Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sociologi & Socialpsykologi C Magnus Olsson, Umeå UB

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sociologi & Socialpsykologi C Magnus Olsson, Umeå UB"— Presentationens avskrift:

1 Sociologi & Socialpsykologi C Magnus Olsson, Umeå UB
Informationssökning Sociologi & Socialpsykologi C Magnus Olsson, Umeå UB Umeå Tjänste: Tel

2 Idag ska Du lära Dig om… Källkritik Google scholar
Vetenskapliga artiklar och tidskrifter Sökteknik Libris och Artikelsök Socindex Elektroniska tidskrifter

3 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik
Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser

4 Mer om källkritik http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/

5 Google scholar lanserades nov 2004 av Google
listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

6

7 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?
Tillförlitlig publicering Vetenskaplig granskning Tillgänglighet

8 Olika typer av vetenskapliga artiklar
Originalartiklar Översiktsartiklar (review articles) Teoretiska artiklar

9 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret…
Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

10 Mer om vetenskapliga artiklar och tidskrifter

11 Informationskällor Nationalencyclopedin (NE) Allmänna uppslagsverk
Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon Dictionary of sociology International encyclopedia of the behavioural and social sciences Böcker Album Libris Databaser (artiklar) Artikelsök Socindex (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om)

12 Vid sökning reflektera över…
Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Utöka eller begränsa sökningen Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

13 Ämnesord Thesaurus, Descriptors, Subject word, A-Z, Index etc.
Jfr ”taggar”

14 Libris Samkatalog för de svenska universitets- och högskolebiblioteken
(examensarbeten)

15

16 Artikelsök Innehåller artiklar från över 550 svenska tidskrifter och ett 15-tal dagstidningar Många populärvetenskapliga tidskrifter, få vetenskapliga tidskrifter 1979-

17

18 SocIndex “SocINDEX offers coverage from all subdisciplines of sociology, including abortion, anthropology, criminology, criminal justice, cultural sociology, demography, economic development, ethnic & racial studies, gender studies, marriage & family, politics, religion, rural sociology, social psychology, social structure, social work, sociological theory, sociology of education, substance abuse, urban studies, violence, welfare, and many others. “ Ersätter Sociological abstracs och Social services abstracts Hjälp med sökord under subject words Peer-reviewed-funktion

19 Peer-reviewed-funktion
Hjälp med sökord! Peer-reviewed-funktion

20 Klicka här!

21

22

23 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån: http://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htm


Ladda ner ppt "Sociologi & Socialpsykologi C Magnus Olsson, Umeå UB"

Liknande presentationer


Google-annonser