Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensam plan 2015 - landstingsgemensamt Respektive avdelnings uppdrag Fördelar de särskilda uppdragen från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensam plan 2015 - landstingsgemensamt Respektive avdelnings uppdrag Fördelar de särskilda uppdragen från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören."— Presentationens avskrift:

1 Gemensam plan 2015 - landstingsgemensamt Respektive avdelnings uppdrag Fördelar de särskilda uppdragen från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören Redovisar gemensamma aktiviteter och samordnande avdelning Avdelningarnas löpande arbete regleras i respektive avdelning aktivitetsplan

2 Gemensam plan 2015 - landstingsgemensamt Vision: – Staben bidrar till att nå landstingets vision genom att fungera som ett samordnat proaktivt strategiskt beslutsstöd samtidigt som avdelningarna har funktionsansvar för sina respektive områden Övergripande mål – Samverkan och samordning – Effektivitet – Kunskapsstyrning – Sammanhållen och Prioriterad utveckling Prioriterade områden – Ledning och styrning – Processer – Samverkan och kommunikation

3 Uppföljning och rapportering Landstingsdirektörens rapport – Aktiviteter, händelser och uppdrag som inte rapporteras i månadsrapporter Månadsrapporter – Uppföljning av landstingsstyrelsens plan respektive divisionsplaner – Verksamheten regional utveckling har en månadsrapport fr o m 2015 (inte avdelningen) – Gemensamma planen för staben följs upp dels inom staben och rapporteras i förekommande fall i LD-rapporten Uppföljning av beställning – Uppföljning av beställning vårdval, division Länssjukvård, division Närsjukvård

4 Ekonomi Alla verksamheter i landstinget ska spara 1,6 procent 2015 – Innebär 2 mkr för LD-stab och LD-uppdrag – Dvs Omkostnadsramen minskad jämfört med 2014 Vissa befattningar inte återbesatta

5 Särskilda uppdrag Ekonomi i balans (4 mars, 27 maj) Strategier – Verksamhetsstrategi (4 mars) – Bättre liv för sjuka äldre (4 mars) – Patientsäkerhet (4 mars) – Kunskapsstyrning (4 mars) – Invånartjänster (27 maj) – Läkemedel (27 maj) – Transporter (27 maj) – Internationell strategi (27 maj) – Mänskliga rättigheter (30 sept) – Förbättringsarbete och innovationer (30 sept) – Verksamhetsutveckling med MT/IT (30 sept)

6 Särskilda uppdrag Strategier – Digitalt bevarande (28 okt) – Utbildning (28 okt) – Principer och avgifter för hjälpmedel (28 okt) Samarbetsformer försörjningsfrågor System/metod för insamling av kunskap och analys av förtroende för landstingets verksamheter förutom vården

7 Gemensamma aktiviteter Aktiviteter under respektive perspektiv


Ladda ner ppt "Gemensam plan 2015 - landstingsgemensamt Respektive avdelnings uppdrag Fördelar de särskilda uppdragen från landstingsstyrelsen till landstingsdirektören."

Liknande presentationer


Google-annonser