Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11."— Presentationens avskrift:

1 Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11

2 Vad är det som påverkar studieresultatet ? Bilder: www.skolverket.se

3 Samband mellan faktiska resultat och upplevd kvalitet Föräldrarnas utbildningsbakgrund viktigast Men UI och föräldrarna påverkar varandra! Den indirekta effekten av UI är mer än dubbelt så stor som den direkta Högt eller lågt UI får stora effekter i kommuner med formella och reella valmöjligheter UI är därmed en viktig målvariabel för skolledningen eftersom den går att påverka på kort sikt

4 Stor spridning i skolornas kvalitet Hur?

5 Utbildnings- Index 66 Utbildnings- Index 66 0,36 0,28 0,27 0,15 0,10* 75 R 2 = 0,62R 2 = 0,84 * Ej signifikant 0,25 Ledning och styrning av skolan är avgörande Utöva ledarskap 75 Skapa och ge stöd69 åt medarbetarna Förmedla vision, mål,72 värderingar och normer Följa upp verksamheten Skapa en god74 psykosocial arbetsmiljö Ledning och 73 organisation

6 Lärarkåren central och får höga omdömen Utbildnings- Index 66 Utbildnings- Index 66 0,36 0,34 Ledning och organisation 73 Lärare80 0,50 0,16 80 72 Lärarnas pedagogiska förmåga Index 87 Lärarnas ämnes- kunskaper Antalet behöriga lärare 0,14 0,23 72 Förmåga att stödja och utveckla elever med särskilda behov

7 Fysisk miljö och service påverkar men har lägre vikt Fastighetsvärd/förv.Lokalerna 0,65 0,28 0,09 Yttre miljö 58 51 53 0,24 Fysisk miljö och fast.värd 47 Utbildnings- Index 66 Utbildnings- Index 66 0,36 0,34 Ledning och organisation 73 Lärare80

8 En värdeskapande fastighetsförvaltning utifrån olika perspektiv Fastighetsvärd/förv.Lokalerna 0,65 0,28 0,09 Yttre miljö 58 51 53 Fysisk miljö och fast.värd 47 Skötsel och renhållning Lokalerna 0,57 0,28 0,12 Fysisk miljö 49 54 52 48 Skolmatsal och lunch 49 Rastaktiviteter 0,10 För rektorerna är servicen och dialogen viktigast För lärarna är lokalutformningen viktigast För eleverna är renhållningen viktigast

9 Inre miljö (underhåll & klimat) viktigare än utformning UI 66 Lokalerna 49 0,24 Lokalernas inre miljö 50 0,65 0,29 Lokalernas utformning 57 R 2 = 0,90

10 Slutsatser om lokaler Det är möjligt att få höga betyg på lokalerna oavsett om byggnaden är nybyggd eller ursprungligen från sekelskiftet eller miljonprogrammet. För att skapa bra lokallösningar måste man inte bygga nya anläggningar. Ledande kvaliteter hos bra skollokaler är bland annat: –Ett bra underhåll av ytskikt, färgsättning, textilier –Bra klimat –Öppna volymer och stora ljusinsläpp –Tydlig och rymlig entré/foajé med exempelvis café eller andra gemensamma funktioner. –Interna samband mellan arbetsrum och mellan arbetsrum och grupprum för att möjliggöra arbete i arbetslag. Man kan öka kvaliteten med begränsade insatser

11 En värdeskapande fastighetsförvaltning utifrån olika perspektiv Fastighetsvärd/förv.Lokalerna 0,65 0,28 0,09 Yttre miljö 58 51 53 Fysisk miljö och fast.värd 47 Skötsel och renhållning Lokalerna 0,57 0,28 0,12 Fysisk miljö 49 54 52 48 Skolmatsal och lunch 49 Rastaktiviteter 0,10 För rektorerna är servicen och dialogen viktigast För lärarna är lokalutformningen viktigast För eleverna är renhållningen viktigast

12 LFF:s organisation Förvaltningschef Strategisk grupp Kund Personal Kommunikation Utveckling Energi & Miljö Förvaltning Bygg & Underhåll Service Stab Sidan uppdaterad 2008-03-28 Administration

13 Kommunfullmäktige LFF:s Uppdrag Bibehålla fastigheternas värde Medborgare Externt köpta resurser Medarbetare Chef LFN/Förvaltnings chef/Ledning LFF:s Uppdrag Stödja kärnverksamheten Kund Brukare Kontaktperson LFN

14 Stadsdelsnämnder Källa: www.goteborg.se Statistisk Årsbok 2008 1.Gunnared 2.Lärjedalen 3.Kortedala 4.Bergsjön 5.Härlanda 6.Örgryte 7.Centrum 8.Linnéstaden 9.Majorna 10.Högsbo 11.Älvsborg 12.Frölunda 13.Askim 14.Tynnered 15.Södra Skärgården 16.Torslanda 17.Biskopsgården 18.Lundby 19.Tuve-Säve 20.Backa 21.Kärra-Rödbo

