Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas"— Presentationens avskrift:

1 VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas
Nationellt förbättringsprojekt med syfte att drastiskt minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Sonia Wallin Sveriges Kommuner och Landsting

2 Varför vårdrelaterade infektioner?
Stort problem - Drabbar många - Orsakar lidande - Kostar mycket pengar Kunskap finns

3 Förbättringsmodell - T Nolan, E Deming m fl
Vad vill vi åstadkomma? mål! Hur vet vi att en förändring är en förbättring? mått! Vilka förändringar kan leda till en förbättring? idéer! Agera Planera PDSA-cirkeln test! Studera Gör

4 Tvärprofessionella team
Läkarmedverkan nödvändig men inte tillräcklig

5

6 Följsamhet till basala hygienrutiner i patientnära vårdarbete och klädregler

7 ”Vi ska höja säkerheten i vården” GP 5 mars 2007
Nationell satsning för ökad patientsäkerhet - ett långsiktigt, systematiskt och uthålligt förbättringsarbete

8 Satsningar som inspirerat
IHI:s kampanjer dödsfall p g a en vårdskada skulle förebyggas. 5 miljoner vårdskador ska förebyggas Den amerikanske kampagnes næste milepæl er ”six by seven” – dvs. at alle deltagende hospitaler i 2007 skal implementere alle seks tiltag. Vi forventer, der vil blive tilføjet flere tiltag. Hold øje med IHIs årkonference i december. Operation Life i Danmark dödsfall färre än 2006 p g a vårdskador på 18 månader

9 Vad vet vi om vårdskadefrekvensen?

10 Vårdskadeförekomst - antal anmälningar
HSAN 4 100 Lex Maria 1300 LÖF Läkemedelsförsäkringen 541 Patientnämnderna Vårdtillfällen i sluten vård Läkarbesök i ÖV

11 Nationella satsningen i samråd med landsting och regioner
Förebygga urinvägsinfektioner postoperativa sårinfektioner infektion vid central venkateter fallskador trycksår Göra läkemedelsavstämning i vårdens övergångar

12 Mål och uppföljning på nationell nivå
Före utgången av 2009 frekvensen vårdrelaterade infektioner är < 5 % heltäckande infektionsregistreringssystem Uppföljning 2 gånger per år 2008 och 2009

13 Exempel på åtgärder som gör vården säkrare

14 Förebygga urinvägsinfektioner
Urinkateterbehandling ordineras av läkare Korrekt indikation för antibiotika och val av antibiotika Endast slutna urin- uppsamlingssystem    

15 Förebygga infektioner vid central venkateter
Korrekt indikation Val av insticksställe Steril inläggningsteknik Desinfektion av hud runt insticksstället Basala hygienrutiner vid daglig skötsel Daglig utvärdering av behovet Korrekt diagnostik av kateterrelaterade infektioner

16 Förebygga sårinfektioner efter operation
Korrekt antibiotikaprofylax  Preoperativa förberedelser Normotermi Infektionsregistrering

17 Kunskapen finns - men den ska användas
Alla åtgärderna ska utföras alltid på de berörda patientgrupperna Säkerheten mäts i processerna


Ladda ner ppt "VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas"

Liknande presentationer


Google-annonser