Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Något om Intern REDOVISNING. Hur? Kontoplaner (M,S,K,H-planer eller BAS) ”Spread-sheets” För- och eftersystem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Något om Intern REDOVISNING. Hur? Kontoplaner (M,S,K,H-planer eller BAS) ”Spread-sheets” För- och eftersystem."— Presentationens avskrift:

1 Något om Intern REDOVISNING

2 Hur? Kontoplaner (M,S,K,H-planer eller BAS) ”Spread-sheets” För- och eftersystem

3 Kontoplanen (BAS) Klass 0 (icke finansiell information) Klass 9 Upparbetade intäkter Pålägg och internprestationer Kalkylmässiga poster (t ex kkm ränta)

4 Tjänsteföretag MåleriBAS, IdrottsBAS, GolfBAS, InstallationsBAS m fl Handelsföretag HandelsBAS, ByggBas M fl Tillverkande företag

5 OLIKA typer av behov av tillämpning: Tjänsteföretag (objekt: tjänster, uppdrag, order, projekt) Handelsföretag (objekt: produkter, varugrupper) Tillverkande företag (mass-, order-, lagerproduktion) Aktivitetsbaserad redovisning

6 Från redovisning till ekonomistyrning! Bättre styrning genom uppföljning av olika objekt (produkter, kunder, regioner, marknader, speciella projekt) Bättre styrning av ansvar (timmar, kostnader, resultat på olika enheter, timdebiteringar mm) Hantera interna händelser (uttag från lager, interna transporter mm) Kunna göra ett visst urval av händelser En annan värdering av resurserna En annan periodisering

7 Redovisningen en datakälla för… Resultatberäkningar Prissättning Prestationsmätning Uppställning och uppföljning av budget Produktkalkylering Internprissättning Lagervärdering

8 Vad kan man gör för att möta dessa behov… Bryta ner till lägsta nivå Bygga upp till olika nivåer Bedöma tidsperspektivet

9 Bryta ner till lägsta nivå Stegfördelning från företagsnivå till produktens självkostnad Exempel: AB Marionett VD Teknisk SupportAdministration GjutningMontagePaketering

10 Bygga upp till högre nivå Från produktens självkostnad (SVK) till bidrag per produktgrupp och respektive totalt för företaget Två exempelmallar: ABC Industri AB och XYZ Industri AB

11 Tidsperspektivet Beräkning av kalkylmässiga värden vi för- respektive efterkalkyl Exempelmall: AB SORBERA

12 Begreppen Fasta och Rörliga kostnader Direkta kostnader och Omkostnader Självkostnad Påläggsbas (tim, st) och Påläggsats (kr, %) Intäkter Täckningsbidrag

13 Handelsföretag Prissättning och täckningsbidrag per såld produkt och totalt för företaget Exempelmall: Elbutiken AB

14 Tjänsteföretag Prissättning av en projektoffert Exempelmall: AB Systemkonsulten


Ladda ner ppt "Något om Intern REDOVISNING. Hur? Kontoplaner (M,S,K,H-planer eller BAS) ”Spread-sheets” För- och eftersystem."

Liknande presentationer


Google-annonser