Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff Patientfakturering 2012-09-27. REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Dagordning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff Patientfakturering 2012-09-27. REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Dagordning."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff Patientfakturering 2012-09-27

2 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Dagordning

3 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Samtal juli månad

4 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Statistik patienttelefoni juli

5 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Sommar 2012 Uppgradering av RDSA till vår 2012 - Försenad tidpunkt för utskick av fakturor - Programfel för kredit räknar ned externt krav Sesam LM - Felaktig beräkningssnurra Försämrad kontakt med Visma Collectors

6 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Hur upplevde förvaltningarna sommaren 2012 avseende tillgänglighet och service?

7 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Artiklar augusti 2012 Artiklar i Metro, TTELA, SLA Antal ärenden till inkasso Värst skuldsatta inom VGR Avbetalningsplaner Betalningsmoral

8 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nulägesrapport - adresser Utökat adressfältet för alla integrationer – 35 tecken Webbserviceanrop mot befolkningsregistret C/O adress hämtas från befolkningsregistret Sekretess Ändrad sättning från skapa till registrera

9 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nulägesrapport – arbetssätt/organisation Arbetet och utvecklingen med vårt teambaserade arbetssätt fortsätter Avdelningen blev GIT-migrerade 1 juni Möjlighet att få tillgång till alla Elvis företag, SÄS och NU på samma dator Intensivt arbete med utvecklingen patientinformation från Asynja

10 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Sjukhus Elvis Definitivsättning Gömda Utbetalningsfil Upplärning nya medarbetare E-post / Mina vårdkontakter Primärvård Profdoc Medidoc Auditbase Asynja Betalningar Hemsida Hälsokontroller Brevsvar / Dödsbon Avskrivningar Posthantering Övriga system Ambulink SÄRNÄR E-recept Inkasso/visma Systemförvaltning Samordning Skyddat ID Skuldsanering GKB Patienttelefon, Verksamhetstelefon, Returpost Ny organisation Sektion Patientfaktura

11 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Nulägesrapport - Logica Nya integrationer för Audit Base och Asynja Avrundningsproblemetik Fakturanummer på påminnelser Arkiveringslösning UDP / Kvittorapport Ny RG-term Avstämningsfel - Yvonne

12 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Högkostnadsskydd i öppenvård Effekt av avläsning mot webbaserade frikortstjänsten

13 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Status HKS öppenvård Databasen klar för inläsning av såväl kontantfiler samt fakturerade besök Felaktiga poster läses in, exempelvis barn, asylsökande Ofullständig hantering av kredit Initiativ tagit med påläsning av filer från privata vårdgivare genom Privera (sjukgymnastikbesök) Inga klara direktiv hur frikortsperioden skall beräknas eller om fakturerade besök får räknas med i frikortet PV Skaraborg, Profdoc, OTA etc ingår inte i modellen

14 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Vad händer inom Patientfakturering? -Ny telefonväxel -Förbättrad tillgänglighet för intern supporttelefon -Avveckling av funktionsbrevlåda för allmänheten -Callcenter för avgiftsfrågor, från 2012-10-01 -Huvudmannafakturering för PV och SÄS -Modul för högkostnasskydd öppen vård

15 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Upplägg nya VIP2000 VIP 2000 sektion patientfaktura -Externa samtal patientfakturor -Befintlig verksamhetstelefon -Nytt Callcenter avgiftsfrågor -Nummer för huvudmannafakturering En växel

16 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Höst på Sektion Patientfaktura Utdataplattform Kick off per team IP-telefoni Ny lösning VIP-kö Studiebesök Region Skåne Ny kundreskontra Nya telefonnummer Möte Visma Planeringsdag Arkivlösning Ny RG-term Nytt uppdrag Ev tillkommande uppdrag

17 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Samtal till verksamhetstelefonen 3 – 25 september

18 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Rutin makulering av ofullständig adress Ser olika ut mellan olika förvaltningar inom Regionen ÖK med SU om att makulera besök vid ofullständig adress Måste synas att det varit ett avgiftsbelagt i statistiken, vilket inte går om besöket krediteras Hur skall vi skapa enhetlighet?

19 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Erfarenhetsutbyte – Skåne, Värmland Gemensam träff 30 augusti Skåne Sitter samlade, registrerar alla frikort manuellt från privata vårdgivare, Pasis för alla sjukhus, inklusive privata, har all hantering av avgiftstolkning Värmland Infört RDSA 1/5, ansvarar för utformning av avgiftshandboken, tagit initiativ mot enhetlig taxa,

20 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Ny kundreskontra

21 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Projektorganisation

22 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Projekt huvudmannafakturering Styrgrupp Anders och Berit (VGR) Per och Bodil (Logica) Arbetsgrupp Anders, Ingela, Yvonne (VGR) Bodil, Alexander (Logica) Referensgrupp Seija Erkkonen (SÄS) Håkan Hansson (PV) Ingela, Anders, Yvonne (Ekonomiservice)

23 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Status projekt Kundreskontra 1 Gr ö n inneb ä r att delprojekt ligger i fas enligt plan. 2 Gul inneb ä r risk f ö r f ö rsening. Detta kan bero p å f ö rsening i en tidigare del av projektet, resursbrist etc. 3 R ö d inneb ä r att delm å let inte kommer att uppn å s enligt plan. 4 En bock inneb ä r att delm å let ä r passerat och samliga aktiviteter relaterad till delm å let slutf ö rda.

24 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM UDP Saldoreskontra Transaktionskuber Kvittorapporter Avstämningskuber mellan RD företag 300 och 306 Skall på sikt finnas tillgänglig för respektive förvaltning

25 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Rutinbeskrivningar Filleveranser (separat dokument) Månatlig definitivsättning - Löpande definitivsättning - Läser enbart in öppenvården första arbetsdagen i månaden Periodiseringar - Skickar ut periodiseringsunderlag över 20 Tkr - Enligt kontaktlista

26 REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Övrigt Registrera frikort i webbaserade frikortstjänsten Påminnelse om E-recept för hälsovård Planeringsdag 31 oktober


Ladda ner ppt "Nätverksträff Patientfakturering 2012-09-27. REGIONSERVICE, ADMINISTRATIVT CENTRUM Dagordning."

Liknande presentationer


Google-annonser