Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informatik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel. 786 91 81

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informatik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel. 786 91 81"— Presentationens avskrift:

1 Informatik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB magnus.olsson@ub.umu.se Tel. 786 91 81 http://www.ub.umu.se/om/personal/tjanstesidor/mag nus-olsson

2 Idag ska Du lära Dig om… Källkritik Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Sökteknik Libris Academic search elite, LISA Google scholar Zotero

3 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/

4 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Vetenskaplig granskning Tillgänglighet

5 En vetenskaplig originalartikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

6 Informationskällor Allmänna uppslagsverk Nationalencyclopedin (NE) Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon Böcker Album Libris Databaser (artiklar) Library, Information Science and technology abstracts Academic search elite (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om)

7 Viktigt att reflektera över när Du söker.. Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Bredda sökningen vid för få träffar eller begränsa sökningen vid för många? Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

8 Ämnesord Thesaurus, Keywords, Descriptors, Subject words, A-Z, Index etc. Jämför med ”taggar”

9 Libris Innehåller material från de svenska högskole- och universitetsbiblioteken

10

11 Library, Information Science and Technology Library, Information Science & Technology Abstracts,(LISTA) indexes more than 600 periodicals, plus books, research reports and proceedings. Peer-review Thesaurus

12

13 Academic search elite “general academic index that indexes almost 3,000 magazines and journals from every academic discipline and provides the full-text of more than 1,200.” Peer-review-funktion Thesaurus

14

15 Google scholar lanserades nov 2004 av Google listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

16

17 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån Läs mer här: http://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor- campushttp://www.ub.umu.se/sok/atkomst-utanfor- campus

18 Källhänvisningar för internetkällor i den löpande texten… Ett av syftena med satsningen på IT är att främja tillväxten (Tillväxtverket 2010).

19 Om du har en internetkälla i din litteraturförteckning/referenslista skall följande uppgifter finnas med: Författarens, organisationens eller myndighetens namn, Årtal då det du citerar senast ändrades (om tillgängligt), Dokumentets eller sidans titel, Webbplatsens titel, Fullständig URL-adress (http://….), samt Datum då du hämtade dokumentet/informationen från dess plats på nätet. Exempel: Tillväxtverket (2009), Program för tillväxt, http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt.4.21099e4211fdba8 c87b800017394.htmlhttp://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt.4.21099e4211fdba8 c87b800017394.html (2010-02-22)

20 Mer om referenser http://www.ub.umu.se/skriva/skriva-referenser

21 Vad är Zotero? Ett webbaserat fritt tillgängligt referenshanteringsprogram som hjälper Dig att sortera och ordna referenser Zotero kan länkas till Microsoft word eller Open office writer och där skapa automatiska källhänvisningar och referenslistor utifrån valfritt referenssystem Mozilla Firefox webläsare http://www.zotero.org/ ladda ner program och plug-in för word.http://www.zotero.org/ Möjlighet skapa eget konto


Ladda ner ppt "Informatik C VT 2011 Informationssökning Magnus Olsson, Umeå UB Tel. 786 91 81"

Liknande presentationer


Google-annonser