Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 2004."— Presentationens avskrift:

1 VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 2004 - 2006 Sonia Wallin Sveriges Kommuner och Landsting sonia.wallin@skl.se

2 Varför vårdrelaterade infektioner? Stort problem - Drabbar många - Orsakar lidande - Kostar mycket pengar Kunskap finns

3 mål!Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? PDSA-cirkeln mått! idéer! test! Förbättringsmodell - T Nolan, E Deming m fl Planera GörStudera Agera

4 Tvärprofessionella team Läkarmedverkan nödvändig men inte tillräcklig

5

6 Följsamhet till basala hygienrutiner i patientnära vårdarbete och klädregler

7 Nationell satsning för ökad patientsäkerhet - ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete ”Vi ska höja säkerheten i vården” GP 5 mars 2007

8 Satsningar som inspirerat IHI:s kampanjer 100 000 dödsfall p g a en vårdskada skulle förebyggas. 5 miljoner vårdskador ska förebyggas Operation Life i Danmark 3000 dödsfall färre än 2006 p g a vårdskador på 18 månader

9 Vad vet vi om vårdskadefrekvensen?

10 Vårdskadeförekomst - antal anmälningar HSAN 4 100 Lex Maria 1300 LÖF 10 000 Läkemedelsförsäkringen 541 Patientnämnderna 25 000 Vårdtillfällen i sluten vård 1 500 000 Läkarbesök i ÖV 26 000 000

11 Nationella satsningen i samråd med landsting och regioner Förebygga –urinvägsinfektioner –postoperativa sårinfektioner –infektion vid central venkateter –fallskador –trycksår Göra –läkemedelsavstämning i vårdens övergångar

12 Mål och uppföljning på nationell nivå Före utgången av 2009 –frekvensen vårdrelaterade infektioner är < 5 % –heltäckande infektionsregistreringssystem Uppföljning 2 gånger per år 2008 och 2009

13 Exempel på åtgärder som gör vården säkrare

14 Förebygga urinvägsinfektioner Urinkateterbehandling ordineras av läkare Korrekt indikation för antibiotika och val av antibiotika Endast slutna urin- uppsamlingssystem

15 Korrekt indikation Val av insticksställe Steril inläggningsteknik Desinfektion av hud runt insticksstället Basala hygienrutiner vid daglig skötsel Daglig utvärdering av behovet Korrekt diagnostik av kateterrelaterade infektioner Förebygga infektioner vid central venkateter

16 Förebygga sårinfektioner efter operation Korrekt antibiotikaprofylax Preoperativa förberedelser Normotermi Infektionsregistrering

17 Kunskapen finns - men den ska användas Alla åtgärderna ska utföras alltid på de berörda patientgrupperna Säkerheten mäts i processerna


Ladda ner ppt "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser