Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogik för jämställd IT Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogik för jämställd IT Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka."— Presentationens avskrift:

1

2 Pedagogik för jämställd IT Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka för att synliggöra samt stärka: – Kvinnors villkor i IT-sektorn – Kvinnors inflytande över IT-utvecklingen – Kvinnors tillgång till IT-verktyg Fler kvinnor inom IT stärker demokrati, teknik, sysselsättning- och tillväxtperspektivet

3 Sveriges nya IT-strategi – den digitala agendan för Sverige ”det behövs fler kvinnor som är med och fattar beslut samt deltar i utvecklingen av digitaliseringen och dess möjligheter” Utgångspunkten är användarens perspektiv

4 Digitala agendans strategiska områden Prioritering i den digitala agendan Exempel på frågeställningar Lätt och säkert att använda Vem/vilka grupper har tillgång till Internet och olika digitala tjänster? Hur ser det ut i verksamheter där många kvinnor arbetar eller driver företag? Tjänster som skapar nytta Vilka tjänster underlättar vardagen? Vilka tjänster kan utvecklas för verksamheter där många kvinnor arbetar eller driver företag? Det behövs infrastruktur Hur fungerar det med bredband? Vad behövs för att vi skall skulle minska avståndet mellan centralorter och landsbygden? It:s roll för samhällsutvecklingen Hur kan jämställdheten inom It-området öka? Vad behövs för att kvinnor skall vara med och fatta beslut samt delta i It-utvecklingen?

5 Folkbildning och bibliotek ”Folkbildningen och biblioteken får idag en lika viktig uppgift som när de lärde Sveriges befolkning att knäcka läskoden. De som inte lärt sig navigera digitalt stöter på en stängd dörr när öppettiderna för samhällsfunktionen förflyttas ut på nätet i takt med att den stora massan digitaliseras” Citat från Digidels webbplats www.digidel.sewww.digidel.se

6 Tre rapporter 1.Jag söker datakurser, men får inte plats eftersom jag inte har en dator Workshop - Bibliotek Författare: Inger Danilda April 2012 2.Vi har ingen erfarenhet av att kvinnor kan mindre IT än män Webb-enkät Författare: Elin Hallgren Juni 2012 3.Horisontell och vertikal könssegregering inom IT Statistik om utbildning och arbetsmarknad Författare: Inger Danilda och Elin Hallgren Juli 2012

7 Workshop - Bibliotek Problematiskt Säkerhet och skydd Hantering av pop-upp fönster Tillgång till Bredband på landsbygden Äldre datorer – nya mobila tjänster – uppkopplingshastighet Ny teknik på arbetsplatsen utan att få kompetensinsats Uppskattade tjänster Läsa tidningen Betala räkningar Att se TV-program Lyssna på radio Kommunikation Köpa Söka information Skype, Facebook m fl Det räcker inte med tillgång av IT - Belysa nyttan!

8 Vad kan Resurscentra göra och vad kan andra aktörer göra? Resultat av workshop med bibliotek Fyra olika områden som är viktiga för det fortsatta arbetet identifierades: Infrastrukturen Att fler kvinnor (och män) får grundläggande kunskaper för att kunna nyttja olika digitala samhällstjänster Att kvinnor verksamma inom vård, omsorg och handel får ökat inflytande över utveckling och implementering av digitala lösningar Att resultat från forskning om genus, pedagogik och IT används för att fler kvinnor skall söka sig till tekniska utbildningar.

9 Webb-enkät Enkät skickades till: Utbildningssamordnare Företag- och innovationsfrämjare EU-kontor Skåne I Pedagogik för jämställd IT kartläggs på olika sätt befintliga och planerade insatser i Skåne som syftar till att: öka antalet kvinnor som söker IT- utbildningar öka antalet kvinnor som är forskare, företagare och/eller anställda inom IT- sektorn och öka jämställdheten inom IT-sektorn. I Pedagogik för jämställd IT kartläggs på olika sätt befintliga och planerade insatser i Skåne som syftar till att: öka antalet kvinnor som söker IT- utbildningar öka antalet kvinnor som är forskare, företagare och/eller anställda inom IT- sektorn och öka jämställdheten inom IT-sektorn.

10 Resultat av Webb-enkäten Utvecklingsmöjligheter IT och genus behöver lyftas på agendan Viljan att agera/samverka finns hos en kritisk massa aktörer Några aktörer genomför olika satsningar IT och Jämställdhet är inte främmande för enkätens aktörerna – nyfikenhet och engagemang finns Genuskompetens och genuspedagoger finns hos vissa aktörer

11 Statistik om utbildning och arbetsmarknad Utbildning ROSE-studien visar att unga kvinnor är intresserade av teknik och frågeställningar med koppling teknik – dock väljer de annan karriär Senaste Gymnasiereformen (2011) … Teknikprogrammet: ”Utbildningen ska utgå från både kvinnor och mäns erfarenheter i förhållande till teknikområdet och ska ge kunskaper om hur föreställningar och traditioner styr uppfattningen om manligt och kvinnligt” År 2011 var antalet kvinnor på IT- utbildningarna åter på samma nivå som 1998 (dock är andelen lägre) Arbetsmarknad Lägsta löneskillnaden mellan kvinnor och män som IT-chefer Kvinnor inom IT-branschen är mera benägna att byta företag Vissa företag är extra angelägna att rekrytera kvinnor

12 Frågeställningar för lokala och regionala aktörer i Skåne På vilket sätt kan vi finna vägar för att fler kvinnor både med svensk och med utländsk bakgrund skall kunna ta sig vidare till högre utbildning inom data/IT? Hur kan vi arbeta för att kvinnor inom vuxenutbildning som är intresserade av data/IT skall kunna ta sig vidare till mer avancerade kurser? På vilket sätt kan Skåne nyttja det starka nätverket inom folkbildning (studieförbund och folkhögskolor) med kompetens och intresse för genus/jämställdhet i arbetet för jämställd IT? Hur kan arbetsmarknadsutbildningar användas för att mer kvinnor (och män) skall kunna få utbildning för bristyrken med koppling till IT? På vilket sätt kan pedagoger ta till sig forskningen inom IT och genus i syfte att öka genusmedvetenheten i IT-utbildningarna? Hur kan ett ökat samspel mellan akademin och näringslivet bidra till att fler kvinnor kommer in i IT-branschen?


Ladda ner ppt "Pedagogik för jämställd IT Bidra till jämställdhet i det lokala samt regionala tillväxtarbetet genom att i ett nära samarbete med andra aktörer verka."

Liknande presentationer


Google-annonser