Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STADSKÄRNANS ATTRAKTIVITET 2008 Linköpings kommun Sammanfattning av en attitydundersökning Anna Fagerström Skill Studentkompetens AB 2009-04-16.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STADSKÄRNANS ATTRAKTIVITET 2008 Linköpings kommun Sammanfattning av en attitydundersökning Anna Fagerström Skill Studentkompetens AB 2009-04-16."— Presentationens avskrift:

1 STADSKÄRNANS ATTRAKTIVITET 2008 Linköpings kommun Sammanfattning av en attitydundersökning Anna Fagerström Skill Studentkompetens AB 2009-04-16

2 Bakgrund och syfte  Bakgrund År 2005 genomfördes en på-stan-undersökning i syfte att mäta hur linköpingsborna uppfattar sin stadskärna i termer av trygghet, renhållning och miljö med mera. Nu vill Linköpings kommun genomföra en förnyad mätning för att dels undersöka hur besökare uppfattar stadskärnan, dels mäta om det skett någon förändring i resultat sedan år 2005  Syfte Att studera hur attityderna till attraktivitet och tillgänglighet i Linköpings stadskärna har förändrats jämfört med de attityder som presenterades i undersökningen från år 2005.

3 Metodik  På stan-undersökning 16 oktober – 6 november 2008  Face-to-face  Intervjufrågor från 2005 + tillägg och omformuleringar  Urvalet – eftersträvat jämn fördelning på åldrar och kön  Respondenterna - undvika selekterat urval

4 Intervjuplatser  Stora Torget  Lilla Torget (Gyllentorget )  Trädgårdstorget  Ågatan  S:t Larsparken  Filbytergallerian

5 Respondenterna  310 respondenter  52 % kvinnor och 48 % män  Ålder 16 – 96 år  46 % arbetar, 26 % pensionärer, 21 % studenter, 7 % annat

6 Resultatredovisning Resor och motiv

7 Tillgänglighet Medeltal 2005: 7,5 Medeltal 2008: 7,6 Resultatredovisning

8 Parkeringsplatser och tillgänglighet till bussen Medeltal 2005: 5,6Medeltal 2005: saknas Medeltal 2008: 6,8Medeltal 2008: 7,0 Resultatredovisning

9 Framkomlighet till fots och med cykel Medeltal 2005: saknasMedeltal 2005: saknas Medeltal 2008: 7,9Medeltal 2008: 7,3 Resultatredovisning

10 Upplevd trygghet dagtid Medeltal 2005: 8,1 (inte helt jämförbara frågor) Medeltal 2008: 8,3 Resultatredovisning

11 Upplevd trygghet kvällstid Medeltal 2005: 5,4 (inte helt jämförbara frågor) Medeltal 2008: 6,6 Resultatredovisning

12 Upplevd trygghet nattetid Medeltal 2005: saknas Medeltal 2008: 5,2 Resultatredovisning

13 Trygghet och säkerhet  Kvinnor är mer otrygga på natten än män (ca 17 % av kvinnorna gav det lägsta betyget 1, jämfört med ca 2 % av männen)  Den äldsta ålderskategorin 70-99 år är mer otrygg på natten (83 % gav betygen 1-4) än de yngre ålderskategorierna, 40-69 år (45 %) och 16-39 år (29 %). Resultatredovisning

14 Renhållning/skötsel och hälsosam miljö Medeltal 2005: 5,9 Medeltal 2005: 5,8 Medeltal 2008: 6,0Medeltal 2008: 6,2 Resultatredovisning

15 Stadskärnan som handels- och kulturellt centrum Medeltal 2005: 6,6Medeltal 2005: 5,8 Medeltal 2008: 6,8Medeltal 2008: 6,2 Resultatredovisning

16 Dekorationsbelysning Medeltal 2005: saknas Medeltal 2008: 7,6 Resultatredovisning

17 Vad gör stadskärnan attraktiv ? Kan du nämna något som gör att du tycker stadskärnan är attraktiv?  Utformningen och känslan av stadskärnan (närhet, tillgänglighet, utbud av allt, fotgängarvänligt, helhet, variation, mysigt, puls, småstadskänsla) (20 %)  Handel (shopping) (affärer, småbutiker, torghandel, gallerior) (15 %)  Parker, grönområden och grönska (15 %)  Mat och dryck (kaféer, uteserveringar, restauranger, krogar mm) (13 %)  Gatumiljöer och trafik (gågator, smågränder, inte så mycket bilar mm) (8 %)  Byggnader och arkitektur (domkyrkan, gamla och nya byggnader mm) (8 %)  Kultur, fritid och folkliv (6 %)  Torgen 5 %, belysningen 5 %, vattenkontakt 2 %, övrigt 3 % Resultatredovisning

