Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Medarbetarundersökning 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Medarbetarundersökning 2007"— Presentationens avskrift:

1 Medarbetarundersökning 2007

2 Medarbetarundersökning – syfte
Att möjliggöra för medarbetare på KI att uppnå verksamhetsmålen genom att säkerställa att: ”KI ska vara en attraktiv och hälsosam arbetsplats präglad av professionalism, jämställdhet och mångfald” (KI05) Genom att Utveckla internt ledarskap som främjar utveckling, hälsa, jämställdhet och mångfald Trygga långsiktig rekrytering och kompetensförsörjning Stärka KI-identiteten genom gemensamma värderingar, tydlig ledning, medinflytande från medarbetare samt öppen kommunikation med fungerande informationsutbyte Medarbetarundersökning 2007

3 Medarbetarundersökning – ett verktyg för förbättringsarbete
Kunskap om läget Möjlighet till jämförelse med andra Hjälp att identifiera problem Arbetsmetod för aktivt arbetsmiljöarbete GER Ökad arbetstrivsel Minskad sjukfrånvaro/sjuknärvaro Ökad produktivitet Medarbetarundersökning 2007

4 Genomförande Webbaserad enkät via personligt mail
Alla med anställning eller anknytning om minst 6 mån och minst 50 % av heltid på arbetsplatsen Fullständig anonymitet Personlig återkoppling Återkoppling på grupp/enhet/institution/KIB/UF-nivå till chefer Enkät 22 oktober 2007 Åtgärdsprogram Medarbetarundersökning 2007

5 AHA-metoden: Arbetsmetodik för förbättringsarbete
Vetenskapligt utprövad, dokumenterat goda resultat Icke kommersiell “In house”-metodik Bidrar till att utveckla den pågående forskningen Medarbetarundersökning 2007

6 Anonymitet Individuell återkoppling är endast tillgänglig för den svarande All dataregistrering sker hos tredje part Berörda chefer har tillgång till gruppresultaten Gruppresultat ges endast på grupper om minst 7 personer med minst 50-procentig svarsfrekvens Medarbetarundersökning 2007

7 Kartläggningsområden
Social- & organisationsnivå Arbetsnivå Individnivå Arbetskrav Kontroll i arbetet Målkvalitet (Rollförvänt-ningar och övergripande mål) Socialt stöd Ledarskap Personalutveckling (medarbetarsamtal, feedback, belöning) Kompetensutveckling Organisationsklimat Hot/våld & förändringar Jämställdhet Balans arbete/privatliv Engagemang Arbetsmotivation Egen skicklighet Positiva utmaningar Förutsägbarhet Hälsorelaterad livskvalitet Medarbetarundersökning 2007

8 Individuell återkoppling
Låg Hög Medarbetarundersökning 2007

9 Gruppåterkoppling Medarbetarundersökning 2007

10 Åtgärder Utbildning i att tolka och arbeta vidare med resultaten
Manual som stöd i att tolka och arbeta vidare med resultaten ”Executive summary” – kort skriftlig sammanfattning av institutionens resultat till prefekt och rektor Handlingsplaner som följs upp Lathund kopplad till resultaten över interna och externa resurser för åtgärder Stöd och uppföljning från central HR-avdelningen Uppföljning av utvecklingsarbetet genom återkommande mätningar – Nyckelfaktorer (KPI) 1 ggn/år i oktober (25 frågor samtliga anställda), upprepad AHA-mätning oktober 2009 Medarbetarundersökning 2007

11 Resultat av psykosocialt arbetsmiljöarbete
Signifikant förbättrad arbetsmiljö inom områdena: Spänt arbete Inflytande över arbetet Uppmuntrande ledarskap Organisationsklimat Engagemang i arbetet Positiva förändringar vidmakthålls Förbättringarna förstärks om den anställde aktivt engageras i förändringsarbetet Systematiskt arbete enligt AHA-metodiken Inflytande - Beslut som rör arbetet: Styra arbetssätt, påverka mängden arbete, arbetskamrater, påverka viktiga beslut - Arbetstakten Ledarskap - Uppmuntrande: Motivera, sprida energi, entusiasm, uttrycka åsikter, möjlighet till utveckling - Rättvist Organisationsklimat - Socialt: avslappnat, trivsamt, uppmuntrande, stödjande - Innovativt: de anställda uppmuntras till att ta initiativ, göra förbättringar på arbetsplatsen - Personalinriktat: personalen syns och uppmärksammas i organisationen Engagemang: - Inställning till arbetet, värderingar lika som ftg, berätta fördelaktigt om ftg Bergström et al, 2004 Björklund et al , 2007 Medarbetarundersökning 2007

12 Arbetsgrupp Irene Jensen, professor ordförande arbetsmiljönämnden
Christina Björklund, forskare, organisationspsykolog Ylva Lindberg, personaldirektör Christina Hallgren, arbetsmiljösamordnare Barbro Larsson, huvudskyddsombud, facklig företrädare Bianca Löke, projektadministratör Susanne Rådström, informatör Medarbetarundersökning 2007

13 varandras arbetsmiljö
Vi är varandras arbetsmiljö Medarbetarundersökning 2007

14 Frågor? Mer information
Internwebben: intra.ki.se/Personal/Arbetsmiljö/Medarbetarundersökningen (”Knapp” på startsidan kommer efter sommaren) KI Bladet juni PA-nytt Information i chefsgrupper (prefekter, AC, UF/avdchefer) Info till nyckelpersoner på institutioner Medarbetarundersökning 2007


Ladda ner ppt "Medarbetarundersökning 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser