Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AME/EMS 2008-08-27 Samverkansuppdraget Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AME/EMS 2008-08-27 Samverkansuppdraget Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom."— Presentationens avskrift:

1 AME/EMS 2008-08-27 Samverkansuppdraget Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom KBT Samordnare vid Arbetsmarknadsenheten i Skövde kommun

2 AME/EMS 2008-08-27 Samverkansuppdraget AME i Skövde Målgrupp Syfte Metod Process Aktuellt läge Verksamhet Reflektioner

3 AME/EMS 2008-08-27 Målgrupp Unga vuxna 20 – 29 år i behov av stöd från mer än en myndighet. Psykisk ohälsa –som mer än något annat hindrar i arbetet eller studier –som förväntas behöva behandling Ingen egen försörjning –försörjning genom Soc, FK, AF eller föräldrar

4 AME/EMS 2008-08-27 Syfte Genom aktiv samverkan skapa möjligheter för deltagarna avseende –Förvärvsarbete –Livskvalitet –Social kompetens –Undvika rundgång mellan myndigheter –Helhetsbedömning

5 AME/EMS 2008-08-27 Process Aktualisering via handläggargrupp, AME eller egenanmälan ”Uppdragets handläggare” gör en 1:a bedömning Hälsa Vuxenpsyk Primärvård Ungdoms- mottagning Försörjning FK AF Soc AME

6 AME/EMS 2008-08-27 Metod: mätning o kartläggning… SUS/DIS KASAM LSQ Psykisk hälsa(VAS) P&diC GAF MoHO: vanor/rutiner aktivitet/intresse skol- och arbetsanamnes Nätverk Psykisk hälsa

7 AME/EMS 2008-08-27 …därefter åtgärd Kartläggning och bedömning samtal och aktivitet mot gemensamt formulerat mål utskrivning

8 AME/EMS 2008-08-27 Samtal och aktivitet KBT MI Stödsamtal Rehabuppföljning Intern praktik Extern praktik PPA Gruppverksamhet

9 AME/EMS 2008-08-27 Aktuellt läge Anmälan 15 tjejer 12 killar Kartläggning 11 tjejer 6 killar Samtal/aktivitet 8 tjejer 6 killar Försörjning in 10 FK (varav 2 på 50%) 12 Soc 3 AF (varav 1 på 50%) 3 egen ( föräldrar ) Försörjning in 10 FK (varav 2 på 50%) 12 Soc 3 AF (varav 1 på 50%) 3 egen ( föräldrar ) Avslut 3 tjejer 1 kille Kö 3 tjejer 5 killar Kö 3 tjejer 5 killar

10 AME/EMS 2008-08-27 Tommy Tommy, 24 år Sjukskriven sedan ett halvår Samverkansuppdraget i 5 månader: –3-partsmöte PV –Kartläggning –Kontakt VUP och FK –Samtal –Praktik –Sommarjobb/studier –Utskrivning Resultat: Mår bättre (VAS ) Fungerar bättre (GAF ) Sjukpenning lön och studiemedel Mål uppfyllt

11 AME/EMS 2008-08-27 … och Annika Annika, 28 år Sjukskriven med för- sörjningsstöd sedan 2003 Samverkansuppdraget i 3 månader: –3-partsmöte Soc –Kartläggning –Bedömning –Kontakt VUP –Erbjudande –Utskrivning Resultat: Tydligare diagnos Vårdplan VUP Försörjningsstöd ansökan om aktivitets- ersättning Mindre stress Bättre ekonomi

12 AME/EMS 2008-08-27 Reflektioner efter 1:a året Ta det lugnt! Alla vill ha kontroll Tommy och Annika och Pippi Livet är orättvist! Bara jag får ett jobb… SUS

13 AME/EMS 2008-08-27 Planering Livsstilsgrupp Understödd utbildning Prioriteringsprinciper Utvärdering

14 AME/EMS 2008-08-27 TACK! för att ni lyssnat eva.marie.sjoberg@skovde.se

15 AME/EMS 2008-08-27 Tankar – Känslor – Kropp – Aktivitet Tanke Känsla Kropp Aktivitet Christine A Padesky 2004

16 AME/EMS 2008-08-27 Sambandet mellan tankar, känslor och handlingar Negativa tankar Negativa känslor Icke ändamålsenliga handlingar Positivare tankar Positivare känslor Mer ändamålsenliga handlingar


Ladda ner ppt "AME/EMS 2008-08-27 Samverkansuppdraget Eva Marie Sjöberg Leg arbetsterapeut, specialist inom hälso- och sjukvård Leg psykoterapeut med auktorisation inom."

Liknande presentationer


Google-annonser