Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LärCentrum Partille. Mål -en mäklande funktion -tillgodose olika gruppers behov av utbildning -en motor som arbetar för ökad kompetensutveckling -en mötesplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LärCentrum Partille. Mål -en mäklande funktion -tillgodose olika gruppers behov av utbildning -en motor som arbetar för ökad kompetensutveckling -en mötesplats."— Presentationens avskrift:

1 LärCentrum Partille

2 Mål -en mäklande funktion -tillgodose olika gruppers behov av utbildning -en motor som arbetar för ökad kompetensutveckling -en mötesplats -konkret satsning på Infrastruktur

3 Samlade resurser pedagogiska resurser –Aktivt samarbete med studieförbund, folkhögskola, vuxengymnasium, högskolor

4 Nätverk L o k a l a –A r b e t s f ö r m e d l i n g, F ö r s ä k r i n g s k a s s a n, K o m m u n a l f ö r v a l t n i n g S t u d i e f ö r b u n d, K o m m u n a l v u x e n u t b i l d n i n g R e g i o n a l a –W e s t u m – 3 2 L ä r C e n t r a i n o m V ä s t r a G ö t a l a n d s r e g i o n e n N a t i o n e l l a –N i t u s – s a m v e r k a n m e d 1 4 H ö g s k o l o r / U n i v e r s i t e t Lokala Arbetsförmedling, Försäkringskassan, Kommunal förvaltning Studieförbund, Kommunal vuxenutbildning Regionala Westum – 32 LärCentra inom Västra Götalandsregionen

5 Gymnasieutbildning Alingsås Lerum Partille –Filosofi –Geografi –Engelska –Svenska

6 Universitet/Högskolor HTU Örebro Karlstad Luleå Jönköping –Ekonomi –Data –Matematik –Engelska

7 Folkbildning/ Folkhögskola ABF Vuxenskolan Solviks folkhögskola –Projekt Vidga Cirkeln

8 Lokalt Förvaltningar Företag

9 tekniska resurser –Utrustning för flexibel distansteknik Webkameror, videokonferens

10 Flexibilitet Oberoende av tid och rum Individanpassad studieform Pedagogisk och teknisk handledning Öppet dag och kväll

11 Närhet K o r t a r e s t i d e r K ä n d a m i l j ö e r T e n t a m e n p å h e m m a p l a n L o k a l f ö r a n k r i n g Korta restider Kända miljöer Tentamen på hemmaplan Lokal förankring


Ladda ner ppt "LärCentrum Partille. Mål -en mäklande funktion -tillgodose olika gruppers behov av utbildning -en motor som arbetar för ökad kompetensutveckling -en mötesplats."

Liknande presentationer


Google-annonser