Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

= SAMLINGSNAMN PÅ METODER FÖR GRANSKNING AV KÄLLOR KÄLLKRITIK.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "= SAMLINGSNAMN PÅ METODER FÖR GRANSKNING AV KÄLLOR KÄLLKRITIK."— Presentationens avskrift:

1 = SAMLINGSNAMN PÅ METODER FÖR GRANSKNING AV KÄLLOR KÄLLKRITIK

2 Syfte: Urskilja skillnader mellan belagda fakta och spekulationer.

3 KÄLLKRITISKA KRITERIER

4 ÄKTHETSKRITERIET Är källan äkta? Ja = går att använda som historisk källa Nej = inget värde för forskningen Exempel: Hitlers dagböcker

5 NÄRHETSKRITERIET Hur långt ifrån den historiska händelsen (främst i tid) skapades källan? Ju längre tid som gått mellan den historiska händelsen och källans tillkomst, desto osäkrare anses källan vara.

6 BEROENDEKRITERIET Är källan självständig? Eventuell påverkan? Är källan ett original, eller är den en kopia gjord vid en senare tid?

7 TENDENSKRITERIET: TENDENS handlar om en källas partiskhet eller opartiskhet. Vad har källan för tendens? Vems sida står den på? Vems perspektiv företräds? Vilka värderingar finns i källan?

8 KÄLLKRITISKA KRITERIER: 1.Äkthet 2.Tid 3.Beroende 4.Tendens

9 INTERNET → ÖKAT BEHOV AV KÄLLKRITIK Källkritik på nätet: Ämne och omfång Objektivitet Noggrannhet Aktualitet Upphov/ansvar Kommersialism

10 ÄMNE OCH OMFÅNG Täcker informationen flera aspekter av ämnet? Hur detaljerad är informationen? Finns det en tydlig titel som säger något om innehållet? Är informationen fullständig eller ej? Finns index eller innehållsförteckning?

11 OBJEKTIVITET Faktasidor Verkar uppgifterna riktiga samt om den/de som står bakom sidan är trovärdiga. Är det en etablerad myndighet/organisation/sakkunnig person som står för uppgifterna? Debattsidor (”synpunktssidor”) Finns det ett uttalat syfte? Hur underbyggs personliga åsikter med fakta? Har den som uttalar sig goda kunskaper inom området?

12 NOGGRANNHET Hur stor omsorg har personen/företaget/ organisationen lagt på hemsidan, webbplatsen eller bloggen? Titta efter eventuella brister i grammatik, stavning och typografi m.m.

13 AKTUALITET Hur ofta uppdateras sidan? Är materialet gammalt minskar det ofta i trovärdighet.

14 UPPHOV/ANSVAR Vem skapade sidan? Framgår det om upphovsmannen är en känd auktoritet på området?

15 KOMMERSIALISM  Är webbplatsen kommersiell och gör reklam för en vara eller en tjänst?


Ladda ner ppt "= SAMLINGSNAMN PÅ METODER FÖR GRANSKNING AV KÄLLOR KÄLLKRITIK."

Liknande presentationer


Google-annonser