Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till miljömålsnätverket 2015-03-03. Nationella miljömålsrådet 17 myndighetschefer, ordförande Maria Wetterstrand Åtgärdslista i mars varje år,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till miljömålsnätverket 2015-03-03. Nationella miljömålsrådet 17 myndighetschefer, ordförande Maria Wetterstrand Åtgärdslista i mars varje år,"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till miljömålsnätverket 2015-03-03

2 Nationella miljömålsrådet 17 myndighetschefer, ordförande Maria Wetterstrand Åtgärdslista i mars varje år, start 2016 Nätverk Nationell samordnare för näringslivet, Annika Hellker Lundström Miljömålsberedningen kvar, utforma klimatpolitiskt ramverk, ordförande Anders Wijkman

3 Aktuellt för regionala miljömålsrådet Åtgärdsprogram för vatten – hur påverkar det möjligheten till byggnation i kommunerna? Tillskottsvatten i avloppsnätet – hur hantera i regionen? Reinvesteringar i ledningsnätet ”Underhållsberg” Fråga för VAS-rådet

4 Vad säger remissvaren? Giftfri miljö21 kommuner, 7 övriga Rikt växt- och djurliv21 kommuner, 8 övriga Ingen övergödning21 kommuner, 6 övriga Goda exempel Giftfri miljö och Rikt växt- och djurliv Sammanställning av svaren Fastställande av strategierna till sommaren

5 Positiva synpunkter Positivt med en samlande strategi, fyller en viktig funktion Bra urval av och relevanta åtgärdsområden Ger god vägledning, överblick och ökad kunskap Stöd för prioriteringar

6 Kritiska synpunkter Oklar genomförandeprocess (saknar tydligt ansvar, konkreta och styrande åtgärder, tidsplan, vilka medel, vem gör vad) Tydliggör kopplingen mellan miljömålets preciseringar, åtgärdsområden, resultat och uppföljning Hur och när följa upp Hur strategierna förankras i kommunerna

7 Önskemål Behövs mer mellankommunal samverkan, mer aktivt och drivande stöd från Lst och KSL Bjud in fler intressenter i miljömålsdialogen t.ex. företagar- och tillväxtperspektivet Tillsätt särskild förhandlare Lst ansvara för kunskapskanalisering till diverse målgrupper Lst samverka mer konkret med centrala myndigheter, Giftfri miljö

8 Nästa nätverksträff 22 maj kl. 12.30 energi- och miljömålsnätverk Tema klimat 14 april regionala miljödagen ”Framtidens stad” Vilken roll ger vi hållbarhet, miljö och hälsa


Ladda ner ppt "Välkommen till miljömålsnätverket 2015-03-03. Nationella miljömålsrådet 17 myndighetschefer, ordförande Maria Wetterstrand Åtgärdslista i mars varje år,"

Liknande presentationer


Google-annonser