Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalkonferens Hotel Ariadne 14-15 januari 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalkonferens Hotel Ariadne 14-15 januari 2008."— Presentationens avskrift:

1 Personalkonferens Hotel Ariadne 14-15 januari 2008

2

3 Tidsplan översikt Förbundsstämma 30-31/5 2007 Bl a utsågs valberedning Kallelse till kongress 27 september 2007 November 2007 Valberedningen sammanträder. Av- delningar ombeds nominera och att motionera till kongressen. Ordförande- konferens 28-29/11 2007 1 febr 2008 Sista dag att anmäla kongress- ombud 27 febr 2008 Sista dag att nominera och motionera 14 april -08 Kongress- handlingar skickas ut. 2 maj -08 Valbered- ningens förslag skickas ut. Första disk om politikens in- riktning Sept-okt 2007 Verksamhetsdagar bidrar bla till framtagande av politisk inriktning Disk utkast till politisk inriktning Disk i avdelningar om politisk inriktning Mars-April FS fastställer förslag till kongressen. 27-29 maj 2008 Kongress Clarion Hotell Stockholm Maj 2007 Januari 2008 Maj 2008

4 Kongressen,var står vi nu: - Diskussion i avdelningar om förbundspolitiken. Ska redovisas under vecka 7 och 8. - Planering av praktiska frågor. Kongressgrupp utsetts. - Utredningsrapporter

5 Förbundspolitiken - Löne- och villkorspolitik - Ledarskap i medborgarnas tjänst - Jämställdhet. - Mångfald - Pelare; Myndigheter. - Pelare; Universitet och högskolor. - Pelare; Bolag och verk.

6 Kongressmaterial, struktur: 1. Dagordning, arbetsordning, ersättningsfrågor. 2. Policyinriktning (ska ange vad vi tycker i olika frågor och vilka frågor som ska prioriteras). 3. Verksamhetsinriktning (Ska ange uppdrag, verksamhetsmål och effektmål för verksamheten, budget för kongressperioden 2009-2012, ev också organisationsfrågor (stadgar). 4. Motioner 5. Olika rapporter (Verksamhetsrapport för den gånga kongressperioden, Utvecklingsplan för förtroendevalda, mm).

7 Aktuella politikrapporter: - ”Staten i framtiden” Seminarium i Stockholm 14/2-08 - ”Välfärdsproffs” mitten av april -08. Centrala och regionala aktiviteter. - Doktorandrapport/handledare. Samarbete med TCO. April. Aktiviteter tillsammans med avd 214. - ”Stat till salu”. Bok. Lansering 27 maj -08. - Arbetsmiljörapport. SCB. Lansering 29 maj -08.

8 Verksamhetsplan och budget 2008 Med utgångspunkt från kansliets arbete

9 2 huvuduppdrag 1. Genomföra servicemålen 2. Bibehålla eller öka organisationsgraden med 1%

10 Våga vinna medlemmar, kansliuppdrag 1. Ordförandesamtal 2. Bilden av ST (kommunikationsöversyn, varumärkesvård, översyn av ST Press) 3. Karriärtjänst på hemsidan 4. Utveckla hemsidorna o ST Rapport 5. Utveckla lönerådgivning & lönestatistik 6. Seminariesamarbete med Arena m.fl. 7. Serviceprogram för medlemmar 8. Översyn av medlemsförmåner 9. Fördjupa analysen av medlemsundersökningen

11 Våga vinna medlemmar 10. Systematisera alla undersökningar 11. Utbilda inlånade rekryterare 12. Särskilda rekryteringsinsatser 13. Satsning på yngre AO 14. Säkra att alla nyanställda hälsas välkomna 15. Profilpresenter till ffv & nya medlemmar 16. Översyn av inträdesprocessen

12 ÅRP 2008 Tria och TÖG Regional samverkan Utvecklingsplan för förtroendevalda Medlemsutbildning ST-veckor 40 och 42

13 Medlemskapets värde 1. Informera förtroendevalda, få i gång diskussioner i styrelserna och på arbetsplatserna 2. Stimulera till workshops och till att delta i diskussionerna på www.FacketFörändras.nuwww.FacketFörändras.nu 3. Just nu-tips till Lasse Pauli 4. Förmedla goda exempel 5. Beredskap för frågor&svar (vid succé) 6. Ingå i delprojekt (visstid, koll.avtal m.fl.) Använda profilmaterial Samarbeta med andra TCO-förbund

14 Tidsplan, några hålltider (prel) * 22 november, VL. Årpdirektiv. * 28-29 november; Ordförandekonferens. * 11-12 dec, FS. Fastställer VP och budget. * 14-15 jan Personaldagar VL fastställer ÅRP 2008 slutligt i feb 2008

15 STs varumärke, så ST ska uppfattas - Attraktiv/öppenhet - Tydlighet - Visionärt - Solidariskt - Värdestyrt - Samarbete - Intressegemenskap - Kompetent


Ladda ner ppt "Personalkonferens Hotel Ariadne 14-15 januari 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser