Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008"— Presentationens avskrift:

1 Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008 http://www.vasa.abo.fi/users/psalo/www/fobiigarochidag.htm

2 Era associationer 2008? Folkbildning Arbetarinstitut Folkhögskola Studiecirkel

3 Begrepp och organisationer Finland: Folkupplysning – folkbildningsarbete >>> fritt bildningsarbete (kansanvalistus) (kansansivistystyö) (vapaa sivistystyö) Arbetar- och medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler Sverige: Folkbildning Studieförbund (folkuniversitet), folkhögskolor Norge: Folkeopplysning Studieforbund, folkhögskolor Danmark: Folkeoplysning Oplysningsforbund (aftenskoler), folkhögskolor (daghögskolor) + bibliotek, föreningsverksamhet m.m.

4 Folk enlightenment Community education Liberal education Popular education Sense of community and belonging Individual growth and development A strive for social change Citizens in civil societies Nordic tradition of adult education Översättningar av folkbildning Sverige Finland Danmark, Norge

5 Vapaa sivistystyö – Folkbildning – Folkeoplysning Vapaus fri och frivillig Kansa folk Sivistys valistus bildning - upplysning Att bli och växa som människa och medborgare Arbete

6 Folk – bildning - upplysning Men varifrån kommer ljuset? INIFRÅN Förnuftet (personen) UPPIFRÅN Kyrkan - religionen NERIFRÅN Arbetarbefolkningen FRÅN SIDAN Naturen NERIFRÅN Folket - nationen Korsgaard, O. 1998. Kampen om lyset.

7 DET FRIA BILDNINGSARBETET 2008? VAD? FÖR VEM? PÅ VILKET SÄTT? Hur tolka innehållet i tidskrifterna Aikuiskoulutuksen maailma och Kansanopisto?

8 NAME OF THE GAME FRITT BILDNINGSARBETE?

9 DET FRIA BILDNINGSARBETET IDAG? Betydelse, uppgift, funktion, roll i ett samhälle? En dammig kvarleva från industri- och välfärdsamhället Harmlös fritidssysselsättning för alla Viktig samhällelig verksamhet med förnyad relevans BRA FÖR VAD? FÖR VEM? PÅ VILKET SÄTT? Relation till den övriga vuxenutbildningen? Konkurrerar? Kompletterar? Lappar? DE NYA FOLKHÖGSKOLEREKTORERNA (i Kansanopisto) Ledarna och planerarna vid organisationerna inom fritt bildningsarbete? Folkbildare, filosofer, politiker, ekonomer, managers?

10 Studiecirkeln definieras som ett möte, ett samtal eller en dialog mel- lan jämbördiga parter som lär sig och utvecklas genom att formulera och ge uttryck för sina egna upplevelser, erfarenheter och synpunkter samt genom att ta del av andras erfarenheter och synsätt. Studiecirkeln förenar det individuella och det kollektiva. Individen lär sig genom och med andra, genom att vara delaktig i ett kollektiv. Hon bidrar genom sin egen individuella utveckling till att utveckla det kollektiva. Den ideala studiecirkeln har ingen hierarki, ingen i förväg utpekad auktoritet eller ledare Folkbildning igår Folkbildning imorgon

11 DET FRIA BILDNINGSARBETET 2008 Vasa arbetarinstitut 100 år Kronoby folkhögskola 116 år Inom ramen för "fri bildning" erbjuder Kronoby folkhögskola en mängd alternativ. Vi är till för alla åldersgrupper och kategorier av människor. Vår ledstjärna är din personliga utveckling, i det här skedet av livet. Vi vill betjäna dig med ett aktuellt innehåll och ett verklighetsförankrat arbetssätt. - är folkbildning i tiden: kurser, föreläs- ningar, temadagar, utställningar, resor och distansundervisning - är en mötesplats för kultur och sam- hällsdebatt - är livsglädje och samvaro, alltid nära, mitt i stan och i förorterna - firar sitt 100-årsjubileum år 2007 med olika evenemang under året

12 DET FRIA BILDNINGSARBETET 2008 Välkommen till Svenska studiecentralen! SSC är en dynamisk och modern organisation, som lever i tidens puls enligt folkbildningens idé om aktiva och lärande medborgare. Vårt motto är Frivilligt på svenska. Vill du få bidrag till en studiecirkel eller en kurs - anmäl den till oss! Är du aktiv i en grupp, förening, eller en organisation - då kan du finna idéer, kurser och resursmaterial på våra webbsidor.Vill du pröva på nya metoder och finna framtidslösningar - använd våra metoder, de är fria! Funderar du på landsbygdens framtid - bekanta dig med Svensk Byaservice! Är du ung och aktiv - kolla in De Ungas Akademi! Är du 16-25 år, arbetslös och intresserad av media -logga in på vår arbetsverkstad Sveps i Helsingfors! Behöver du hjälp att hitta en studie- eller arbetsplats - kontakta Resurscentret Föregångarna i Vasa!anmälSvensk ByaserviceDe Ungas Akademi SvepsResurscentret Föregångarna SvenskaStudiecentralen Frivilligt på svenska!


Ladda ner ppt "Folkbildning igår och idag Petri Salo – Åbo Akademi i Vasa – 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser