Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITiS hittills… Deltagande lärare 1999 – 2001 58 282 Deltagande lärare 2002 ca 16 600 ca 74 882 Handledare 1999 – 2002 1 119 Utbildade skolledare 1999.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITiS hittills… Deltagande lärare 1999 – 2001 58 282 Deltagande lärare 2002 ca 16 600 ca 74 882 Handledare 1999 – 2002 1 119 Utbildade skolledare 1999."— Presentationens avskrift:

1

2 ITiS hittills… Deltagande lärare 1999 – 2001 58 282 Deltagande lärare 2002 ca 16 600 ca 74 882 Handledare 1999 – 2002 1 119 Utbildade skolledare 1999 – 2002 ca 4 700 Infrastrukturbidrag 560 Mkr (600 Mkr)

3 ITiS 2002 Uppföljning och utvärdering -Uppföljningsbesök i kommuner (Regional samordnare) -Nationell utvärdering (Jönköping och Halmstad) -Infrastrukturen följs upp -Skolledarutbildningen – Pilotstudie -Utvärderingssymposium -Verksamhetsrapport 99-01

4 Utvärdering-Halmstad 4 000 lärare, 620 on-line enkäter Stimulerat reflektion kring lärande och arbetssätt Ökat medvetande om IT som ett pedagogiskt hjälpmedel Förbättrat samarbete i arbetslagen Stöd av handledare - saknar stöd hos skolledare. Satsningen upplevs inte som pålagd uppifrån! Elevernas delaktighet i planeringen svag!

5 Utvärdering-Jönköping Kvalitativ intervjuundersökning 24 arbetslag (6 är redovisade hittills) Förändrade och varierade arbetssätt Positivt mottagen kompetensutvecklingsmodell - formellt lärande (inom utb. systemet) - icke formellt lärande (ett eget mål för lärandet, ex.i studieförbund) - informellt lärande (helt utanför systemet, omedvetet och en bieffekt sk.tyst kunskap) Handledarnas insats väsentlig Diskussioner/samtal kring lärande och arbetssätt. Eleverna positiva, men önskar mer handledning och kunskaper kring IT som pedagogiskt verktyg.

6 Elevperspektivet Varierande arbetssätt ! Källkritisk granskning Lämna oss inte ensamma! (vägledning) -viljan att anta utmaningar -förmågan att ta ansvar. Ansvar; när och för vad?

7 www.itis.gov.se


Ladda ner ppt "ITiS hittills… Deltagande lärare 1999 – 2001 58 282 Deltagande lärare 2002 ca 16 600 ca 74 882 Handledare 1999 – 2002 1 119 Utbildade skolledare 1999."

Liknande presentationer


Google-annonser