Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande besök på Ma/No-spåret. Lärande besök/kollegial utvärdering §Mål och syfte: §Via Lärande besök skapa förutsättningar för förbättringsarbete och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande besök på Ma/No-spåret. Lärande besök/kollegial utvärdering §Mål och syfte: §Via Lärande besök skapa förutsättningar för förbättringsarbete och."— Presentationens avskrift:

1 Lärande besök på Ma/No-spåret

2 Lärande besök/kollegial utvärdering §Mål och syfte: §Via Lärande besök skapa förutsättningar för förbättringsarbete och ökad kvalitet i verksamheten §Spegla, uppmuntra och utmana pedagogers utvecklingsarbete

3 Vi har tittat på… Arbetssätt Tidsanvändning Samarbete/Spridning Helhetstänkande Lokaler

4 Styrkor Arbetssätt §Kommunikation §Förhållningssätt §Mentorsgrupper §Inskolning §Nöjda elever §Information §Variation av arbetssätt §Ökat samarbete- ökad samsyn §Lärares engagemang och ansträngning

5 Utvecklingsområden Arbetssätt §Karaktärsgenomsyrning §Nya arbetssätt för eleverna §Utomhuslärande §Medvetenhet om inflytande

6 Styrkor Tidsanvändning §Flexibelt schema §Långa arbetspass §Ingen schemastress §IT-utnyttjande §Effektiv informationsspridning

7 Utvecklingsområden Tidsanvändning §Elevens möjlighet att ”göra klart” §Antal lokalbyten / dag §Ta tillvara aktuella händelser inom Ma/No §Utomhuslärande §Elevens tillgång till tid efter behov

8 Styrkor Samarbete/Spridning §Samarbete med Dalenium §Antalet Daleniumbesök ger input §Överinskolning från flera enheter

9 Utvecklingsområden Samarbete/Spridning §Samarbete med övriga enheter §Kunskapsspridning till andra §Att använda IT som spridningsmedium

10 Styrkor Helhetstänkande §Flexibla lärare med kompletterande kompetenser §Lärande organisation ger breddning för lärare… §och helhetsperspektiv för elever §Temaområden väver samman ämnen §Helhetssyn på eleven

11 Utvecklingsområden Helhetstänkande §Karaktärsgenomsyrning utanför temaområden §Likvärdigheten för eleverna §Tillgång till specialpedagog §Ta in naturen i klassrummen

12 Styrkor Lokaler §Samlade lokaler §Tillgång till Kyrkerörskolans lokaler och utrustning §Centralt läge

13 Utvecklingsområden Lokaler §Synliggör Ma/No-profilen i lokalerna §Ändamålsenliga möbler och utrustning §Utökning av lokaler framöver §Olika rumsanvändning eller hemklassrum?

14 Tack för givande dagar hos er…… §”Lärarna tycker att det är roligt att undervisa och skojar mer” §”Man känner att man blivit äldre” §”Lärarna anstränger sig och de vill att vi ska trivas” §”Inget känns precis nytt men det är bättre lärare för de kan mer” §”Rätt lärare på rätt ämne, de kan sina ämnen bättre än en klasslärare” §”De sa att vi skulle vara ute mycket, men det är vi inte” §”Lärarna förklarar så bra så att alla förstår” §”Det finns ingen hjälplärare om man behöver extra hjälp” §”Man lär sig mer än andra och vi missar ändå inget – bara elevens val” §”Det är roligare än tidigare” §”Allt är bra för att vara en skola” §”Det är viktigt att veta mer hur man tänker i matte för man kan tänka på olika sätt”


Ladda ner ppt "Lärande besök på Ma/No-spåret. Lärande besök/kollegial utvärdering §Mål och syfte: §Via Lärande besök skapa förutsättningar för förbättringsarbete och."

Liknande presentationer


Google-annonser