Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägledning och nätverk för vuxnas lärande inom nordiskt samarbete Carola Bryggman 12.3.2014 1Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägledning och nätverk för vuxnas lärande inom nordiskt samarbete Carola Bryggman 12.3.2014 1Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet."— Presentationens avskrift:

1 Vägledning och nätverk för vuxnas lärande inom nordiskt samarbete Carola Bryggman 12.3.2014 1Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet

2 Nordiskt nätverk för vuxnas lärande www.nordvux.netwww.nordvux.net Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet 2

3 NVL:  administreras av Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, Norge  ska främja livslångt lärande (LLL) Mål:  Främja utveckling och implementering av strategier för livslångt lärande och vuxnas kompetensutveckling i de nordiska länderna.  Bidra till personlig utveckling och jämlikt deltagande genom olika former för vuxnas lärande.  På sikt bidra till utveckling av de nordiska ländernas utbildningssystemen.  Informera om erfarenheter och resultat från nordiskt samarbete om vuxnas lärande. Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet3

4 NVL:s verktyg är  information (insamlig, systematisering och förmedling), fysiska och virtuella mötesplatser, nätverkande, samt utredningar och jämförande studier som utvecklar metoderna för vuxnas lärande  erfarenhetsutbyte, inspiration genom exempel från Norden och världen  lärande och produktion av ny kunskap inom NVL:s nätverk, förmedling av resultat pågår på flera nivåer och används av: –nätverkens medlemmar och deras institutioner: lärande i nätverk; –medlemmarnas samarbetspartners, medlemsorganisationer och övriga inom vuxnas lärande i Norden och Europa: lärande av nätverk; –Flera sektorer och nätverk: lärande bland/mellan nätverk. Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet4

5 Nätverk inom NVL Expertnätverk: Alfarådet - nätverk Fängelseundervisning - nätverk Kvalitetsnätverk Validering - nätverk Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet5 Tematiska/professionella nätverk: Distansnätverk Formell vuxenutbildning - nätverk Vägledning - nätverk Äldre i arbetslivet - nätverk Arbetsgrupper: Folkbildning - validering Hållbar utveckling Kompetensutveckling Monitoring och indikatorer Vuxenpedagogik Forskning

6 Nordiskt nätverk för Vägledning Uppdrag: –att bidra till vuxenvägledarnas kompetensutveckling och till erfarenhetsutbyte mellan nordiska vägledningsmiljöer Medverkar till utvecklingen av vägledningstjänsterna för vuxna genom att sprida information om policy och praxis. Representanter från de nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland. Nätverket jobbar i ett forskarteam och ett vägledarteam. Koordinator: Pirkko Sartoneva Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet6

7 Verksamhet 2014, vägledarnätverket: - kartlägger vägledarens roll inom valideringen och behov av kompetens i processen tillsammans med valideringsnätverket - inleder en utredning om koordineringen och samordningen av vägledningen i de nordiska länderna - deltar i programmen för vägledarkonferenser, bl.a. i ”Finlandssvenska vägledardagar” 29-30.10.2014 i Helsingfors - informerar om skriften ”Mångkulturella möten i professionell vägledning” - inleder samarbete med NFSY (Nordiska föreningen för studie- och yrkesvägledning) - ordnar mötesplatser för diskussion utgående från forskningsteamets resultat om karriärhantering (CMS) Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet 7


Ladda ner ppt "Vägledning och nätverk för vuxnas lärande inom nordiskt samarbete Carola Bryggman 12.3.2014 1Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet."

Liknande presentationer


Google-annonser