15 LFF – en av Göteborgs största lokalförvaltare Vi ansvarar för In- och utvändigt underhåll (golv, väggar, tak, vitvaror, storkök, larm) Drift av tekniska installationer (värme, ventilation, kyla, larm) Fastighets- och markskötsel Energi- och vattenförsörjning till de förvaltade fastigheterna Sidan uppdaterad 2008-03-28

16 Förklaringsmodell, Lokalförsörjningsförvaltningen Totalt (förskolor + skolor + övrigt), fastställda vikter och betyg Total- index 49 (+1) NKI (värd) (±0) 55 Lokalerna (+2) 49 Yttre miljö (-1) 50 0,49 0,42 0,09 Skötsel och (+1) 47 underhåll Kundvård och (-3) 63 Personlig service Inflytande och (±0) 47 lyhördhet Ansvarsfördelning (+2) 56 Felanmälan (-1) 65 0,36 0,30 0,22 0,07 * Fastighetsförvaltare (-4) 69 index Adm. & övr. (-2) 73 personal index 0,31 0,30 0,22 0,21 Info om uh-planer & (±0) 47 åtgärder i lokalerna * Ej signifikant Kunskap & förståelse (-5) 60 för verksamheternas behov

17 Små skillnader i betyg mellan kundernas och den egna uppfattningen

18 Viktiga områden Skötsel och underhåll Inflytande och lyhördhet Information/kommunikation Kunskap om kundorganisationen

19 Förändring av Förvaltarroll Nya arbetsuppgifter Fastighet: Långsiktig underhållsplanering (som ersätter dagens) Internbeställningar av åtgärder Bevaka kund och fastighetsintressen i tidiga skeden, investeringsprojekt ”Övergripande” utredningar om fastigheterna (bygg o mark)

20 Förklaringsmodell, Lokalförsörjningsförvaltningen Inflytande & lyhördhet (förskolor + skolor + övrigt), vikter och betyg Inflytande & lyhördhet (±0) 47 0,22 0,25 0,23 0,21 0,20 R 2 = 0,87 Era möjligheter att påverka (-3) 37 LFFs planering Ansträngningar att ta (-5) 52 reda på synpunkter 0,18 NKI 55 (±0) Hänsyn till önskemål om (-1) 42 underhåll av lokalerna Hänsyn till kundernas (-2) 43 önskemål om skötsel Hänsyn till önskemål om (-2) 51 anpassning av lokalerna

21 UppföljningVad NärHur Inflytande

22 Kundinflytande, fördelning inom LFF

23 En skola att tycka om

24 Individuella skötselplaner Bättre utnyttjande av gård Kundsamverkan Enklare skötsel av gård

25 Förklaringsmodell, Lokalförsörjningsförvaltningen Felanmälan (förskolor + skolor + övrigt), preliminära vikter och betyg NKI 55 (±0) Felanmälan (-1) 65 * Tid till åtgärd (-3) 58 Info om gjord åtgärd (+3) 49 Bemötande (±0) 86 0,66 0,23 0,11 * Sättet att felanmäla (-1) 82 * Ej signifikant i årets mätning

26 Återkoppling information… … till kunder, brukare och kontaktpersoner via fax eller e-post När ett ärende är registrerat När information behöver lämnas under handläggningstiden När ett ärende är avslutat

27 Verksamhetsbeskrivning för SDF och UBF Organisation Ekonomisk situation Kundundersökning Befolkningsprognos Lokalförändringar Underhåll/investeringar Tillsyn och skötsel Skador/reparationer/felanmälan Risker/SBA/SSA/tillgänglighet Energi och miljö Övrigt

28 Förklaringsmodell, Lokalförsörjningsförvaltningen Inre & yttre skötsel, drift & underhåll (förskolor + skolor + övrigt), vikter och betyg NKI 55 (±0) Inre & yttre skötsel (+1) 47 drift &underhåll 0,36 Yttre skötsel & underhåll (±0) 41 0,55 0,48 Inre skötsel, drift & Uh (-1) 50 R 2 = 0,85

29 Kundkommunikationsplan Kundkommunikation

30 0,10 Förklaringsmodell, Lokalförsörjningsförvaltningen Lokalernas inre miljö (Förskolor), vikter och betyg Lokalerna 52 (+2) Lokalernas inre miljö (+2) 51 0,75 0,26 0,07 0,11 R 2 = 0,85 Hur värden underlättar ett (-1) 47 miljövänligt agerande Lokalernas trivsamhet ( ±0 ) 59 Lokalernas underhållskick (+1) 44 Trivsamhet i matsal (+3) 58 0,17 * 0,19 Arbetsmiljö index (±0) 50 Estetisk utformning (*) 53 Materialval i ytskikt (*) 50 * Hur lokalerna stimulerar (+1) 56 arbetet i skolan Inomhusklimat index (±0) 44


Ladda ner ppt "Kvalité i lokalupplåtelsen Vad är det som avgör om kunden är nöjd? Ted Lindqvist (Evidens) och Eva Cassel (LFF) 2008-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser