Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motivering, lärande & utvärdering Case IKT-körkort vid Helsingfors universitet & kort presentation av det nationella finländska IK-projektet Nordisk sommarskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motivering, lärande & utvärdering Case IKT-körkort vid Helsingfors universitet & kort presentation av det nationella finländska IK-projektet Nordisk sommarskola."— Presentationens avskrift:

1 Motivering, lärande & utvärdering Case IKT-körkort vid Helsingfors universitet & kort presentation av det nationella finländska IK-projektet Nordisk sommarskola för IK, 30.6.2005 Gustavelund, Tusby Anne Lehto, planerare HU, anne.ma.lehto@helsinki.fianne.ma.lehto@helsinki.fi

2 Innehåll IK kort om det nationella projektet IKT-projektet vid HU om motivering, lärande och utvärdering

3 Mål för IK inom högre utbildning (ALA 2000) En informationskompetent person kan: 1. definiera omfattningen på den information som behövs 2. effektivt få fram den information som behövs 3. kritiskt värdera informationen och dess källor och integrera den nya informationen till tidigare kunskap och värderingar 4. effektivt utnyttja informationen i studierna och arbetsuppgifterna 5. förstå ekonomiska, juridiska och samhälleliga frågor i samband med utnyttjandet av informationen och använda informationen på ett etiskt och lagligt sätt.

4 Undervisningsministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2003–2008 betonas att det är viktigt att biblioteken är med om att utveckla undervisnings- och studiemetoder, och sålunda för sin del bidrar till att de som utexamineras från högskolorna har god informationskompetens (i den svenska översättningen ”läsa information”!) (sid. 55) Tillgänglig på webben: http://www.minedu.fi/uvm/utbildning/pdf/utveck lingsplan041203.pdf http://www.minedu.fi/uvm/utbildning/pdf/utveck lingsplan041203.pdf

5 Från användarutbildning till handledning av IK Biblioteket Studentens/ forskarens/ lärarens behov

6 Varför IK? medel vs. mål akademiska studier inlärningsfärdighet kunskaper arbetslivet livslångt lärande tillförlitlighet?

7 Nya format på webben Open access (OA) Wikipedia en encyklopedi med öppet innehåll http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida Weblogs, synpunkts/debattsidor Information Literacy Weblog http://ciquest.shef.ac.uk/infolit/ OA, http://www.earlham.edu/~peters/fos/fosblog.html

8 Källkritik & Internet 1. Authority (upphov / ansvar) 2. Accuracy (riktighet) 3. Objectivity (objektivitet) 4. Currency (aktualitet) 5. Coverage (omfång ) … !! se också: http://pdos.csail.mit.edu/scigen/http://pdos.csail.mit.edu/scigen/

9 Användning av information Good scientific practice Biblioteket: informera användarna om e- materialets licensvillkor Hjälpmedel: RefWorks referenshanteringssystemetRefWorks

10 Om nationella projektet, målsättningar främja integrering av informationskompetens i akademiska studier. ge stöd åt universitetsbiblioteken koordinering av samarbete kartläggningar utbildning gemensamma verktyg

11 IK-projektets organisation Styrgruppen Kaisa Sinikara, Ordförande, (HU) IK-kontaktpersoner vid univ.biblioteken, 32 personer/28 univ. bibliotek 2 nya grupper

12 Studieplan för informationskompetens, rekommendation III Magisterstudier: Informationskompetens inom de fördjupade studierna i anslutning till pro gradu - arbetet II Kandidatstudier: Informationskompetens inom ämnesstudierna i anslutning till proseminariearbete/kandidatuppsats I Nya studenter: Grunderna i informationsanskaffning (såsom obligatoriska IT- och språkstudier) Integration i undervisningen av läroämnetFördjupning av färdigheterna/kunskapernaAktiv användning som redskap i studierna 4.6.2004 Studieplan för informationskompetens –projekt

13 Beskrivning av studieperiod I: Tid: studiernas begynnelseskede Omfattning: 1-2 studiepoäng (ECTS, European Credit Transfer System) Ansvarig enhet: t.ex. fakultet eller motsvarande nivå, genomförs som en del av de övriga obligatoriska studierna, exempelvis IKT-studier Praktiskt genomförande: biblioteket Tidigare studier: grunderna i datateknik rekommenderas Innehåll: grunderna i informationsanskaffning, nödvändiga grundkunskaper för studierna

14 FVU-verksamhet FVU ’05 workshop: presentation i Workshop om nätbaserad handledning FVU-kontaktpersonverksamhet digietikgruppen

15 Internationellt samarbete Nordinfolit EnIL koordinerad av Carla Basili i Italien

16 Taidolla tietoon 25.5.2005, Tammerfors teman: utvärdering av kompetenser best practices ”branding” (t. ex. hur kan man göra innehållet av bibliotekets kurser mera genomskinligt för studeranden och lärare?)

