Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUN DAGAR Resultat- och Kvalitetsuppföljning 2011-10-20 - 21.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUN DAGAR Resultat- och Kvalitetsuppföljning 2011-10-20 - 21."— Presentationens avskrift:

1 BUN DAGAR Resultat- och Kvalitetsuppföljning 2011-10-20 - 21

2 Uppföljningsuppdraget Utmaning 1 - Resultatförbättring pågår

3 Utmaning 2 - Öka inflytande, delaktighet och ansvar

4 Utmaning 3 - ”I förvägsystem”

5 Tidig och tydlig information till föräldrar Utmaning 4 -

6 Utmaning 5 - Likvärdig förskola och skola

7 Uppföljningsuppdraget

8 Utmaning 1 Resultat- och kvalitetsförbättring Pågående förbättringsarbete kopplat till resultat och analys Resultatredovisning BUN Resultatanalys Fc-Vc-rektorer /förskolechefer

9 Utmaning 2 Öka inflytande, delaktighet och ansvar Mötesplatser Processförståelse Intervjuer

10 Utmaning 3 ”I förvägsystem” Kvalitativ uppföljning: Intervjuer Enkäter Kvantitativ Uppföljning: Betyg Nationella prov Kortsiktig plan: Process i verksamhet Utveckling Långsiktig plan ALLA nivåer involverade Statliga och kommunala Uppdraget

11 Utmaning 4 Tidig och tydlig information till föräldrar Föräldamöten – fokus uppdraget Utvecklingssamtal – fokus elevens utveckling kopplat till mål och resultat Uniqum – Informationskanal hemmen Nollmätning – Enkät till samtliga hushåll i Falkenberg Infofoldrar till hemmen – skolstart, förksola etc.

12

13

14 Utmaning 5 Likvärdig förskola och skola Kompetenstrappan: -Omedvetet inkompetent - Medvetet inkompetent - Omedvetet kompetent -Medvetet kompetent

15 Nöjdhet med En-till-En satstning

16 Vilka årskurser?

17 Framtida satsningar?

18 Vägen till högre måluppfyllelse.. Nollmätning Betyg Intervjuer Enkäter Analys Åtgärder DIALOG - KOMMUNIKATION ALLA SKA LYCKAS! REFLEKTION ANSVAR Arbetsmiljö Bemötande Samtal Värderingar

19

20 Verksamhetschefens uppdrag – roll Förbättra resultaten och öka måluppfyllelsen Öka likvärdigheten i kommunen Ge rektorer/ förskolechefer stöd i att genomföra uppdraget -Likvärdigheten -Fokus på: *uppdraget *resultat - mål *barns lärande -Pedagogisk ledning -Goda exempel -Mer närhet-relation -Samsyn och samplanering ökat -Förskolan ett lyft -Tillgänglighet/stöd -Kvalitetshöjning -Ta tillvara allas kompetens -Bollplank -Se mig! -Sammanhållande kraft -Avlastning: lokaler etc -Vc ute i verksamheten -Ej bett om hjälp/stöd -Respons kan bli bättre! -Bygger diken/väggar -Mitt i processen-jobbigt -Vc en administratör

21 Vc som förebild: Professionellt förhållningssätt Tydlig Lyhörd Driven Utmanare Visionär Kompetent Positiv energi Humoristisk Tar sig tid Diskussionspartner Prestigelös Modig Trygg Bra på att möta andra Öppen Rak Behov som rektor idag? Annat stöd: inköp, lokaler.. Assistentstöd Hemmasittare – lösning? Ekonomifrågor Vid konflikter Tydlighet i organisationen Resurser barn i behov.. Coaching Information - varför Långsiktig planering Närvarande chef Tillit till min chef Någon som kompletterar mig Vc mer ute i verksamheten Träffa andra skolformerna Arbetsmiljöfrågor Systematiska kvalitetsarbetet

22 22 intervjuer Tre skolformer: förskolan – grundskolan – gymnasiet Tre olika förutsättningar Grundskolan – är på gång – behöver justera och förbättra -de flesta nöjda! ”Det har blivit bättre än jag förväntade mig…” ”Inget har blivit bättre” Gymnasiet – håller på att hitta sina former – behöver tid med sin vc! Förskolan – Ny vc – nya tag!


Ladda ner ppt "BUN DAGAR Resultat- och Kvalitetsuppföljning 2011-10-20 - 21."

Liknande presentationer


Google-annonser