Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff Patientfakturering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff Patientfakturering"— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff Patientfakturering

2 Dagordning

3 Samtal juli månad

4 Statistik patienttelefoni juli

5 Sommar 2012 Uppgradering av RDSA till vår 2012
- Försenad tidpunkt för utskick av fakturor - Programfel för kredit räknar ned externt krav Sesam LM - Felaktig beräkningssnurra Försämrad kontakt med Visma Collectors

6 Hur upplevde förvaltningarna sommaren 2012 avseende tillgänglighet och service?

7 Artiklar augusti 2012 Artiklar i Metro, TTELA, SLA
Antal ärenden till inkasso Värst skuldsatta inom VGR Avbetalningsplaner Betalningsmoral

8 Nulägesrapport - adresser
Utökat adressfältet för alla integrationer – 35 tecken Webbserviceanrop mot befolkningsregistret C/O adress hämtas från befolkningsregistret Sekretess Ändrad sättning från skapa till registrera

9 Nulägesrapport – arbetssätt/organisation
Arbetet och utvecklingen med vårt teambaserade arbetssätt fortsätter Avdelningen blev GIT-migrerade 1 juni Möjlighet att få tillgång till alla Elvis företag, SÄS och NU på samma dator Intensivt arbete med utvecklingen patientinformation från Asynja

10 Ny organisation Sektion Patientfaktura
Sjukhus Elvis Definitivsättning Gömda Utbetalningsfil Upplärning nya medarbetare E-post / Mina vårdkontakter Primärvård Profdoc Medidoc Auditbase Asynja Betalningar Hemsida Hälsokontroller Brevsvar / Dödsbon Avskrivningar Posthantering Övriga system Ambulink SÄRNÄR E-recept Inkasso/visma Systemförvaltning Samordning Skyddat ID Skuldsanering GKB Patienttelefon, Verksamhetstelefon, Returpost

11 Nulägesrapport - Logica
Nya integrationer för Audit Base och Asynja Avrundningsproblemetik Fakturanummer på påminnelser Arkiveringslösning UDP / Kvittorapport Ny RG-term Avstämningsfel - Yvonne

12 Högkostnadsskydd i öppenvård
Effekt av avläsning mot webbaserade frikortstjänsten

13 Status HKS öppenvård Databasen klar för inläsning av såväl kontantfiler samt fakturerade besök Felaktiga poster läses in, exempelvis barn, asylsökande Ofullständig hantering av kredit Initiativ tagit med påläsning av filer från privata vårdgivare genom Privera (sjukgymnastikbesök) Inga klara direktiv hur frikortsperioden skall beräknas eller om fakturerade besök får räknas med i frikortet PV Skaraborg, Profdoc, OTA etc ingår inte i modellen

14 Vad händer inom Patientfakturering?
Ny telefonväxel Förbättrad tillgänglighet för intern supporttelefon Avveckling av funktionsbrevlåda för allmänheten Callcenter för avgiftsfrågor, från Huvudmannafakturering för PV och SÄS Modul för högkostnasskydd öppen vård

15 Upplägg nya VIP2000 VIP 2000 sektion patientfaktura
Externa samtal patientfakturor Befintlig verksamhetstelefon Nytt Callcenter avgiftsfrågor Nummer för huvudmannafakturering En växel

16 Höst på Sektion Patientfaktura
Nya telefonnummer Utdataplattform Studiebesök Region Skåne Planeringsdag Arkivlösning Höst på Sektion Patientfaktura Kick off per team IP-telefoni Möte Visma Ny lösning VIP-kö Ny RG-term Ev tillkommande uppdrag Nytt uppdrag Ny kundreskontra

17 Samtal till verksamhetstelefonen 3 – 25 september

18 Rutin makulering av ofullständig adress
Ser olika ut mellan olika förvaltningar inom Regionen ÖK med SU om att makulera besök vid ofullständig adress Måste synas att det varit ett avgiftsbelagt i statistiken, vilket inte går om besöket krediteras Hur skall vi skapa enhetlighet?

19 Erfarenhetsutbyte – Skåne, Värmland
Gemensam träff 30 augusti Skåne Sitter samlade, registrerar alla frikort manuellt från privata vårdgivare, Pasis för alla sjukhus, inklusive privata, har all hantering av avgiftstolkning Värmland Infört RDSA 1/5, ansvarar för utformning av avgiftshandboken, tagit initiativ mot enhetlig taxa,

20 Ny kundreskontra

21 Projektorganisation

22 Projekt huvudmannafakturering
Styrgrupp Anders och Berit (VGR) Per och Bodil (Logica) Arbetsgrupp Anders, Ingela, Yvonne (VGR) Bodil, Alexander (Logica) Referensgrupp Seija Erkkonen (SÄS) Håkan Hansson (PV) Ingela, Anders, Yvonne (Ekonomiservice)

23 Status projekt Kundreskontra
Delprojekt Status Projektfas Kommentar Kundreskontra Implementering Analys och Design för godkännande av styrgrupp. ska startas upp AXT - utskrift Teknisk utredning Tillägg godkänt av projektgrupp. Behöver besked om uppsättning får göras för Tieto. Integration Utredning Framtagning av filspecifikationer, samt uppskattningar av tid och resurser. 1 Grön innebär att delprojekt ligger i fas enligt plan. 2 Gul innebär risk för försening. Detta kan bero på försening i en tidigare del av projektet, resursbrist etc. 3 Röd innebär att delmålet inte kommer att uppnås enligt plan. 4 En bock innebär att delmålet är passerat och samliga aktiviteter relaterad till delmålet slutförda.

24 UDP Saldoreskontra Transaktionskuber Kvittorapporter
Avstämningskuber mellan RD företag 300 och 306 Skall på sikt finnas tillgänglig för respektive förvaltning

25 Rutinbeskrivningar Filleveranser (separat dokument)
Månatlig definitivsättning - Löpande definitivsättning - Läser enbart in öppenvården första arbetsdagen i månaden Periodiseringar - Skickar ut periodiseringsunderlag över 20 Tkr - Enligt kontaktlista

26 Övrigt Registrera frikort i webbaserade frikortstjänsten
Påminnelse om E-recept för hälsovård Planeringsdag 31 oktober


Ladda ner ppt "Nätverksträff Patientfakturering"

Liknande presentationer


Google-annonser