Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beteendeproblem FFT (Funktionell Family Therapy) MST (Multisystemic therapy) Tertiär prevention Verksamma program har minskat återfallsfrekvens, i missbruk,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beteendeproblem FFT (Funktionell Family Therapy) MST (Multisystemic therapy) Tertiär prevention Verksamma program har minskat återfallsfrekvens, i missbruk,"— Presentationens avskrift:

1 Beteendeproblem FFT (Funktionell Family Therapy) MST (Multisystemic therapy) Tertiär prevention Verksamma program har minskat återfallsfrekvens, i missbruk, i brott samt institutionella placeringar bland normbrytande och kriminella ungdomar.

2 Beteendestörningar FFT (Lund, Sverige) Engagemang/motivation Beteendeförändring Generalisering 89 familjer delades slumpmässigt in i en Interventionsgrupp (I) och en kontrollgrupp (K) Eftertest: I = 33% återfall i brott K = 65% ” Uppföljning 1 år: I = 41% återfall i brott K= 82 % återfall i brott (Hansson, Cederblad % Höök, 2000)

3 Source: Kaltiala-Heino, et al., 1999

4 Mobbingsprogram Olweus Bullying Prevention Program (OBPP), Olweus, 1993. 25-70% reducering (11-14 år) Flemish Anti-Bullying Intervention (FA-BI) Stevens at al, 2000. God effekt på mellanstadiet, ingen på högstadiet

5 Depression Korttids- grupp- kognitivt- preventionsprogram för barn 13-18 vars föräldrar har en medicinskt behandlad depression (sekundär). 15 sessioner Reducerad risk för depression, p=.003 (15 månaders uppföljning) Clarke et al, (2001)

6 Barnmisshandel Ökad medvetenhet (primär) Home visitation programs (sekundär) Föräldrautbildning (sekundär)

7 Barnmisshandel Ökad medvetenhet = minskat användande av aga?

8

9 Barnmisshandel Ökad medvetenhet = ökad anmälningsbenägenhet?

10 Polisanmälda misstänkta sexualbrott mot barn 0-15 år, 1975-2004 2000

11 Polisanmäld misstänkt fysisk barnmisshandel 1981-2004 i Sverige 8000

12 Barnmisshandel Home visitation programs (sekundär) Old’s modell lovande men många andra tveksam effekt med svårighet att replikera tidigare fynd Föräldrautbildning (sekundär) Motsägelsefulla resultat Parent-Child Interaction Therapy, PCIT (sekundär - tertiär) God evidence (3) på en skala 1-6

13 Sexuella övergrepp Interventionerna vanligtvis riktade mot barnet (primär) Flera olika program (ofta skolbaserade) visar på ökad kunskap om övergrepp, hur man ska skydda sig och rapportera Rispens et al, (1997) effect size.71 -. 62 Berrick & Barth (1992)

14 Sexuella övergrepp Ökat antal självrapporter efter program jmf med barn som inte genomgått ett förebyggande program Kolko et al, 1989

15

16 Självskadebeteende


Ladda ner ppt "Beteendeproblem FFT (Funktionell Family Therapy) MST (Multisystemic therapy) Tertiär prevention Verksamma program har minskat återfallsfrekvens, i missbruk,"

Liknande presentationer


Google-annonser