dunken. Rengörings test är vi skyldiga att göra Simicon RI kommer att finnas att beställa från förrådet.

7 Diskdesinfektor Daglig kontroll
Att spolarmarna snurrar och dysorna inte är igen täppta. Rengör de lösa silarna Varje körning Kammarens botten och silen. Signera. Spara 1 år

8 Hur packar du diskmaskinen
Ställ aldrig fler än 3 brickor på varandra Inga fulla korgar

9 Använd 3 eller 5 tester Fäst med peang och lägg på översta, mellan och understa brickan och i korgar. Använd den medskickade asken. Fördela mellan övre och undre korgen

10 Efter disk Öppna maskinen Signera loggboksbladet Sprita händerna
Plocka ur disken Inspektera om godset är rent Torka endast de instrument som ska packas och steriliseras

11 Inspektera testerna För upp resultatet på ett loggboks blad Spara för att kunna jämföra vid nästa körning Ej rent: Hur packar du, snurrar armarna, tar maskinen in diskmedel Ny test

12


Ladda ner ppt "RENHETSTEST FÖR DISKDESINFEKTOR"

Liknande presentationer


Google-annonser