Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nätverksträff 23 maj.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nätverksträff 23 maj."— Presentationens avskrift:

1 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nätverksträff 23 maj

2 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Agenda för nätverksträff 23 maj Föregående mötesanteckningar Nulägesrapport från Sektion Patientfaktura Engelska fakturor Ny prismodell 2013 Central huvudmannafakturering E-recept Försäljningsfiler från Elvis Sommaren 2012, tillgänglighet i kassor, mottagningar etc Övriga punkter

3 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Vad händer hos oss?

4 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Ny telefoniväxel patientfaktura Från 2012-05-09 ersattes Solidus med VIP 2000 Väl beprövat regionalt system som ger oss bättre möjlighet att följa upp vår verksamhet Inkluderar hittills enbart patientelefoni Möjlighet att skapa ingång även för de båda verksamhettelefonerna

5 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Mina vårdkontakter Beslut om att ersätta extern mailfunktion med Mina vårdkontakter från 2012-06-01 Innebär att verksamheten på ett bättre sätt anpassar sig efter rådande sekretessregler 6 000 mail hanteras framöver via Mina vårdkontakter

6 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Ny organisation Bygger på en organisation med tre team - Sjukhus - Primärvård - Övriga system och funktioner Syfte - öka möjlighet till lärande av kollegor - jämnare arbetsbelastning - öka möjligheten till back-up - mer varierande arbetsuppgifter

7 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Ny organisation Bygger på ett solidariskt ansvar avseende - Patienttelefoni - Verksamhetstelefon - Returpost I övrigt söker respektive handläggare back-up inom sitt team Innebär tre gruppledare med kontinuerliga gruppledarträffar

8 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Team 1 - Sjukhus Alla Elvis integrationer Inkluderar både öppen- och sluten vård Innehåller också definitivsättning och GKB 7 handläggare (6,75 tjänstgöringsgrad)

9 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Team 2 Primärvård och H&H Inkluderar integrationerna för Asynja, Profdoc samt Medidoc, PV Skaraborg, hälsokontroll Inkluderar även arbetsuppgifter inom ramen för betalningar (bankgiro/autogiro), hemsida, brevsvar, avskrivningar Inkluderar integrationen för Hälsokontroller 7 handläggare (6,75 tjänstgöringsgrad)

10 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Team 3 övriga system och funktioner Ambulink, SÄRNÄR, E-recept, Inkasso/Visma, Audit base, systemförvaltning, samordning, Skyddat ID, makuleringar 7 handläggare (6,75 tjänstgöringsgrad)

11 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Sjukhus Elvis Definitivsättning Gömda Utbetalningsfil Upplärning nya medarbetare E-post / Mina vårdkontakter Primärvård Profdoc Medidoc Auditbase Asynja Betalningar Hemsida Hälsokontroller Brevsvar / Dödsbon Avskrivningar Posthantering Övriga system Ambulink SÄRNÄR E-recept Inkasso/visma Systemförvaltning Samordning Skyddat ID Skuldsanering GKB Patienttelefon, Verksamhetstelefon, Returpost Ny organisation Sektion Patientfaktura

12 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nya kontakter patientfaktura Åsa Corneliusson, uteblivna filer etc Yvonne Svensson, ekonom, avstämningsfrågor Annelie Christensson, gruppledare team sjukhus Helena Netz, gruppledare team primärvård Birgitta Biörck-Rapp, gruppledare team övrigt

13 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Vår 2012 på Sektion Patientfaktura 1 maj15 maj1 juni15 juni Byte av telefoni- plattform Uppstart teamorganisation Avveckling patientmail Uppgradering Raindance vår 2012 Fungerande hemsida Avstämning Visma Fungerande HKS sluten och Öppen vård Ny kund Habilitering och hälsa 4 semestervikarier anställs

14 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Hemsida Klar under maj månad Presentation av vår verksamhet Spridning av information, anteckningar etc Anpassas efter en standard för Regionservice

15 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Volymer sjukhus

16 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Volymer PV

17 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Högkostnadsskydd öppenvård 2012 har fem har landsting kontantlös vård - Värmland - Östergötland - Dalarna - Gävleborg - Västernorrland Detta kräver förberedelser för en teknisk lösning även för VGR

18 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM

19

20 Engelska fakturor Finns två förslag till lösningar 1)Nytt uppdragsID för posten/stråhlfors 2)AXT-utskrift Kostnad för förslag 1 uppskattas till 100 Tkr AXT-utskrift möjlig våren 2013 då inga uppgraderingar kommer ske under hösten 2012

21 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Ny prismodell 2013 Ny prismodell för tjänsten patientfaktura är framtagen och överlämnad till Regionservice ledning Ersättningsmodellen kommer ingå i en helhet som kommer presenteras för respektive förvaltnings ledning Förslag finns dock på att gå från månadsreglering av och nedskrivningar samt avdrag för HKS slutenvård och ersätta detta med en kontering direkt på ansvarsnivå

22 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Central huvudmannafakturering Ekonomiservice hanterar idag huvudmannafakturering för SÄS och delar av Primärvården – diskussion finns med flera förvaltningar eventuellt ta över mer uppdrag Hanteringen idag bygger på inläsning i respektive kunds kundreskontra Förslag på ny hantering är att hantera allt i en central kundreskontra och skicka SAINT filer tillbaka till förvaltningarna

23 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Central huvudmannafakturering Region Skåne arbetar idag med kombinerade filer för central huvudmanna- och patientfakturering Möjlighet finns att splittra separata intäktsfiler till förvaltningen

24 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Försäljningsfiler från Elvis Endast möjlig för version 4.17 En gemensam integration kommer att skapas för alla försäljningsfiler från Elvis Idagsläget skapas en försäljningsfil som inte kan separera privatperson och annan betalare Frågan skall behandlas på Elvis förvaltarmöte 23 maj

25 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Öppettider i sommar 8 – 16 från vecka 26 – 33 för verksamhetstelefonerna Ingen förändring avseende patienttelefoni

26 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM I övrigt Studiebesök Vi kommer gärna ut och infomerar på kassor och mottagningar


Ladda ner ppt "REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nätverksträff 23 maj."

Liknande presentationer


Google-annonser