Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Dagordning eHälsa i kommunerna 1.Föregående minnesanteckning 2.Rapport styrgruppsmöte 3.Status NPÖ 4.Reflektion 8:e.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Dagordning eHälsa i kommunerna 1.Föregående minnesanteckning 2.Rapport styrgruppsmöte 3.Status NPÖ 4.Reflektion 8:e."— Presentationens avskrift:

1 Nätverksträff eHälsa Välkomna !!

2 Dagordning eHälsa i kommunerna 1.Föregående minnesanteckning 2.Rapport styrgruppsmöte 3.Status NPÖ 4.Reflektion 8:e maj 5.Implementering eHälsa i vårdutbildningar 6.Rekvirering stimulansmedel 7.Tidsredovisning 8.Info. ”Vårdplanering på distans” och ”Meddix Öppenvård” 9.Uppföljning planerade projekt 10.Övriga frågor 1. SKL - info 2. Mötestider hösten

3 Nätverksträff lokala eHälsosamordnare Föregående minnesanteckningar Rapport styrgruppsmöte Genomgång av projekten Projekten skall beskrivas i en projektplan Projektpengar betalas ut i två omgångar: 75% när projektplan inlämnats 25% när projektet slutredovisas Betalas ut till de kontouppgifter som inlämnats Tidsredovisning lämnas in under året

4 Nätverksträff lokala eHälsosamordnare Status NPÖ Askersund vann tårtan. länk Just nu problem. Lokalt Örebro län. Infomedix och Systeam Cross fungerar igen. Inte klinisk kemi. Projektstart framflyttat. Problem kring NPU-koder. Nationell utredning Nya samtyckesrutinen tagen i Vilgot 9/5 -14 Frågar för vårdgivare, ej funktion Frågar för hela vårdrelationen Frågar för annan huvudman Vårdrelation inledd med skickad remiss MPÖ ÖLL test i slutet av maj. Ambulans, hemrehab, tandhygienist ev några bakjourer. Örebro kommun start i höst.

5 Projektplan under framtagande Kontaktpersoner för informationsutbyte och kontaktyta mot verksamheterna utses i alla kommuner Resurspersoner från verksamheterna utbildas av projektet De utbildar sedan vidare inom respektive verksamhet Utbildning och införande av IT-stödet sker länsdelsvis Planerar för utbildning och driftstart under hösten Underlag för lokala rutiner tas fram av projektet

6 Nätverksträff lokala eHälsosamordnare Vårdplanering på distans Pilotdriften är nu igång. Positiva utvärderingar från de vårdplaneringsmöten som hittills genomförts. Enkel informationsbroschyr att bifoga Visams mtrl håller på att tas fram. Underlag för utvärdering framtaget. Utvärdering görs efter varje vårdplaneringstillfälle på distans.

7 Nätverksträff lokala eHälsosamordnare Reflektion 8:e maj Dokumentationen finns på Regionförbundets hemsida Kurser och konferenser / Dokumnetation Implementering eHälsa i vårdutbildningar Info till regional rektorsgrupp för Vård- och omsorgscollege 9/5 -14 Uppföljning i höst. Er medverkan. Rekvirering stimulansmedel Inlämnad projektplan knuten till ID nr. - 75% av stimulansbidraget betalas ut på inlämnade kontonr. Inlämnad slutredovisning av projektet. - Resterande 25% av stimulansbidraget betalas ut.

8 Nätverksträff lokala eHälsosamordnare Tidsredovisning av arbetstid i pågående / avslutade projekt Tidsredovisning för respektive projekt, knutet till Id nr., lämnas till regional eHälsosamordnare 30/6 samt 30/11 30/11 lämnas också beräknad arbetstid för december. Underlag tidsredovisning Uppföljning Planerade projekt

9 TACK !!! för i dag Ha en trevlig vecka Solveig & Kerstin Solveig.sundh@regionorebro.se 070-6926371 Kerstin.thored@regionorebro.se 070-3406750


Ladda ner ppt "Nätverksträff eHälsa Välkomna !!. Dagordning eHälsa i kommunerna 1.Föregående minnesanteckning 2.Rapport styrgruppsmöte 3.Status NPÖ 4.Reflektion 8:e."

Liknande presentationer


Google-annonser