Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metodkurs 21 februari 2008 Björn Thuresson MDI-gruppen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metodkurs 21 februari 2008 Björn Thuresson MDI-gruppen"— Presentationens avskrift:

1 Metodkurs 21 februari 2008 Björn Thuresson MDI-gruppen
Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

2 Vetenskaplighet Ni ska göra ett exjobb. Vad är det?

3 Exjobb Ni ska göra ett exjobb. Vad är det?
Planering, genomförande och avrapportering av ett vetenskapligt arbete

4 Vetenskaplighet • Systematisk bearbetning av ett material för att ge ny kunskap – Tillförlitlighet – Metodisk • Syftet är att andra ska kunna göra om försöket eller bedöma rimligheten i erfarenheterna

5 Vetenskapligt förhållningssätt
• Reflektera över hur tillvaron hänger samman, inte godta ”givna sanningar” • Testa dem logiskt • Testa med hjälp av vetenskapliga, ”objektiva” metoder

6 Vetenskapliga angreppssätt
• Hypotetisk deduktion – ha en hypotes som bevisas eller motbevisas med hjälp av logiska resonemang • Kvantitativa – kvalitativa metoder • Empiri – testa!

7 Typer av studier • Teoribildning • Metodutveckling • Systemutveckling
• Teoriprövning • Utvärdering/beskrivning

8 Vetenskapliga resultat
• Metoden ska alltid redovisas så att andra kan avgöra om den är relevant för frågan eller inte • Verifierbara, upprepningsbara • Kumulativa, relaterade till tidigare resultat

9 Disposition Abstract Innehållsförteckning
Inledning – vad handlar det om Problemformulering och avgränsning Bakgrund och tidigare forskning 6. Beskrivning av studien och dess resultat Diskussion – vad innebär detta Slutsatser/ sammanfattning 9. Referenslista

10 Att välja ämne • Vad är kännetecknande för ett ämne lämpligt för en vetenskaplig rapport? Gruppdiskussion

11 Att välja ämne • Vad är kännetecknande för ett ämne lämpligt för en vetenskaplig rapport? Överblickbart, aktuellt, engagerande för målgruppen, potential för ny kunskap, relevant för dig…

12 Problemformulering • Vad är ett problem?

13 Problemformulering • Vad är ett problem?
Inte det som är fel, utan det som ska studeras. Hur går det till att… Vad är det som… Varför är det så att… Vilka är det som…

14 Vetenskaplig argumentation
Logiska / retoriska argument • Logiska = följdriktiga argument, om det ena så det andra • Retoriska = övertygande argument Vetenskapliga argument bygger på godtagen trovärdighet i överenskomna metoder och granskad forskning

15 Usel vetenskaplig argumentation
Argument från brist på kunskap Argument från majoriteten Sammanblandning av orsaker Argument från medkänsla Argument från irrelevant auktoritet Argument från omotiverad generalisering Långsökta, galopperande argument

16 Strategi • Formulera, exempelvis, tre saker som läsarna HELT SÄKERT ska ha förstått/minnas av era ståndpunkter • Se till att, så ofta det är lämpligt, återkomma till dessa

17 Källkritik • Vad som är sant eller sannolikt
Källkritik innebär att man tolkar sina källor

18 Källkritiska principer 1/2
• Äkthet Källan är den den utger sig vara • Tidssamband Närhet i tid ökar sanningshalten • Oberoende ”Stå för sig själv”, inte vara avskrift eller referat • Tendensfrihet Det ska inte föreligga intressen att förvränga verklighets- beskrivningen

19 Källkritiska principer 2/2
• Är det en berättelse eller en kvarleva? Exemplet med vittnesmål och fingeravtryck… • Är det en primär- eller sekundärkälla? • Hur tolka innebörden? Måste känna till tid, kultur och ämne • Är det rimligt?

20 Tips • Var noggrann – beskriv alla moment • Ha tålamod – orka skriva
• Var tydlig – kan det missuppfattas eller missförstås? • Var öppen och lyhörd • Var kreativ när det gäller att finna information


Ladda ner ppt "Metodkurs 21 februari 2008 Björn Thuresson MDI-gruppen"

Liknande presentationer


Google-annonser