17 Aktuellt 2005: Två nya arbetsgrupper a) utvärdering av IK b) ”bibliotekspedagogik” Seminarium i Tammerfors 25.5.2005 Utvärdering av IK ett delprojekt i Tritonia, Vasa IKT-körkort vid Helsingfors universitet grundläggande IKT-kunskaper informationsanskaffning utgör en modul nätbaserad läromaterial, förkunskapstester, videoavsnitt osv.

18 IKT-körkort vid Helsingfors universitet 6 moduler 1. Helsingfors Universitets datanät 2. ”Workstation skills” 3. Kompetenser till Internet- och nätbaserad kommunikation (The Internet and network communication skills) 4. Databehandling och presentation 5. Informationsanskaffning/sökning 6. Informationssäkerhet (information security)

19 IKT-körkort vid Helsingfors universitet MODUL 5 Informationsanskaffning 5.1 HU biblioteken: samlingar 5.2 HU biblioteken: servicen 5.3 Allmänna grunder för informationssökning 5.4 Informationskällor 5.5 HU bibliotekskatalog - HELKA 5.6 NELLI-portalen 5.7 Websökning 5.8 Grunder för copyright- och forskningsetiska frågor

20 IKT-körkort vid Helsingfors universitet 1. En förkunskapstest 2. Undervisning i datorklassen 3. Nätbaserad läromaterial 4. Sluttesten

21 Undervisning - lärande? planering mål? målgrupp de lärandes behov som utgångspunkt – inte systemet ge det väsentliga förverkligande improvisering, överraskningar lärarstyrd – lärandestyrd feedback

22 Viktiga faktorer i IK-undervisning tid & innehåll motivering, kontekst exempel hur kan man uttnytja gruppen? samarbete

23 Vad händer i datorklassen? hands on 1-2 studenter/pc ->konsult eget tempo stå inte bakom ryggen behandla allmänna frågor i den lärarstyrda delen ge uppgifter som inte är för svåra men inte heller för lätta

24 Undervisning av IK/informationssökning begränsad tid deltagarnas kompetenser varierar helhetsbild motivering uttnytja feedback

25 Hurdan är jag som lärare? avstånd - engagemang auktoritet humor ansvar kontaktförmåga och trovärdighet personlig stil övning ger färdighet!

26 Tack ;)

27 Källor American Library Association. 2000. Information Literacy Competency Standards for Higher Education. http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf http://www.ala.org/ala/acrl/acrlstandards/standards.pdf Larsen, K. 2005. Introduktion til at undervise i informationsøgning [föredrag]. Åbo Akademi. 14.4.2005. Mittermeyer, D. & Quirion, D. 2003. Information Literacy: Study of Incoming First-Year Undergraduates in Quebec. Conference of Rectors and Principals of Québec Universities. http://crepuq.qc.ca/documents/bibl/formation/studies_Ang.pdf http://crepuq.qc.ca/documents/bibl/formation/studies_Ang.pdf Undervisningsministeriets utvecklingsplan för utbildning och forskning 2003-2008. http://www.minedu.fi/uvm/utbildning/pdf/utvecklingsplan041203.pdf http://www.minedu.fi/uvm/utbildning/pdf/utvecklingsplan041203.pdf

28 Källor Pintrich, P. & Schunk, D. 2002. Motivation in education: theory, reserarch, and applications. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J. : Merrill. Poll, R. 2005. Assessing the Value of Academic Libraries [föredrag]. STKS:n laatuseminaari.14.1.2005. Helsinki. http://pro.tsv.fi/stks/tyoryhmat/laatu/helsinki.pdfhttp://pro.tsv.fi/stks/tyoryhmat/laatu/helsinki.pdf Studieplan för informationskompetens. Projektets webplats: http://www.helsinki.fi/infolukutaito/svenska/index.htm http://www.helsinki.fi/infolukutaito/svenska/index.htm


Ladda ner ppt "Motivering, lärande & utvärdering Case IKT-körkort vid Helsingfors universitet & kort presentation av det nationella finländska IK-projektet Nordisk sommarskola."

Liknande presentationer


Google-annonser