Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbar utveckling Det vi gör idag ska vara bra för alla oss som lever nu … och för nästa generation…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbar utveckling Det vi gör idag ska vara bra för alla oss som lever nu … och för nästa generation…"— Presentationens avskrift:

1 Hållbar utveckling Det vi gör idag ska vara bra för alla oss som lever nu … och för nästa generation…

2

3 Skogen ska skötas så att den är till nytta nu och i framtiden.

4 Skogen har många värden Ekologiska värden Ekonomiska värden Sociala värden

5 Ekologi= läran om samspelet mellan organismer och mellan organismer och miljön som de lever i Meteorologi Naturgeografi Geologi Kemi Fysik Limnologi Skogsbruk Mikrobiologi Botanik Zoologi Medicin Sociologi

6 Ekologi studeras på olika nivåer Biosfären Ekosystem Samhälle Individ Population

7 Skogens ekologiska värden

8 Skogen och klimatet Träden påverkar temperaturen Träden ger skugga och svalka Träden ger lä för vinden Ett trädskikt kan minska frostskador på växterna på marken Träden fångar upp avdunstningen av vatten från marken Bild: Sveaskog

9 Skogen och vattnet

10 Skogen och alla dess arter Viktigt att det finns många olika sorters skogar eftersom olika arter av växter och djur trivs i olika sorters skog. Grodor och kräldjur 14 arter Däggdjur 44 arter Andra ryggradslösa djur 4 200 arter Storsvampar 2 700 arter Insekter 12 800 arter Fåglar 120 arter Kärlväxter 370 arter Lavar 800 arter Mossor 300 arter

11 Skogens ekonomiska värden

12 Träden används till mycket Förnyelsebar råvara

13 Vilka av produkterna kommer inte från skogen? Vad brukar du använda för grejer som kommer från skogen?

14 Många jobbar i skogen …och många jobbar i företag med anknytning till skogen…

15 …biologer, kemister, pedagoger, marknadsförare, informatörer, journalister, systemvetare, webbutvecklare, möbelsnickare, CNC-operatörer, maskinsnickare, IT- tekniker, personalhandläggare, forskare, ekonomer, sågverksarbetare, pappersindustriarbetare, chaufförer, logistiker, statistiker, ingenjörer, elektriker….m.fl.

16 Skogens sociala värden Naturupplevelser Kulturell förankring Rekreation Estetik Folkhälsa Bär, svamp, fiske, jakt Arbetstillfällen Infrastruktur

17 Naturupplevelser och rekreation Friluftsliv Friluftsliv Promenader Promenader Vandringar Vandringar Paddling Barns lek, kojbyggen Paddling Barns lek, kojbyggen Bergsklättring Bergsklättring m.m. m.m. Folkhälsa

18 Bär- och svampplockning Jakt och fiske

19 Estetik och kulturellförankring

20 I skogen kan man göra mycket kul!

21 Vad brukar du göra i skogen?

22 Arbetstillfällen och infrastruktur Bild: Sveaskog

23 Skogens bidrag till ett hållbart samhälle


Ladda ner ppt "Hållbar utveckling Det vi gör idag ska vara bra för alla oss som lever nu … och för nästa generation…"

Liknande presentationer


Google-annonser