Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

100224 Magnsus Olsson TEL. 786 91 81 Tjänstesida: Informationssökning Statsvetenskap och Freds-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "100224 Magnsus Olsson TEL. 786 91 81 Tjänstesida: Informationssökning Statsvetenskap och Freds-"— Presentationens avskrift:

1 100224 Magnsus Olsson magnus.olsson@ub.umu.se TEL. 786 91 81 Tjänstesida: http://www.ub.umu.se/tjanste/maol/ Informationssökning Statsvetenskap och Freds- och konfliktstudier C

2 Idag ska Du lära Dig om… Källkritik Google scholar Vetenskapliga artiklar Sökteknik Libris och Artikelsök International Political Science Abstracts, Columbia International Affairs Online, Web of science Elektroniska tidskrifter

3 Några innehållsmässiga riktlinjer för källkritik Vem är författaren? Ämne och synvinkel Syfte och målgrupp Aktualitet Upplaga Utgivare Referenser Källa: http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/

4 Mer om källkritik… http://www.ub.gu.se/amnen/guide/kallkritik/ http://www.virtualsalt.com/evalu8it.htm

5 Google scholar lanserades nov 2004 av Google listar akademiskt material på Internet OBS allt material i GS inte vetenskapligt! Var källkritisk! Testa advanced search! Använd engelska sökord!

6

7 Portaler inriktade mot statsvetenskap/politik http://www.politicalresources.net/ http://www.intute.ac.uk/socialsciences/politics/

8 Mer om internetsökning… Fransson, J. (2007) Effektivare informationssökning på webben… Hexa: Ronneby. Våge, L., Dalianis, H., Iselid, L. (2008). Informationsökning på Internet. Lund: Studentlitteratur.

9 Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel? Tillförlitlig publicering Vetenskaplig granskning Tillgänglighet

10 Olika typer av vetenskapliga artiklar Originalartiklar Översiktsartiklar (review articles) Teoretiska artiklar

11 En vetenskaplig artikel följer ofta mönstret… Introduktion Metod och material Resultat A Diskussion

12 Mer om vetenskapliga artiklar och tidskrifter http://hlk-lxstream.hj.se/doplay/modul2vetpubl (film 16 min.) http://www3.ub.lu.se/infokompetens//vetkomm/index.html

13 Informationskällor Allmänna uppslagsverk Nationalencyclopedin (NE) Encyclopedia Britannica Fackuppslagsverk/Termlexikon The concise Oxford dictionary of politics International encyclopedia of the behavioural and social sciences Böcker Album Libris Databaser (artiklar) International Political Science abstracts CIAO (välj databas utifrån vilket ämne Du skriver om) Statistik SCB Eurostat

14 Viktigt att tänka på när Du söker.. Sökord Lämpliga databaser (fråga biblioteket om Du är osäker) Bredda sökningen vid för få träffar eller begränsa sökningen vid för många? Fritextsökning eller sökning på ämnesord?

15 Ämnesord Thesaurus, Descriptors, Subject word, A-Z, Index etc. Jfr ”taggar”

16 Välj databas alfabetiskt eller efter ämne!

17 Libris Innehåller material från de svenska universitets- och högskolebiblioteken http://uppsok.libris.kb.se/sru/upp

18

19 Artikelsök Innehåller artiklar från över 550 svenska tidskrifter och ett 15-tal dagstidningar Många populärvetenskapliga tidskrifter, få ”vetenskapliga tidskrifter”; Statsvetenskaplig tidskrift, Historisk tidskrift, Genusvetenskaplig tidskrift, Sociologisk forskning, Socialvetenskaplig tidskrift m.m. 1979-

20

21 CIAO (Colombia international affairs online) 1991- ” scholarship from 1991 onward that includes working papers from university research institutes, occasional papers series from NGOs, foundation-funded research projects, proceedings from conferences, books, journals and policy briefs.”

22

23 Web of science 1866 samhällsvetenskapliga tidskrifter (93 + 51 inom statsvetenskap och internationella relationer) 1945-

24 Fulltext!

25 International Political Science Abstracts (IPSA) Produceras av International Political Science Association sedan 1951 ”Abstracts of political science articles published in scholarly journals and yearbooks worldwide.”

26

27 Åtkomst till databaser, e-tidskrifter och e-böcker hemifrån Läs mer här: http://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htmhttp://www.ub.umu.se/infosok/hemifr.htm

28 Hur skriver man referenser? Följ instruktionerna i studiehandledningen sid 14-20 http://www.pol.umu.se/statsvetenskap/presentation/kurswebbar/u ppsats/c-uppsats/dokument/C-uppsatsmanual_ht09.pdf


Ladda ner ppt "100224 Magnsus Olsson TEL. 786 91 81 Tjänstesida: Informationssökning Statsvetenskap och Freds-"

Liknande presentationer


Google-annonser