Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17."— Presentationens avskrift:

1 Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17

2 Vad är Intern redovisning? INTERN REDOVISNING EXTERN REDOVISNING Intressenter inom företaget Externa och interna intressenter Delar av företaget Hela företaget Transaktioner inne i företaget Transaktioner med omvärlden Frivillig Obligatorisk Utformas med hänsyn till interna behov Utformas med hänsyn till lagar och rekommendationer Ger underlag till beslutsfattande, uppföljning och planering av verksamheten Visar resultat och ställning Figur 16:1 sidan 453 Syften Ansatser Skillnader Dualistisk Monoistisk Värdering Periodisering Urval Andra perioder Bättre styrning Styra ansvaret Hantera interna händelser

3 Processen Datainsamling Registrering Bearbetning Rapportering och presentation Datakälla för bl.a. Resultatberäkning Prissättning Prestationsmätning Uppställning och upp- följning av budget Lagervärdering Produktkalkylering Internprissättning Figur 16:2 sidan 457 BAS Begrepp Hanterar Objekt Mått Hänföra indirekta Utfört arbete Hänföra direkta Lagerredovisning Klass 1-8: RR och BR Klass 9: Internt Klass 0: Statistik Påläggsfördelning Tilläggskodning Flerdimensionellt Debiteringar mellan enheter Konto Finansiellt Icke-finansiellt

4 Kontoplanen 1 Tillgångar 1910 Kassa 2 Eget kapital och skulder 2440 Leverantörsskulder 3 Rörelsens inkomster 3000 Försäljningsintäkter 4 Utgifter för material, varor m m 4000 Inköp av material och varor 5-6 Övriga externa utgifter 5010 Lokalhyra 5310 El och vatten 5460 Förbrukningsmaterial 5900 Reklam och PR 6110 Kontorsmateriel 6900 Övriga externa kostnader 7 Personalkostnader 7210 Löner 9 Konton för intern redovisning 9010 Internköp 9020 Avdelningspålägg 9141 Lager av råvaror (förråd) 9144 Produkter i arbete (PIA) 9145 Lager av färdigvaror (färdiglager) 9146 Pågående arbeten (PGA) 9147 Lager av (handels-)varor 9148 Pågående arbeten till faktureringspris 9300 Interna intäkter 9320 Utfördelade avdelningspålägg 9330 Upparbetade intäkter 9350 Faktureringsavvikelser 9400 Materialförbrukning/Varukostnad 9500 Kostnad sålda varor (KSV, SVK) 9690 Övriga externa kostnader 9700 Interna löner 9710 Debiterbar tid 9720 Utbildning 9740 Väntetid 9750 Egen tid 9783 Kalkylmässiga avskrivningar 9840 Kalkylmässig ränta 9890 Kostnad resultatavräknade uppdrag 9900 Avstämning Figur 17:1 sidan 469

5 = Debiteringsgrad Tjänsteföretag Masstjänster Särdrag Uppdrag Immateriella Infrastruktur Löpande räkning Fast pris Kunder Periodredovisning Processen i fokus Debiteringsgrad Beläggning Projekt Kan inte lagras Debiterbar tid Agerandet i fokus Direkta timmar Arbetade timmar

6 9890 Kostnad resultatavräknade projekt 10 Förändringskonsulter Exempel, uppdrag 1910 Kassa 7210 Löner 3000 Intäkter6900 Övriga externa kostnader 9900 Avstämning 11 Stödorganisation 9147 Pågående arbeten 9300 Interna intäkter 1) 150000 1) 100000 1) 50000 1) 150000 1) 9740 20000 1) 9710 12 80000 1) 9740 50000 1) 9710 12 80000 1) 9710 10 12 80000 2) 9690 12 15000 2) 70000 2) 15000 2) 45000 2) 10000 3) 9320 12 60000 3) 9320 10 12 60000 3) 9320 12 70000 3) 9320 11 12 70000 4) 240000 4) 12 240000 4) 12 225000 2) 9690 12 15000 2) 9690 45000 2) 9690 10000 2) 70000 Sidan 483

7 = Täckningsbidrag 1 Direkta försäljningskostnader = Bruttovinst Handelsföretag = Bruttomarginal Teknik Särdrag Syften Bruttomarginal Köpa in Sortimentsanalys Avveckla produkter Nya produktbehov Intäkt och varukostnad bokförs samtidigt TB Bruttovinst Prissättning Volymer i fokus Lagra Hantera Bruttovinst Intäkt Marknadsföringsunderlag Kampanjunderlag Lagerplanering Förhandlingsargument Intäkt Varukostnad Bruttovinst

8 Exempel, fristående koder Sidorna 492 och 493

9 Tillverkande företag 1. Resurser anskaffas 2. Produkterna förädlas 3. Produkten är klar 4. Produkten lämnar företaget 9141 Förråd Produktionsavdelningar Administrations- och försäljningsavdelningar 9144 Produkter i arbete 9145 Färdiglager 9500 Kostnad sålda varor Särdrag Typer Lång tradition Masstillverkande Ordertillverkande Lagertillverkande Ofta komplext Flödet i fokus Figur 17:2 sidan 497

10 2) 10 7210 60000 2) 9700 100000 2) 9700 30000 2) 190000 Exempel, lagertillverkare Sidan 501 1910 Kassa 4000 Material 3000 Intäkter 7210 Lön 9141 Förråd Produktionsavdelning Administrationsavdelning 9900 Avstämning 9144 Produkter i arbete 9146 Lager av varor 9500 Kostnad sålda varor 2) 190000 2) 10 60000 2) 2 30000 2) 1 100000 5) 350000 1) 140000 1) 10 100000 1) 40000 1) 140000 1) 10 4000 100000 5) 10 210000 4) 10 210000 3) 10 9320 10000 3) 10 9141 40000 3) 40000 3) 9320 10000 Aktiviteter i stället för avdelningar om aktivitetsbaserad intern redovisning


Ladda ner ppt "Intern redovisning Thomas Westin Kapitel 16 - 17."

Liknande presentationer


Google-annonser