Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar,"— Presentationens avskrift:

1

2  Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar, dialekter, folksagor  Ofta är källan både och.

3  Primära källor: förstahandskällor, ej bearbetade – t.ex. en dagbok eller ett brev.  Sekundära källor: andrahandskällor, bearbetade och sammanställda – t.ex. forskning  Tertiära källor; tredjehandskällor: sammanfattningar av bearbetningar, t.ex. historieboken.

4  När tillkom källan? (tidskriteriet)  I vilket syfte tillkom källan? (tendenskriteriet)  Bygger källan på egna erfarenheter, eller är den beroende av andra källor? (beroendekriteriet)  Är källan äkta eller en förfalskning? Säkerställa äktheten i källan (äkthetskriteriet)

5 BehovBrukBrukareFunktion Upptäcka, utforska, återskapa Vetenskapliga studier av historien Historiker Historielärare Tala om hur det verkligen var Minnas (eller förtränga) Individuellt och kollektivt minne Alla människorFörstå oss själva. Orientering ÅterupptäckaMoralisktVälutbildade – intellektuella Försonas – återskapa värden Uppfinna och återskapa IdeologisktIntellektuella eller politiska grupper Legitimering Rationalisering Illustrera, debattera, offentliggöra Politiskt Pedagogiskt Intellektuella eller Politiska grupper Politisera historien Ekonomiska vinsterKommersielltFöretagare –media- reklam Tjäna pengar Ha roligtRekreationUnderhållningAlla människor


Ladda ner ppt " Kvarlevor (sånt som lämnats kvar) tex: mynt, byggnader, statyer, runstenar, bilder  Berättande källor tex: dagboksanteckningar, brev, krönikor, bouppteckningar,"

Liknande presentationer


Google-annonser