18 Vad gör stadskärnan oattraktiv ? Kan du nämna något som gör att du tycker stadskärnan är oattraktiv?  Renhållning (skräp, smuts och fågelspillning) (24 %)  Trafik och framkomlighet (cykelvägar, cykeltrafiken, cykelparkering, trafik allmänt, framkomlighet, biltrafik, busstrafik, parkering) (18 %)  Väg- och byggnadsarbeten (9 %)  Människorna (otrevliga beteenden) (8 %)  Stadskärnans helhetsmiljö och arkitektur (8 %)  Grönska och vattenkontakt (7 %)  Affärer och torghandel (7 %)  Filbyterskylten (4 %)  Torgen (4 %) Resultatredovisning

19 Hur har stadskärnan förändrats de senaste tre åren ? Hur anser du att stadskärnan förändrats de tre senaste åren ? Resultatredovisning Bättre Både bättre och sämre 7 % 64 % 13 % 12 % Sämre Inget Vet ej4 %

20 Hur har stadskärnan förändrats de senaste tre åren ? Hur anser du att stadskärnan förändrats de tre senaste åren ? + Uppfräschningar och moderniseringar (t.ex. S:t Larsparken) + Bättre beläggningen på gatorna + Upplevd vilja att göra stadskärnan attraktiv + Ökat utbud av affärer och restauranger - Pågående byggnadsarbeten - Grönområden upplevs krympa - ”Butiksdöd” av småbutiker och utflyttning till Tornby Resultatredovisning

21 Sämsta platsen i stadskärnan ! Vilken plats i stadskärnan tycker du sämst om, och varför?  Torg (Lilla torget 20 %, Trädgårdstorget 8 %, Stora torget 6 %, övrigt 4 %) (38 %)  Gatumiljöer och trafik (27 %)  Parker och grönska (12 %)  Stadsmiljöer och byggnader (6 %)  Resecentrum (4 %)  Platser med mycket kajor/fåglar (3 %)  Annat (3 %)  Inget eller misstolkat frågan (7 %) I undersökning 2005 var S:t Larsparken den sämsta platsen. Den anges nu enbart av 4 %. Resultatredovisning

22 Betyg på St. Larsparken Medeltal 2005: saknas Medeltal 2008: 7,1 Resultatredovisning

23 Betyg på kajpromenaden samt St. Larsgatan Medeltal 2005: saknas Medeltal 2008: 5,6 Medeltal 2008: 6,8 Resultatredovisning

24 Förslag på förbättringar  Gatumiljöer och trafik (cykeltrafiken, minska trafiken, flytta bussarna mm) (19 %)  Parker och vattenkontakt (utnyttja Stång och dess stråk mer, mer grönska och bättre skötsel) (14 %)  Rent och snyggt (städning och skötsel, åtgärder mot fåglar och fågelspillning) (11 %)  Affärer (7 %)  Torg och torghandel (6 %)  Stadsmiljöer (6 %)  Belysning, kulturliv, mat och dryck, tillgänglighet, sittplatser, mötesplatser, miljöstörning mm Resultatredovisning

25 Sammanfattning av medelbetygen på stadskärnans attraktivitet Betygsskala 1-9, där 1 är lägst och 9 högst Möjligheten att ta sig till stadskärnan Möjligheten att hitta p-plats Tillgängliga till busshållplatser Framkomlighet för fotgängare Framkomlighet för cyklister Trygg och säker dagtid Trygg och säker kvällstid Trygg och säker nattetid Renhållning och skötsel Hälsosam miljö Stadskärnan som handelscentrum Stadskärnan som kulturellt centrum Resultatredovisning 7,6 6,8 7,0 7,9 7,3 8,3 6,7 5,2 6,0 6,2 6,8 6,2

26 Sammanfattning av medelbetygen på enskilda miljöers attraktivitet Resultatredovisning Dekorationsbelysning St. Larsgatan - Drottninggatan / Storgatan St. Larsparken Kajpromenaden utmed Strandgatan 7,5 5,6 7,1 7,2

27 Analys och diskussion  Alla betyg på stadskärnan attraktivitet är positiva.  Högst medelbetyg får tryggheten dagtid samt tillgängligheten till stadskärnan och framkomligheten för fotgängare och cyklister.  Lägst medelbetyg får tryggheten nattetid samt renhållning och skötsel, hälsosam miljö och stadskärnan som kulturellt centrum.  Parkeringsmöjligheterna har förbättrats med 1,2 betygssteg mellan 2005 och 2008. Söndagsöppet kan vara en tänkbar förklaring.  Betygen på allmän tillgänglighet till stadskärnan, renhållning och skötsel, hälsosam miljö och stadskärnan som handelscentrum och kulturellt centrum har förbättrats med 0,1-0,4 betygssteg vilket ligger inom felmarginalen. Stabilt höga betyg 2005 och 2008 styrker betygen som värdemätare. Resultatredovisning


Ladda ner ppt "STADSKÄRNANS ATTRAKTIVITET 2008 Linköpings kommun Sammanfattning av en attitydundersökning Anna Fagerström Skill Studentkompetens AB 2009-04-16."

Liknande presentationer


Google-annonser