Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vuxenutbildning motor för regional och lokal utveckling zEn infrastruktur som tjänar vuxnas lärande brett från folkbildning via grundläggande och gymnasial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vuxenutbildning motor för regional och lokal utveckling zEn infrastruktur som tjänar vuxnas lärande brett från folkbildning via grundläggande och gymnasial."— Presentationens avskrift:

1 Vuxenutbildning motor för regional och lokal utveckling zEn infrastruktur som tjänar vuxnas lärande brett från folkbildning via grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till KY, högskolekurser och företagsutbildningar

2 Ett system för flexibel utbildning zNärifrån kan jag studera? behovet av frihet i tid och rum zVad kan jag studera? kurspaket som är uppbyggda av moduler zHur kan jag studera? behov av ett antal olika studiemodeller

3 3 M zMötesplatser zMäklare zMotor

4 Vad är ett Lärcentrum zDet är en arena för flexibelt lärande oavsett utbildningsnivå Utbudet består av: Gymnasial vuxenutbildning Högskoleutbildning Folkbildning Uppdragsutbildning

5 Varför skall man ha ett Lärcentrum ? zManifesterar att kunskap är viktigt zÖkar tillgängligheten zNår nya målgrupper zMinskar utflyttning zFrämjar tillväxt zKompetensförsörjning

6 En dörr in till utbildning för vuxna Lärcenter i Utbildningens Hus zutveckla samarbetsmodeller mellan olika utbildningsanordnare för vuxnas lärande zutarbeta effektiva metoder för validering zskapa en informations- och vägledningspunkt

7 En dörr in till utbildning för vuxna Lärcenter i Utbildningens Hus zutveckla samarbetsmodeller mellan olika utbildningsanordnare för vuxnas lärande zutarbeta effektiva metoder för validering zskapa en informations- och vägledningspunkt

8 zlokalt kompetensråd zorganisera informations- och vägledningspunkt där studiemäklaren får en viktig roll zsamarbete med folkbiblioteket med avsikt att en studiebibliotekarie skall vara kopplad till infrastrukturarbetet

9 Samverkan Mäklarsamhälle zFör att nationellt, regionalt och kommunalt klara av kraven på individualitet, flexibilitet, kompetens och kapacitet måste all tillgänglig utbildningskompetens komma i fråga

10 Nationell samverkan  Nitus (170 kommuner)ska genom att stödja och utveckla ett nätverk av lärcentra i deltagande kommuner skapa goda möjligheter för kommuninnevånare att delta i högre utbildning på hemorten.

11 Nationell samverkan zNätuniversitetet zCFL zGlesbygdsverket

12 Regional samverkan z GR (Göteborgsregionens kommunalförbund 13 kommuner ) zNätverk Westum 38 kommuner och folkhögskolor som verkar för flexibelt lärande

13 Lokal samverkan zNätverk för Livslångt lärande i Alingsås ArbetsförmedlingenABF BiblioteketMedborgarskolan FuturumStudiefrämjandet Hjälmareds FhsStudieförbundet LerniaVuxenskolan Folkuniversitetet

14 Utbildningens Hus i Alingsås zSkall vara en plats där vem som helst,när som helst, utifrån sin egen individuella nivå kan utvecklas


Ladda ner ppt "Vuxenutbildning motor för regional och lokal utveckling zEn infrastruktur som tjänar vuxnas lärande brett från folkbildning via grundläggande och gymnasial."

Liknande presentationer


Google-annonser