Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klassificering av vetenskaper Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klassificering av vetenskaper Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Klassificering av vetenskaper

5 Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik

6 Empiriska vetenskaper naturvetenskaper beteendevetenskaper samhällsvetenskaper humanistiska vetenskaper humanvetenskaper

7 Insamling av data laboratorieexperiment observationer (av naturliga fenomen) opinions- eller gallupundersökningar intervjuer utgrävningar genomläsning av källskrifter

8 Naturvetenskaper fysik (inkl. astronomi, geologi, meteorologi m.fl.) kemi biologi (biovetenskaper)

9 På engelska förstår man med sciense närmast naturvetenskap, medan humanistiska vetenskaper benämns art.

10 Beteendevetenskaper psykologi pedagogik

11 Samhällsvetenskaper socialpsykologi sociologi statslära nationalekonomi

12 Humanistiska vetenskaper historia lingvistik filologi litteraturvetenskap kulturantropologi

13 Klassificeringen av vetenskaper bygger åtminstone delvis på skillnader i metodik. Klassificeringen av vetenskaper kan även baseras på forskningsområden och förklaringsnivåer.

14 Enligt reduktionismen kan komplexa begrepp reduceras till enklare begrepp (mera grundläggande begrepp), ytliga teorier reduceras till djupare teorier och vetenskaper som studerar högre beskrivningsnivåer reduceras till vetenskaper som studerar lägre beskrivningsnivåer. Reduktionism

15 beskrivningsnivå 1: molekylernas hastighet och rörelseenergi beskrivningsnivå 2: temperatur och tryck

16 kemi >> fysik biologi >> kemi psykologi och sociologi >> biologi Exempel på reduktionism

17 Klassificering inom vetenskaper

18 Logik står ibland för metodik. Aristoteles klassificeringsmetod bygger på definition genom genus proximum et differentia specifica (närmaste högre klass och särskiljande kännetecken). Aristoteles tillämpade sin klassificeringsmetod på djurarterna i Egeiska havet och grundade härigenom vetenskapen zoologi.

19 Aristotelisk definition närmaste högre klass och särskiljande kännetecken rektangel = fyrhörning med räta vinklar

20 Aristoteles zoologi djur (växter) bloddjur blodlösa djur fyrfotadjur som föder levande ungar äggläggande fyrfotadjur fåglar valdjur fiskar mjukdjur djur med mjukt skal flerfotade leddjur fotlösa skaldjur

21

22

23 djur däggdjur människa x Charles Darwin


Ladda ner ppt "Klassificering av vetenskaper Aprioriska vetenskaper formella vetenskaper matematik logik."

Liknande presentationer


Google-annonser