Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Källkritik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Källkritik."— Presentationens avskrift:

1 Källkritik

2 Källor Kvarlevor (sånt som lämnats kvar)
tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar, dialekter, folksagor Ofta är källan både och.

3 Primära och sekundära källor
Primära källor: förstahandskällor, ej bearbetade – t.ex. en dagbok eller ett brev. Sekundära källor: andrahandskällor, bearbetade och sammanställda – t.ex. forskning Tertiära källor; tredjehandskällor: sammanfattningar av bearbetningar, t.ex. historieboken.

4 Sant eller falskt? När tillkom källan? (tidskriteriet)
I vilket syfte tillkom källan? (tendenskriteriet) Bygger källan på egna erfarenheter, eller är den beroende av andra källor? (beroendekriteriet) Är källan äkta eller en förfalskning? Säkerställa äktheten i källan (äkthetskriteriet)

5 Historiebruk – hur vi använder historia
Behov Bruk Brukare Funktion Upptäcka, utforska, återskapa Vetenskapliga studier av historien Historiker Historielärare Tala om hur det verkligen var Minnas (eller förtränga) Individuellt och kollektivt minne Alla människor Förstå oss själva. Orientering Återupptäcka Moraliskt Välutbildade – intellektuella Försonas – återskapa värden Uppfinna och återskapa Ideologiskt Intellektuella eller politiska grupper Legitimering Rationalisering Illustrera, debattera, offentliggöra Politiskt Pedagogiskt Intellektuella eller Politiska grupper Politisera historien Ekonomiska vinster Kommersiellt Företagare –media-reklam Tjäna pengar Ha roligt Rekreation Underhållning


Ladda ner ppt "Källkritik."

Liknande presentationer


Google-annonser