Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Del ur Lgr 11: kursplan i kemi i grundskolan 7-9 (s147)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Del ur Lgr 11: kursplan i kemi i grundskolan 7-9 (s147)"— Presentationens avskrift:

1 Del ur Lgr 11: kursplan i kemi i grundskolan 7-9 (s147)
CHEMISTRY Del ur Lgr 11: kursplan i kemi i grundskolan 7-9 (s147) Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att ... ... använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, Kemin i naturen: Några kemiska processer i ... luft ... ur miljö- och hälsosynpunkt. Kemins metoder och arbetssätt: Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi...” Kemin och världsbilden: Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor Kemin i vardagen och samhället: Vanliga kemikalier ... i samhället ... samt hur de påverkar hälsan och miljön. Aktuella samhällsfrågor som rör kemi

2 Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle ... skiljer då fakta från värderingar ... formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar ... samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor ... för välutvecklade och väl underbyggda resonemang ... om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner ... för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

3 Life is a beach.

4 Critical Thinking about Science in The Media

5 Critical Thinking 1. Skeptical – ”Is it true?” 2. Calculate – Check the facts ... AND ... check the argument

6 Our Ape-Human Brains Catholic Patron Saints Superstitions
Homo Erectus – 1.5 to 0.5 million years ago Catholic Patron Saints Superstitions

7 Humans make more mistakes
The Great Tulip Bulb Mania – Holland 1637 The South Sea Bubble – England 1720 The Railway Stocks Bubble – USA 1893 Prohibition – 1920s Lysenkoism – Russia1950s Eugenics – 1910s

8 ”Here, there be dragons”
Politicised Science ”Here, there be dragons” Carta Marina by Olaus Magnus, Swedish Diplomat to Rome (1539)

9 The Scientific Method ... used wrongly

10 Arctic Ice ... Problems! ”... klimatförändringarna på det norra halvklotet är betydligt mer omfattande och sker långt snabbare än vad man hittills trott. Temperaturerna i Arktis kan stiga med ytterligare 3 – 7 grader de närmaste hundra åren, vilket skulle få förödande konsekvenser för stora delar av världen. Klimatförändringarna drabbar de värst som släpper ut minst, utvecklingsländerna. Översvämningar, förstörda skördar på grund av ökenutbredning, krig och konflikter i spåren av konflikten om knappa resurser. ” – UNT 28 Nov 2011

11 Arctic Ice ? -No Problems!
”Hur mycket av dagens klimatförändring som kan skyllas på människan råder det skilda meningar om. Procenttalen förvirrar ibland mer än förklarar. Och den lovordade klimatpolitiken visar sig alltmer vara, precis som klimatskeptikerna förutspått, ett bombastiskt spel för gallerierna och ett utomordentligt sätt att driva ett lands eller hela världens ekonomi i sank” – Newsmill 27 Nov 2011

12 Has the North Pole never been ice free before?
Between 1940 and 1942 St. Roch navigated the Northwest Passage “Passage Through the Ice, June 16, 1818 Lat N” by Sir John Ross, 1819 USS Skate surfaced at the North Pole in 1959 and 1962

13 Are the ice caps melting more now?
October 10, 1922

14 Is Artic Ice disappearing as “never before”?
We know from NSIDC (National Snow And Ice Data Center) data that most of the older multi-year ice was lost between 1988 and 1996, during a particularly warm period in the Pacific Ocean Mark Sereze’s “Death Spiral” graph Arctic sea ice has declined in conjunction with the warm ENSO cycle since the late 1970s.

15 Arctic Ice – blown away ... not melted
Three Metre Thick Ice Area Has Doubled Since Last Year Old, Thick Ice Pouring Out Of The Arctic ”According to the US Navy, the area of 3+ metre thick ice has doubled since last autumn.” ”Very strong winds are persisting in the eastern Arctic, causing large volumes of thick, old ice to be dragged off the northern Greenland coast.”

16 Arctic Ice ... thickening ”This agrees with NSIDC graphs which show an increase in the area of thick multi-year ice.”

17 2005 – United Nations Environment Programme
Are the sea levels rising DANGEROUSLY fast? 2005 – United Nations Environment Programme ”climate change will create 50 million climate refugees by 2010” 2010 year census results show INCREASE in low island populations: ***Nassau, Bahamas – increase 50,047 (increased to 353,658) ***Seychelles, Indian Ocean - increase 6,556 - Pop. 81,755 (2002) – pop. 88,311 (2010) ***St Lucia, Carribean, Atlantic Ocean – increase 8,751 – or 5% increase May 2001 – May 2010 ***Solomon Islands, Pacific Ocean – increase of 100,000 people or 5% increase in pop.

18 “floods are in decline” - Bouziotas et al. EGU (2011)
Is there more flooding? “floods are in decline” - Bouziotas et al. EGU (2011) The blue triangles depict decreasing trends (17/94 stations) The green circles depict small changes within (-s, s) (72/94 stations) The red triangles depict increasing trends (5 /94 stations)

19 Are storms increasing?

20 Life is still a beach 


Ladda ner ppt "Del ur Lgr 11: kursplan i kemi i grundskolan 7-9 (s147)"

Liknande presentationer


Google-annonser