Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undervisning i informationssökning vid ett program vid Linköpings universitet, Campus Norrköping Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undervisning i informationssökning vid ett program vid Linköpings universitet, Campus Norrköping Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek."— Presentationens avskrift:

1 Undervisning i informationssökning vid ett program vid Linköpings universitet, Campus Norrköping Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek Mötesplats inför framtiden 2006-10-11 kajgu@bibl.liu.se

2 Bakgrund Kontaktbibliotekarie Miljövetarprogrammet Tvärvetenskapligt Problembaserat 40-60 studenter

3 Ur Programhandboken; ”Det är viktigt att du lär dig hur man hittar nödvändig information för att belysa en fråga. Under utbildningens gång kommer du att få undervisning i informationssökning…. man gott kan låta sig övertygas, men ej övertalas.”

4 Tidigare samarbete Med sedan programstart 1997 2001 ökning till åtta undervisnings- tillfällen under två år Bantades 2004 till fem tillfällen varav ett är uppsatsarbete Beskrivet 2004

5 Nuvarande upplägg 1. Introduktion, rundvandring 2. Kataloger, hemsida, uppslagsverk 3. Internet och källkritik 4. Databaser och tidskrifter 5. Uppsats och feedback

6 Uppsatsarbete form A-uppsats Form; översiktsartikel Tre vetenskapliga arbeten Bilaga om informationssökningen

7 Uppsatsarbete syfte Medvetandegöra sig om processen Informationssökningen ses som en del av kunskapsprocessen

8 Granskning av bilagorna Anges strategi? Anges var sökningarna genomförts? Anges sökord? Noteras sökningsresultaten? Finns analys av sökresultaten? 1-3 poäng per kategori max 15

9 Resultat av bilagorna 2005 29 uppsatser Tre saknade bilaga och underkändes Tre studenter fick 10 poäng Jag kompletterade med ett generellt förtydligande

10 Citat ur bilagorna 2005; ”Så nåt jag verkligen lärt mig är att leta information i god tid och även läsa igenom den innan man ska sätta igång” ”Jag minns nu i efterhand att Kajsa på LiU biblioteket gav oss ett jättebra tips som jag ’absolut skulle komma ihåg’!! Hmmm… Japp, säkert….”

11 Lärdomar från första omgången Beskrivning över utformning och syfte saknades Individuell feedback behövdes

12 Resultat av bilagorna 2006 48 uppsatser Ingen uppsats saknade bilaga Fyra studenter fick 15 poäng Snittpoäng var 10,65 Individuella omdömen

13 Citat ur bilagorna 2006; ”Jag fortsatte min sökning, efter att ha läst på lite, på Biological science. Nu visste jag hur övergödningen påverkade….” ”Vad jag borde ha gjort då var att även skriva ner dessa [misslyckade sökningar] så att jag inte gjorde om samma misstag gång på gång.”

14 Exempel på omdöme 1 StrategiVarSökordNoterat resultat AnalysSumma 2222210

15 Exempel på omdöme 2 ”Du har lärt dig mycket. Du har sett hur du med variation av sökord kan komma vidare och även granskningen av referenslistorna komma vidare. Bra taktik! Du har även en förståelse för hur du ska bedriva arbetet nästa gång.”

16 Tidsåtgång Våren 2005 ca en arbetsdag Våren 2006 ca två arbetsdagar

17 Vad vi kommer att utveckla B-uppsatserna Djupare personliga omdömen Närvaro vid kursstart

18 Slutsatser Positivt Informationssökningen som del av processen blir synlig Blir ett tydligt samarbetsprojekt Negativt Kan ta tid


Ladda ner ppt "Undervisning i informationssökning vid ett program vid Linköpings universitet, Campus Norrköping Kajsa Gustafsson Åman Linköpings Universitetsbibliotek."

Liknande presentationer


Google-annonser